De krant die je leest van A tot Z
Vrijdag 21 Juni, 2024

donderdag 22 september 2016

Krant Online:

Haren de Krant september 2016 staat online

Door: Sales

We hebben voor u Haren de Krant september online geplaatst. Veel leesplezier!

3 reacties

Ben zegt:

Helaas helaas, de heer Ter Maat welbespraakt en wil niet begrijpen. Het lijkt erop dat de media gebruikt voor zaken die thuishoren op een ander pad dat nog bewandeld dient te worden.
Het pad dat door deze actie wellicht ingekleurd wordt en het vrije oordeel niet meer als dusdanig mogelijk maakt omdat mogelijk welbespraakte gelijk gestemden deze kwestie zullen trachten op een dusdanige wijze ter sprake te brengen dat de kern van het verhaal vertroebeld wordt en op deze wijze een ongebruikelijke visie willen op te leggen.

Het artikel zegt meer over de persoon in kwestie zelf dan over de zaak waar aangehaald wordt.

De Schrijver van het lied ‘15 Miljoen mensen’, dat een hit was in 1996, gaf al aan dat de tijden veranderd zijn. Dermate verandert dat een remake niet tot de mogelijkheden behoort. Deze persoon en het artikel onderschrijven datgene waarom de Schrijver van het lied ‘15 Miljoen mensen’ geen remake wil maken helemaal het beeld en de realiteit klippen niet.
Wellicht iets dat de tijd zal leren of op enig moment ook deze persoon tot inzicht zou kunnen brengen.

Ria Spijker zegt:

Emile Koopmans, hartelijk dank voor het onder de aandacht brengen van de Hortus. Als vriend van de Hortus zou het een mooi gebaar zijn als u zich als vrijwilliger aanmeldt om uw commentaar op de vrijwilligers om te zetten in daden. Gezien de Hortus bijna volledig op vrijwilligers draait en er weinig budget beschikbaar is zou uw hulp en financiele bijdrage om uw mooie ideen uit te voeren meer dan welkom zijn.
Vriendelijke groet van een vrijwilliger van de Hortus

Ria Spijker zegt:

P.S. met mooie ideen bedoel ik de herinrichting van het entree gebouw. Bij de Hortus zijn vele , goede ideen maar het ontbreek er aan voldoende uitvoerende krachten en financien. Emile Koopmans zou hier misschien een positieve bijdrage aan kunnen leveren in plaats van afbrekende kritiek te leveren. Dat is wel erg makkelijk vanuit de luie stoel.

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.


Poll - uw mening telt

Een krant lees ik het liefst:

Ga naar het Poll archief