De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 21 Mei, 2024

vrijdag 12 april 2024

Nieuws:

4 mei comité zoekt versterking en verjonging

Door: Redactie

Het 4 mei comité Haren zoekt……
versterking, aanvulling, verjonging….

Het 4 mei Comité Haren organiseert jaarlijks de officiële herdenking in Haren van de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het Comité kiest ervoor stil te staan bij datgene wat er in die verschrikkelijke oorlogsjaren is gebeurd. Dat is de insteek, maar de leden van het Comité zijn zich heel erg bewust van de context waarin wij nu leven en herdenken.
De activiteiten van het Comité beperken zich niet tot de organisatie van de herdenking voor en in de Dorpskerk in Haren, maar gaan verder. Zo worden in de middag van de 4e mei bloemen gelegd bij de monumenten van oorlogsslachtoffers in Haren. Aan het begin van de avond wordt een ronde gemaakt langs de oorlogsslachtoffers, die begraven liggen op begraafplaats ‘De Eshof’.
Eens in de vijf jaar wordt onder muzikale begeleiding een Stille Tocht gehouden van begraafplaats De Eshof naar de Dorpskerk.
Ook maakt het ‘Bordenproject’ (zie www.4meiharen.nl) deel uit van de activiteiten van het Comité.

Het comité vergadert
• in de maanden mei tot en met augustus eens in de 2 maanden
• in de maanden september tot en met december eens per 6 weken
• in de maanden januari tot en met maart eens per maand
• in april twee keer

De gemiddelde leeftijd van de Comité-leden neemt toe, zodanig dat aanvulling, versterking en verjonging nodig is om de continuïteit van het Comité te waarborgen. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe leden.

Voor alle (potentiële) leden geldt dat zij
• Op welke wijze dan ook betrokken zijn op ‘het levend houden van de herinnering in de hedendaagse context’
• Op gepaste wijze tijd beschikbaar willen stellen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van en invulling geven aan de activiteiten van het Comité
• Voor nieuwe leden geldt bij voorkeur dat hun deelname de gemiddelde leeftijd van het Comité doet dalen
We zijn op zoek naar verschillende mensen met verschillende achtergronden en vaardigheden:
• Een secretaris (vergaderingen voorbereiden, notuleren, post verzorgen etc.) • Een penningmeester (verzorgen van de financiële administratie, subsidies aanvragen etc.) • Iemand die bekend is met organisatie van evenementen (draaiboek maken als fundament voor voorbereiding en uitvoering van de herdenking en alles er omheen)
• Eén of meerdere mensen die verbonden zijn met jonge mensen om de relatie met de jeugd te borgen, bijv. mensen die werkzaam zijn in het onderwijs
• Iemand met een theologische achtergrond, die vanuit een open houding verbinding kan leggen tussen theologie, maatschappij en herdenken

Belangstellenden kunnen nadere informatie vragen en/of door middel van een schriftelijke motivatie hun belangstelling laten blijken bij:
Margriet Hommes, voorzitter
Tel 06 51741212
margriethommes@live.nl

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.


Poll - uw mening telt

Ik mis een goede sportwinkel in Haren.

Ga naar het Poll archief