De krant die je leest van A tot Z
Zondag 16 Juni, 2024

vrijdag 04 februari 2022

Nieuws:

Boek over herindeling Haren: ‘Het proces rammelde. Was fusie wel nodig?’

Door: Redactie

Jan R. Lunsing (bestuurskundige) en Priscilla Zetstra (onderzoeker) hebben ongeveer honderd mensen gesproken, die op de één of andere manier betrokken zijn geweest bij de herindeling van Haren en Groningen/Ten Boer. Ze hebben ook rapporten en kranten doorgespit. De conclusie van hun onderzoek is dat het fusieproces ‘rammelde’ en dat het allerminst zeker is dat de fusie voor Haren noodzakelijk was. Deze conclusie ademt precies de argumentatie van mensen die zich destijds fel tegen de fusie hebben gekeerd.

Standpunt zit al in de titel
De titel van het boek is nogal gekleurd: ‘Het verzet van Haren. Hoe de gemeente haar zelfstandigheid verloor.’ Het woord ‘verzet’ past bij de tegenstanders. En de ondertitel suggereert dat Haren ten onrechte iets is afgenomen. Dat is dan ook de conclusie van de auteurs. “Er is van alles misgegaan in het proces, maar die fouten kun je juridisch niet hard maken, omdat de rechter hierover geen oordeel mag vellen”, zegt Priscilla Zetstra. “De Raad van State heeft een deel van dat proces weliswaar afgekeurd, maar heeft (nadat dit was aangepast) het resultaat niet weer beoordeeld.”

Waarom dit boek?
Uit het voorwoord: “We hopen dat dit boek de inwoners van Haren laat zien hoe het zover kwam dat hun gemeente nu onderdeel is van Groningen. Daarnaast wil dit boek betrokken bestuurders antwoord geven op de vraag wat er nodig is om een herindelingsdiscussie tot een goed einde te brengen en vooral ook hoe een herindeling beter niet aangepakt kan worden.”

Wat niet klopte
Volgens de auteurs was het altijd beleid dat een fusie ‘van onderop’ op touw wordt gezet en dat er draagvlak is bij de bevolking. En precies dat is dus niet gebeurd. Haren kreeg de fusie opgelegd, hoewel in 2014 tijdens een burgerraadpleging bijna 75% van de stemmers tegen fusie met Groningen was. “Je kon dat ook duidelijk zien bij de gemeenteraadsverkiezingen”, zegt Zetstra. “De partijen die tegen de herindeling waren wonnen de zetels.”

Polarisatie
De strijd om Haren ontbrandde in 2013, toen het adviesrapport ‘Grenzeloos g(r)unnen’ voorschreef dat de provincie zou moeten herindelen tot zes gemeenten. Haren zou bij Groningen gevoegd moeten worden. Volgens de auteurs werkte het polariserend en werd Haren verdeeld in voor- en tegenstanders. “Dat is echt heel ver gegaan”, zegt Zetstra. “We hebben ons afgevraagd waarom de emoties in Haren toch zo hoog konden oplopen.” Het boek maakt wel duidelijk waarom.

Boos
In het boek laten de auteurs zien hoe Haren volgens hen in de hoek werd gezet met uitspraken als: te klein, bestuurlijk en financieel zwak. “En hoewel in Haren maatregelen werden genomen om deze problemen op te lossen, bleef de provincie voortdurend dezelfde argumenten herhalen. Dat heeft veel mensen erg boos gemaakt.”

Geen namen
In het boek stellen de auteurs vast dat de burgemeesters van Haren (Vlietstra en Van Veen) vanaf 2013 niet in staat zijn geweest om felle polarisatie te voorkomen. Zetstra: “Het waren waarnemers. Bovendien werden Vlietstra en Van Veen ervan verdacht voorstander van de fusie te zijn.” Opmerkelijk en teleurstellend genoeg wilden nogal wat geïnterviewden niet met naam genoemd worden in het boek. “Dat bewijst wel hoe gevoelig het nog ligt”, zegt Priscilla Zetstra. In ieder geval is gedeputeerde Patrick Brouns wél geïnterviewd, alsmede oud-wethouder Michiel Verbeek en oud-burgemeester Peter den Oudsten van Groningen. Met de vorige en huidige CvK’s Max van den Berg en René Paas is niet gesproken. Jammer, want met name aan Van den Berg kleefde de gedachte dat hij de genius achter de hele operatie was.

Of de fusie voor Haren goed uitpakt kunnen de auteurs nog niet te zeggen. Dat moet de tijd leren. Het boek verschijnt 3 maart als burgemeester Koen Schuiling het eerste exemplaar in ontvangst zal nemen van de auteurs. Het boek “Het verzet van Haren” is na 3 maart verkrijgbaar in de boekhandel voor 21,95. Uitgeverij is Nobelman te Groningen.

5 reacties

Recenties zegt:

@Rene valkema,

Dit is wat anderen erover zeggen
een ontnuchterende blik in de procedure die aan deze herindeling voorafging. Dit boek laat nog weer eens zien dat de procedure van herindeling ondeugdelijke elementen bevat en er onvoldoende rechtsbescherming is. (Prof. mr. dr. Douwe Jan Elzinga, rechtsgeleerde RUG)

Hoe ook de inwoners van Haren ten prooi vielen aan bestuurlijke intriges en blind vertrouwen in schaalvergroting blijkt uit dit boek, waarin de vaak tenenkrommende politieke besluitvorming van binnenuit wordt beschreven. (Dik van der Meulen, schrijver, winnaar AKO Literatuurprijs 2003 met zijn biografie over Multatuli)

Het boek leest als een spannend verhaal – een verhaal over hoe goede bedoelingen van voor- en tegenstanders van de herindeling verkeerd uitpakten, hoe verschillende partijen vasthielden aan eigen-gelijk en langs elkaar heen praatten, en hoe politici en ambtenaren blind vasthielden aan het geloof dat groter beter is dan klein. (Jeroen van Zanten, historicus, Universiteit van Amsterdam)

Bron:
https://kaleida.nl/boek/het-verzet-van-haren

Marietje zegt:

De heer Valkema strooit (weer) zand in de ogen! Een ruime meerderheid van de raad (D66, GVH, CDA) heeft vóór zelfstandigheid van Haren gestemd en vertolkte daarmee de wens van de bevolking.

Peter zegt:

https://haren.d66.nl/content/uploads/sites/74/2014/02/Herindeling-standpunt-D66-site.pdf

Standpunt van D66 was destijds, bij de gemeenteraadsverkiezingen, heel helder: zelfstandigheid geen optie.

D66 werd de grootste partij, en daarmee koos een groot deel van de stemmers voor herindeling.

D66 veranderde echter van mening als gevolg van de uitslag van het ‘burgerreferendum’. En deed daarmee wellicht aan ‘kiezersbedrog’ richting de stemmers bij de gemeenteraadsverkiezingen….

InwonerVanHaren zegt:

” Opmerkelijk en teleurstellend genoeg wilden nogal wat geïnterviewden niet met naam genoemd worden in het boek.”.

Dit verschuilen zorgt juist voor meer aanhoudend wantrouwen naar alle betrokken partijen.

Stefan zegt:

Ik vind dat er er in de discussie veel teveel (nog steeds) wordt gefocust op welk raadslid/bestuurder etc. wat wanneer heeft gedaan en gezegd. Punt is en blijft dat het dorp (de inwoners dus, de mensen waar het om gaat) het in meerderheid niet zag zitten en niet ziet zitten. Ik ervaar in elk geval dat het nieuwe bestuur er niet beter op is geworden. De lasten zijn meer dan verdubbeld (!), maar dorpsonderhoud is min of meer hetzelfde gebleven en vuilnisophaal is zelfs achteruit gegaan. En de nieuwe gemeenteraad is vrijwel alleen met de stad bezig, niet met ons. Zoek voor de aardigheid eens de mobiliteitsvisie van de gemeente Groningen op, en zoek daarin op ‘Haren’. Wordt bijna niet genoemd, en waar wel genoemd komt het erop neer dat het wel goed loopt (zodat daar niet geïnvesteerd hoeft te worden natuurlijk). Echt te belachelijk voor woorden.
Volgens mij moet de vraag gesteld worden of wij (Haren en stad) wel met elkaar door willen, of dat wij betere buren van elkaar zijn als we niet gedwongen bij elkaar in huis wonen.

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.


Poll - uw mening telt

Het wild-kort parkeren Rijksstraatweg in centrum stoort me niet.

Ga naar het Poll archief