De krant die je leest van A tot Z
Vrijdag 21 Juni, 2024

maandag 03 juni 2024

Nieuws:

Dorpsraad Haren ontwikkelt zich verder

Door: Redactie

Op initiatief van Rolf Smit uit Haren is enkele maanden geleden Dorpsraad Haren opgericht. Dat is een groep mensen die zich als gesprekspartners aanbiedt aan de gemeente en invloed wil uitoefenen op beleid in Haren. Een mooie nieuwe loot aan de boom van de lokale democratie. Rolf Smit praat ons bij over de ontwikkelingen.

Door Rolf Smit

“We hebben met de gemeente gesproken. In dat gesprek heeft de gemeente aangegeven dat ze blij zijn met ons initiatief. Verder heeft de gemeente toegezegd dat de
Dorpsraad Haren subsidie ontvangt, zodat we ook echt zaken op kunnen pakken. Verder heeft een kerngroep van inwoners een vergadering voorbereid waarin we
de inwoners van Haren (ongeveer 25 mensen waren aanwezig) de plannen hebben
voorgelegd. Zo hebben we laten zien wat het aandachtsgebied van de Dorpsraad Haren is, en dan gaat het om dorpsgrenzen zoals ze in de oude gemeente Haren golden. Verder hebben we het met name gehad over de manier waarop we ons willen organiseren. Er zijn twee organisatievormen aan bod geweest: een vereniging en een stichting. Het kernteam heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor een stichting. In de voorbereidingen heeft het kernteam namelijk beschreven dat zij een daadkrachtige en actieve dorpsraad voor ogen hebben, waarin bureaucratie vermeden moet worden, zodat we adequaat kunnen reageren. Na een gesprek met de aanwezigen is er besloten dat de Dorpsraad Haren wordt
opgericht als een stichting. De Dorpsraad Haren zal gaan bestaan uit een
dagelijks bestuur en raad van advies/toezicht. De echte vorm bepalen we
in overleg met de notaris/advocaat.”

17 reacties

Ben zegt:

De strekking van het nieuws is dat er gekozen voor is voor een stichting omdat democratie anders de Dorpsraad in de weg zit? Zo zie je maar weer, als het niet uitkomt slaat de dictatuur toe.

Gemeente moet gewoon een openbaar orgaan instellen als Dorpsraad. Dat is pas democratisch. Zoals het nu gaat gaat het een drama worden zoals we ook gezien hebben op andere plekken in het land met stichtingen.
Stichtingen hebben geen leden en kunnen doen en laten wat ze willen omdat alleen de bij de KvK ingeschreven mensen iets te zeggen hebben.

Stefan zegt:

Hoezo “een mooie nieuwe loot aan de boom van de lokale democratie”? Een stichting is zelfbenoemd en heeft totaal niets met democratie te maken. Ik mag hopen dat de gemeente ze niet als vertegenwoordigers van het dorp beschouwt want dat kunnen ze nooit zijn.

Bootleg zegt:

@ Ben, wat is je punt en je doet het voorkomen dat stichtingen per saldo losgeslagen zijn en maar doen waar ze zin in hebben. Zou zo zeggen meld je vooral aan bij de Dorpsraad om het verschil te maken, langs de zijlijn lopen huilstruiken kan iedereen…..

InwonerVanHaren zegt:

Dus een groepje mensen die zichzelf uitgeroepen hebben als woordvoerders voor de inwoners, Krijgen vanuit de gemeente mandaat en subsidie om hiermee door te gaan.

Volgens mij hebben we hiervoor een gemeente bestuur.

Dit stinkt.

Geert zegt:

Volledig met Ben eens, maak er geen stichting van. Trek er in dit stadium tijd voor uit om alle mogelijkheden die internet biedt te gebruiken om een adequaat en snel werkend democratisch orgaan tot stand te brengen. Nodig alle kiesgerechtigden (plus eventueel jongeren vanaf een te bepalen leeftijd) uit. Zij kunnen zich dan aanmelden om mee te doen aan digitale raadplegingen, referenda, aanmelden om deel te nemen aan werkgroepen, et cetera. Je hebt zo meer kans om een grotere groep burgers te bereiken die op willen komen voor hun (deel-)belangen. Een groep burgers die elke keer wisselt, afhankelijk van belangen en interesses.

Ben zegt:

@Bootleg, lees het artkel nog eens een keer door en mijn antwoord erop.

Antoine zegt:

Altijd lachen met die stuurlui aan wal. Vooral als ze weer eens wat teveel zure wijn achter de kiezen hebben.

.l.

Jacob zegt:

Dus een willekeurige groep mensen kan zomaar zeggen dat ze o.a. mij vertegenwoordigen?
Nou, mij in ieder geval niet.
Als ze eerst een brede discussie opgezet hadden waarin iedereen inbreng in had kunnen hebben en ook de mogelijkheid had om zitting te nemen in die raad, dan zou ik het minder erg vinden.
Maar nu is er inderdaad niets democratisch aan. Je gaat denken aan vriendjes van vriendjes in het gemeentebestuur. Dat weet ik natuurlijk niet maar zoals boven ook al opgemerkt, dit stinkt.

Emma zegt:

een zelfbenoemde vertegenwoordiging van burgers, waar burgers niet voor gevraagd zijn. Dit kan nooit een vertegenwoordiging voor de burgers zijn. Maar een vriendenclubje van gelijkgezinden… Zoals @InwonerVanHaren zei… Dit stinkt.

Voorjaar zegt:

Wat denkt die mijnheer Rolf Smit wel. Dat hij mij mag vertegenwoordigen? Geen denken aan. En dan een beetje door exerceren over de organisatievorm. Droom lekker verder. Wil graag weten met wie van de Gemeente Groningen men heeft overlegt.

Rik Bakker zegt:

Er is toch al een democratisch gekozen gemeenteraad? Waarom dan ook een on democratische dorpsraad?

Peter zegt:

Ben en consorten, er was een aanmelding, er was een spreekavond. Ik neem aan dat jullie daar ook zijn geweest?

Wat ik niet helemaal begrijp dat jullie hier enige aversie lijken te hebben tegen deze club.

Maar dat de ‘club van Biezeveld’ naar jullie mening wel altijd namens alle inwoners van Haren mocht spreken (in mijn herinnering waren/zijn jullie altijd groot fan van die club geweest…)

willy zegt:

Voor meer: https://haren-online.nl/
met o.a. een bewonersconvenant v.d. gemeente
en een uitzending met uitleg over de dorpsraad.

Emma zegt:

@Peter…. Ik heb nooit een uitnodiging gehad…
En Biezeveld heb ik ook nooit gesteund. Was niet mijn vertegenwoordiger.

En dan nog… ze zijn niet gekozen maar een zelfbenoemd cluppie van dorpscriticasters!!

Ben zegt:

@Peter,

Met alle respect lees het artikel en mij reactie nog een keer. Er staat iets anders dan u suggereert.

Sluit mij aan bij Emma
En dan nog… ze zijn niet gekozen maar een zelfbenoemd cluppie van dorpscriticasters!!

De ‘club van Biezeveld’ heeft voor zo ver ik kan nagaan nooit gesuggereerd te spreken namens alle inwoners als ik de Rechtszaak er nog een op na lees.

Wellicht kunt u met voorbeelden komen waar dit door u gestelde wel het geval is geweest en met de context,
of is dat te veel gevraagd?

.

knibbelknabbelknuisje zegt:

Dacht dat de gemeenteraad ervoor was om de belangen van Haren te vertegenwoordigen, evenals de belangen van alle andere afzonderlijke wijken/dorpen en stad. Juist omdat een grotere gemeente deze belangen beter zou kunnen vertegenwoordigen heeft er een herindeling plaatsgevonden. Indien we nu de afzonderlijke belangen van al deze wijken /dorpen en stad weer afzonderlijk laten behartigen door dorpsraden, dan ontgaat mij even de noodzaak van een herindeling zoals die nu heeft plaatsgevonden.

Mariska zegt:

@knibbelknabbelknuisje
Zo eens met uw post!

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.


Poll - uw mening telt

Een krant lees ik het liefst:

Ga naar het Poll archief