De krant die je leest van A tot Z
Zondag 26 Mei, 2024

maandag 13 maart 2023

Nieuws:

Gaat de Noordelijke Rekenkamer het herindelingsproces Haren-Groningen evalueren?

Door: Redactie

Voorzitter Gustaaf Biezeveld (foto) van het Burgercomité Haren riep 9 maart tijdens het verkiezingsdebat in De Mellenshorst op tot een evaluatie van het fusieproces Haren-Groningen-Ten Boer door de Noordelijke Rekenkamer. Hij meent dat aan het licht moet worden gebracht dat dit proces niet eerlijk is verlopen en hij wil bovendien in kaart gebracht zien wat de gevolgen hiervan zijn voor inwoners van de voormalige gemeente Haren.

De oproep was bedoeld voor de aanwezige Statenfracties van Provincie Groningen. In Haren waren de volgende partijen aangeschoven voor het debat, dat door het Burgercomité was georganiseerd:
Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PVV, D66, VVD, BBB, SGP, Volt en 50Plus. Volgens Biezeveld waren de partijen het er wel over eens dat de herindeling allerminst vlekkeloos tot stand is gekomen. Biezeveld: “In de reacties van alle partijen, dus ook D66 en VVD, klonk door dat zij inzagen dat het bij het herinde­lingsproces voor Haren niet goed was gegaan en dat de Staten veel meer hadden moeten luisteren naar Haren en kritischer op het college hadden moeten zijn.” Hij vond naar eigen zeggen bovendien een gewillig oor voor het plan om de Noordelijke Rekenkamer een evaluatie te laten schrijven van het proces, dat in de ogen van het Burgercomité en veel Harenaars voor de voormalige gemeente Haren slecht is afgelopen. Wat het Burgercomité betreft komt die evaluatie er. Deze zou moeten worden geschreven door de Noordelijke Rekenkamer en ook nog door de Groninger Rekenkamer van de gemeente.

Wat is de Noordelijke Rekenkamer?
De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. Naar aanleiding van de feitelijke bevindingen en de toetsing daarvan aan normen, formuleert de Rekenkamer conclusies en aanbevelingen voor Provinciale Staten (PS) en/of Gedeputeerde Staten (GS). De Noordelijke Rekenkamer licht die toe waar zinvol en gewenst. Het is vervolgens aan PS en GS om op basis van deze conclusies en aanbevelingen besluiten te nemen.
De Noordelijke Rekenkamer werkt in de openbaarheid. Ook de inwoners – voor wie de provincies immers werken – worden op die manier geïnformeerd. (bron: noordelijkerekenkamer.nl)

Wat is de Groningse Rekenkamer?
De Rekenkamer Groningen onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beleid van de gemeente Groningen en controleert of het beleid van de gemeente goed werkt en of de gemeente het geld goed heeft uitgegeven.
Doeltreffendheid: heeft de gemeente haar beleidsdoelen bereikt? Heeft het beleid het gewenste effect gehad?
Doelmatigheid: heeft de gemeente het geld goed besteed? Kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld?
Rechtmatigheid: heeft de gemeente zich aan bepaalde regels en besluiten gehouden?
Met ingang van 1 februari 2020 heeft de gemeente Groningen een Rekenkamer in plaats van een Rekenkamercommissie. Daartoe heeft de gemeenteraad op 29 januari 2020 besloten. De Rekenkamer is onafhankelijk van de gemeenteraad en het college van B en W en bepaalt zelf welke onderwerpen ze onderzoekt. De gemeenteraad kan de Rekenkamer wel vragen om iets te onderzoeken. Ook als inwoner van Groningen kunt u een verzoek indienen. (bron: gemeente Groningen)

5 reacties

Rene valkema zegt:

Een rekenkamer is onafhankelijk. Het kiest zelf haar onderzoeken. Dat is om te voorkomen dat de politiek bepaalt welke onderzoeken worden gedaan. De politiek gaat wel over een parlementair onderzoek, zoals de enquete over de gaswinning. Voor gemeenten is dat een raadsonderzoek, voor provincies een onderzoek door de staten. De politiek kiest een onderwerp in meerderheid en stelt een commissie samen die het onderzoek doet.
Dat politieke partijen nu zeggen een rekenkamer onderzoek sympathiek te vinden klinkt mooi, maar ze gaan er niet over.

Pieter zegt:

Rene: je hebt het bijna goed verwoord. Natuurlijk mag de politiek (de gemeenteraad in deze) best de rekenkamer vragen om onderzoek te doen naar een bepaald thema. Dat mogen ook burgers trouwens. De rekenkamer bepaald echter zelf (omdat ze onafhankelijk is) of ze het onderzoek daadwerkelijk gaat doen.

willy zegt:

Ben benieuwd naar hoe er met deze onderste motie omgegaan wordt. Daarbij kan ook gekozen worden voor een
andere instantie dan de Rekenkamer:
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details/activiteit?id=2023A00989

willy zegt:

Vanmiddag 21 maart 2023 wordt er tussen 15 en 15.30 uur gestemd over bovenstaande moties.
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details/activiteit?id=2023A01907

willy zegt:

Beide moties zijn niet aangenomen en
4 april is er gestemd over eventuele terugdraaiing van de herindeling,
zodat Haren weer zelfstandig zou kunnen worden.
Ook dit is verworpen.
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/2022-2023/69

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.


Poll - uw mening telt

Ik mis een goede sportwinkel in Haren.

Ga naar het Poll archief