De krant die je leest van A tot Z
Zondag 26 Mei, 2024

woensdag 13 september 2023

Nieuws:

Gemeente reageert op gemopper in Molenbuurt

Door: Redactie

Naar aanleiding van een bericht op deze website over de verkeersoverlast in de Molenbuurt heeft de Partij voor het Noorden vragen gesteld aan het College. Het gaat over de omleidingsroute door de woonwijk, nu de Vondellaan in Haren voor werkzaamheden is gestremd. Door het extra verkeer ondervond de wijk overlast en onveilige situaties.

Woensdag werden de vragen in de raad beantwoord. Zie onder.

Vragen voor het vragenuur van 13 september 2023 van 15.30 – 16.20 uur (Raadzaal)

Waarom heeft het College voor deze omleidingsroute gekozen, met de nu bekende gevolgen voor de Molenbuurt?
In opdracht van Enexis wordt in de Vondel- en Nesciolaan gewerkt aan de gasleidingen. Dit is de staart van een lange trits met werkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid via de Emmalaan en Rijksstraatweg en via de Korte Dreef en Westerse Drift. Deze laatste is ook ingesteld voor hulpdiensten en bereikbaarheid van NNCZ Woonzorgcentrum de Zonnehof.
Er is geen omleiding ingesteld via de Slauerhofflaan en achterliggende wegen, omdat dit een gebied met woonstraten is. Ten gevolge van de meldingen van bewoners over het sluipverkeer is direct in de eerste week van de werkzaamheden een verkeersbegeleider ingesteld op de kruising Vondellaan en Warmoltslaan om het verkeer wat de omleiding negeerde terug te sturen. Daar werd vanuit de buurt Slauerhofflaan positief op gereageerd. De verkeersbegeleider heeft er vanaf vrijdag 1 september t/m 11 september (behalve op de zondagen) dagelijks van 07:00 uur tot 18:00 uur gestaan. Sinds 12 september staat de verkeersregelaar dagelijks van 07:00 uur tot 10:00 uur en van 14:00 uur tot 18:00 uur (niet op zondag).

Heeft er onderzoek plaatsgevonden naar mogelijke risico’s, zoals verkeersveiligheid en geluidsoverlast, als gevolg van dit extra verkeer?
De stremming en de omleidingen zijn zorgvuldig voorbereid. Gangbaar is dat de aannemer de omwonenden informeert over de werkzaamheden per brief. Uit de reactie op Oog TV maken we op dat de communicatie niet afdoende is geweest. Wij zullen Enexis vragen of bewoners (nogmaals) geïnformeerd kunnen worden over de lopende werkzaamheden en maatregelen die zijn getroffen.

Zijn er plannen, gezien de meldingen van verkeersongevallen en de bezorgdheid over de veiligheid van kinderen en huisdieren in de buurt, om de verkeerssituatie te verbeteren en om eventuele maatregelen te nemen om de verkeersdruk in de Molenbuurt op korte termijn te verminderen?
Gezien de meldingen zijn er direct extra maatregelen genomen, zoals instellen van verkeersbegeleiding en extra borden. We hebben vanuit de buurt signalen ontvangen dat het sluipverkeer hierdoor aanzienlijk verminderd is. Mocht sluipverkeer weer toenemen, dan kan de inzet van de verkeersregelaar opgeschaald worden.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.


Poll - uw mening telt

Ik mis een goede sportwinkel in Haren.

Ga naar het Poll archief