De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 5 Maart, 2024

donderdag 30 november 2023

Nieuws:

Glimmen snapt onderzoeksrapport GAE niet.

Door: Redactie

Groningen Airport Eelde, voor veel mensen en organisaties van belang voor de regio,  is op weg naar het verkrijgen van vergunningen om in 2024 te mogen blijven opstijgen en landen. In haar aanvraag heeft GAE een extra verzoek ingediend bij het ministerie: ruimere openingstijden. Men mag niet vliegen voor 6.30 uur en na 23.00 uur. Dat wil men graag oprekken naar 6.00 en 0.00 uur. GAE meldt dat een ruime meerderheid van de omwonenden hiertegen geen bezwaar heeft, maar in het dorp Glimmen zijn de rapen gaar.  

 

Onderzoek
Onderzoek van Kantar heeft volgens GAE uitgewezen dat 93% van de bewoners rond de luchthaven niet negatief staan tegenover het verruimen van de openingstijden. Bron Kantar: “Opvallend is dat inwoners van de wijde omgeving vaker aangeven zeker meer geluidsoverlast te verwachten bij een verruiming van de openingstijden (34%) dan inwoners van de directe omgeving (11%).” Dit interpreteert GAE op haar beurt als volgt: “Tegenover het verruimen van de openingstijden staat een ruime meerderheid positief, slechts 14% staat hier negatief tegenover. Opvallend is dat inwoners in de nabije omgeving van de luchthaven daarover positiever zijn dan inwoners van Noord-Nederland in het algemeen. Slechts 7% van de omwonenden in de postcodegebieden van de aan- en uitvliegroutes geeft aan daar negatief tegenover te staan.” Echter, bij deze postcodegebieden is het dorp Glimmen dus niet inbegrepen. Henk Niemeijer van Plaatselijk Belang Glimmen heeft een online enquête gehouden in zijn dorp. Daaruit bleek dat meer dan 95% van de respondenten tegen de verruiming is, aldus Niemeijer.

 

Vals spel
Glimmen snapt niets van dit woordenspel en daarom is Pieter Sijtsma (De Punt) het rapport gaan ontrafelen. Hij deed een paar ontdekkingen die hem hebben verbaasd. Hij zegt dat het onderzoek is gehouden onder inwoners van de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en een stukje Overijssel, waar 2 miljoen mensen wonen. Er waren ruim 1000 respondenten, wat neerkomt op 0,05%. Hij zegt dat er in het gebied van Glimmen, dat onder de aanvliegroute ligt, waarschijnlijk geen mensen (of misschien één) aan het onderzoek hebben meegedaan. Hier komt bij dat op een kaart is aangegeven dat plaatsen als Glimmen, Yde, De Punt en Norg niet zijn gerubriceerd als ‘directe omgeving van aanvliegroute GAE’, waartoe de plaatsen als Vries, Kolham en Slochteren wél worden gerekend. Opgeteld vindt Sijtsma het dus niet gek dat een meerderheid van de 1000 ondervraagden ‘geen probleem heeft’ met ruimere openingstijden. Of je in Steenwijk of Glimmen woont maakt een verschil. Het uitdragen van dit rapport als het bewijs voor ‘draagvlak van een ruime meerderheid’ grenst wat hem betreft aan ‘vals spel’ door GAE om in haar vergunningaanvraag het vakje ‘draagvlak’ te kunnen afvinken. 

 

Reactie GAE:

 

Kantar Public is 1945 opgericht onder de naam NIPO. Het is een toonaangevend bedrijf op het gebied van data en analyse. Omdat de luchthaven een regionale functie heeft, is er bij het onderzoek van Kantar Public voor gekozen om de gehele regio als doelgroep mee te nemen. De opzet van het onderzoek is daar dus op afgestemd. De steekproef van 1.000 is representatief voor de regio en geeft dus ook de mening van de regio weer (en niet die van een enkel postcodegebied). Het onderzoek is uitgevoerd met een betrouwbaarheidspercentage van 95 procent. 

 

In het Kantar rapport “Draagvlakonderzoek Groningen Airport Eelde”, staat als 1 van de conclusies:  “Een ruime meerderheid van de inwoners van regio Noord-Nederland staat (zeer) positief tegenover het verruimen van de doordeweekse openingstijden (63%) en circa één op de zeven (14%) staat hier (zeer) negatief tegenover. Over het ook verruimen van de openingstijden in het weekend is een meerderheid (zeer) positief (58%). Inwoners van de directe omgeving zijn hier vaker (zeer) positief over (69%) dan inwoners van de wijde omgeving (56%).

 

We willen benadrukken dat de ruimere openingstijden alleen van toepassing zijn voor het passagiersverkeer en niet voor het lesverkeer. Veel van overlast in Glimmen komt doordat Glimmen onder het circuit voor lesverkeer ligt. De overlast die nu ervaren wordt, heeft geen verband met de ruimere openingstijden want dat gaat om een heel ander soort verkeer. Tegelijk moet worden opgemerkt dat het zal gaan om een zeer beperkt aantal passagiersvliegtuigen dat gebruik zal maken van de verruimde openingstijden. Op dit moment wordt een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd om te beoordelen of bij de vergunning belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden.

 

4 reacties

InwonerVanHaren zegt:

“Kantar Public is 1945 opgericht onder de naam NIPO. Het is een toonaangevend bedrijf op het gebied van data en analyse.”

Dat is totaal niet relevant.

Wie betaald bepaald. Dus stel je de juiste vragen en pas je de doelgroep aan, dan krijg je de gewenste antwoorden. Waarmee je een mooi rapport kunt knutselen. Dit rapport stinkt, en klinkt vals.

Schande voor een toonaangevend bedrijf zoals Kantar Public!
Kantar Public, is uw aanspreekpunt voor al uw manipulatieve onderzoeken.

Miek Berends zegt:

Ik snap het zeer wel Schermend met Kantar probeert GAE de Glimmenaren te overbluffen. En Kantar leverde een tenenkrommend onderzoek dat aan de wensen van de Eelder directie tegemoet kwan. Enfin, meneer Sijtsma heeft al keurig aangegeven voor welk kunstje Kantar ze heeft laten betalen. Bestrijd dus de tegenstander met de eigen middelen en zoek een expert in kwantitatieve onderzoeksmethoden (m/v) die het Kantaronderzoek kort en krachtig afserveert. Met de RUG in de gemeente, wellicht de gezochte deskundige in Glimmen, moet dat lukken.

Leo Nederpel zegt:

“Vals spel”
Aan de hand van de veroordelende rapporten 2003/096 en 2003/097 van de Nationale Ombudsman te ‘s-Gravenhage valt te concluderen dat vals spel door GAE/CMLE destijds niet ongewoon was!

Henk zegt:

Ik woon rondom de luchthaven en hoor blijkbaar bij de 93% die er geen problemen mee hebben. Vrienden van mij wonen er praktisch naast, zij en meerdere mensen in mijn omgeving ondervinden ook geen problemen van het vliegveld nu niet en in de toekomst niet. Ik zie er alleen maar voordelen van. Zolang het niet zo druk wordt als bijvoorbeeld airport Eindhoven (dat zal toch niet gebeuren) vind ik het helemaal prima. De protestmakers zijn altijd de hardste schreeuwers en zoeken altijd het podium op. De rest hoor je niet.

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.


Poll - uw mening telt

Ondervindt u overlast door uw buren?

Ga naar het Poll archief