De krant die je leest van A tot Z
Vrijdag 21 Juni, 2024

vrijdag 31 mei 2024

Nieuws:

Groningen Airport Eelde (GAE) afwachtend als het gaat om straaljagers

Door: Redactie

In een persverklaring stelt de directie van GAE zich neutraal op als het gaat om het mogelijke gebruik door Defensie van de luchthaven. Er ligt een optie op tafel dat Defensie ook op ‘gewone’ vliegvelden straaljagers mag laten landen en opstijgen.

In de verklaring zet GAE de deur op een kier, maar verwijst wel naar de ‘civiele’ functie zoals die is vastgelegd door de aandeelhouders. Hieronder de integrale toelichting van GAE.


Door GAE (directie).

“Vandaag heeft Defensie haar nota van antwoord gepubliceerd op de zienswijzen die zijn ingediend op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Nationaal Programma Ruimte voor Defensie. GAE onderkent de gewijzigde geopolitieke situatie waarin Nederland en de internationale gemeenschap terecht zijn gekomen. Wij begrijpen dat het daarvoor nodig kan zijn dat civiele luchthavens een rol gaan spelen in militaire activiteiten.

GAE wordt in de nota van antwoord genoemd als één van de civiele luchthavens waar militair medegebruik door Defensie wordt onderzocht. Het betreft hierbij met name het medegebruik voor straaljagers, zoals de F35.

Wij hebben hierover deze week een eerste gesprek met Defensie gevoerd. Daarbij is Defensie vooral ingegaan op het proces van het onderzoek en de besluitvorming. Zoals GAE tijdens dit gesprek ook heeft aangegeven is zij de luchthaven voor de regio, maar ook van de regio. GAE ziet het als haar taak om de regio optimaal te faciliteren. Economisch, infrastructureel en maatschappelijk. Zoals dat ook is vastgelegd in de in december 2023 door de aandeelhouders en Provinciale Staten van Drenthe en Groningen omarmde strategie. Wij stellen ons op het standpunt dat een eventueel medegebruik van straaljagers geen gevolgen mag hebben voor de uitvoering van deze strategie.
Uiteindelijk is het aan de betrokken overheden om een besluit te nemen over eventueel militair medegebruik van civiele luchthavens. GAE vertrouwt er op dat zij daarbij rekening zullen houden met de belangen van de luchthaven en de regio.”

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.


Poll - uw mening telt

Een krant lees ik het liefst:

Ga naar het Poll archief