De krant die je leest van A tot Z
Zondag 16 Juni, 2024

vrijdag 29 september 2023

Nieuws:

Heeft centrum Haren meer zebrapaden nodig?

Door: Redactie

Als het aan centrummanager Daphne de Haan ligt komt er een extra zebrapad in het dorp en wel ongeveer ter hoogte van de apotheek en de schoenwinkel. De gemeente is terughoudend.

Het centrum van Haren heeft het regime van Shared Space, waar iedereen gelijkwaardig is. Daarom zijn formeel zebrapaden daar niet nodig en ook niet gewenst, vindt de gemeente. De opvatting is dat zebrapaden de suggestie wekken dat het de enige plek is voor voetgangers om over te steken. Daarmee worden op de verdere trajecten door automobilisten geen overstekers meer verwacht. De charme van Shared Space is juist dat voetgangers overal oversteken en daarmee de automobilist oplettender wordt. Desondanks heeft de gemeente destijds toch drie zebrapaden aangelegd op verzoek van burgers.

Daphne de Haan zegt dat er zich desondanks vaak vervelende en gevaarlijke situaties voordoen. Daarom vindt zij dat er ter hoogte van de apotheek (ten zuiden van de Kerkstraat) nog een zebra gewenst is en als het kan ook nog één ter hoogte van Molenkamp schoenmode.

Wat vindt u? Kijk op onze poll elders op deze homepage en geef anoniem uw mening.

33 reacties

Emma zegt:

Laat ze er een woonerf van maken, met 10km/u . Hopelijk letten autos en fietsen dan beter op

InwonerVanHaren zegt:

Je kunt ook de bestrating waar het shared-space principe geldig is de kleur en vormgeving van een voetgangersoversteekplaats geven, dus zwart-wit gestreept. Dan heb je ook gelijk de wettelijke bescherming en duidelijkheid.

Niels zegt:

Het centrum van Haren heeft vooral minder auto’s nodig.

Dee Snuts zegt:

Wat wel een keer fijn zo zijn, is dat mensen de zebrapaden daadwerkelijk gaan gebruiken en niet 3,4 meter ervoor oversteken en dan verwachten dat je ze voorrang geeft..

N. Van der Molen zegt:

Geachte redactie,
Ik kom wekelijks met de fiets in Haren en ik vind Shared Space niet duidelijk en onoverzichtelijk. Er staan nergens bordjes van: hier mag je fietsen en/of hier mag je fietsen en lopen.
Bij de toegangswegen van Haren zouden informatieborden moeten staan over de Shared
Space . Ik ervaar het centrum als druk en onveilig. Ik ben ook voor meer zebrapaden , zodat iedereen veilig over kan steken .

Ik hoop dat er aan de huidige situatie iets gedaan wordt .

Met vriendelijke groeten,
N. van der Molen

Paul Visser zegt:

Geen slecht idee want je kunt gerust stellen dat shared space een farce is gezien de snelheid van de automobilisten.

Bo ter Ham zegt:

Belachelijk. De huidige situatie in Haren is zo ontstaan omdat uit onderzoek is gebleken dat het voor voetgangers en fietsers het veiligst is om zo min mogelijk verkeersborden en duidelijke afscheidingen tuseen verschillende verkeersdeelnemers te gebruiken. Het aantal incidenten is sinds de invoer van shared space dan ook afgenomen.

Er zouden juist maatregelen genomen moeten worden om het voor automobilisten en andere potentiële hardrijders het minder antrekkelijk te maken om op gevaarlijke snelheden door het dorpscentrum heen te gaan.

prat zegt:

Het centrum van Haren heeft maar 1 ding nodig: Een echte handhaving van de verkeersregels. Het stoppen en kortparkeren van auto’s langs de Rijksstraatweg in het centrum moet hard worden aangepakt. Als fietser en voetganger is het geen prteje in het centrum. Nee steeds meer mensen willen kopen met de auto in de winkel.
Hoe gek kun je wezen!!!

Cees zegt:

Prat slaat de spijker op zijn kop!Stratenmakers vinden Haren een gevaarlijk lawaai dorp.Er wordt lukraak geparkeerd,te hard gereden,ook door bussen en gemeente voertuigen.Opgepimpte auto’s en scooters willen zoveel mogelijk lawaai maken en de handhaving is nul.Jammer van ons mooie dorp.

Ton zegt:

Op 22 december 2021 heeft de gemeenteraad van Groningen de mobiliteitsvisie “Groningen goed op weg,
naar een leefbare, schone en gezonde gemeente” vastgesteld en het college heeft op 30 mei 2023 het “Uitvoeringsprogramma Lopen, Fietsen en Verkeersveiligheid 2023-2023 vastgesteld. Daarin aandacht voor o.a. verkeersmaatregelen Glimmen en Onnen, Mellenssteeg en Onnerweg te Haren. Gemeente Groningen is (staat ook op de website van de gemeente) terughoudend met voetgangersoversteekplaatsen, vanwege het creëren van schijnveiligheid. Daarnaast past dit concept niet in de “shared space-gedachte” die we in Haren hebben, wat Bo ter Ham ook aangeeft.

Het verbaasd mij dat de centrummanager dan opeens een andere koers wil insteken. Het lijkt mij dat dit aan de politiek is om daar wat van te vinden en eventueel beleid te wijzigen. In de inspraakrondes is hier destijds niet over gesproken., waarbij ook Veilig Verkeer Nederland, Werkgroep Toegankelijk Groningen, Fietsersbond
betrokken bij waren.

De irritatie van Prat deel ik, evenals het advies om handhavend op te treden over de de vele fout en soms dubbel geparkeerde auto’s in het shared space gedeelte.

Cees zegt:

Prat slaat de spijker op zijn kop:er moet eindelijk eens gehandhaafd worden.Er wordt lukraak geparkeerd en veel te hard gereden,zelfs door bussen en voertuigen van de gemeente. Mannen met opgepimpte auto’s en scooterrijders willen zoveel mogelijk geluid maken en motorrijders scheuren ver over de 100km over de RSW.Bij driveintermezzo zet je je auto naast je tafeltje en bij de kerk is het ook leuk parkeren. Jammer van ons mooie dorp maar we doen er allemaal aan mee.Stratenmakers hoorde ik zeggen:Haren is een gevaarlijk lawaaidorp.Tja.

Henk D zegt:

De foto bij dit artikel geeft aan wat het grootste probleem in Haren het ‘wildparkeren’ is. En ook is het goed te zien om welke auto’s het dan gaat. SUV’s en Audi’s en meer auto’s in het soortgelijke segment. Mensen met een meer dan goed gevulde portemonnee die het vertikken om een parkeerkaartje te kopen op de daarvoor bestemde parkeerterreinen.
Overigens vind ik een extra zebra een goed voorstel.

Knarf zegt:

Ik vraag me af of de meeste automobilisten wel weten wat het concept van shared space is. Wat mij betreft wordt dit groot op de weg gezet bij de entree (kruising Julianalaan en kruising Molenweg).

Ben zegt:

Het huidig plan komt vooruit uit een ander plan. Deze is aangepast naar de huidige situatie. Je kunt het oude oorspronkelijke plan nog terugvinden in het straatbeeld. De zwarte lijn in het straatbeeld.
Dat originele plan is aangepast omdat het te onveilig was en is als oplossing dit naar voren gekomen.
In die tijd werd er immer gehandhaafd iets dat de laatste decennia niet het geval is. Dit niet handhaven heeft niet alleen zijn invloed op het centrum ook in de rest van het dorp als je ziet die. Voorbeelden zijn alles uitgegroeid is en mensen daardoor op straat moeten lopen. Op straat lopen omdat de voetpaden zijn te smal geworden zijn. Te smal omdat de heggen en dergelijke uitgedijd zijn. Hierdoor over de voetpaden zijn gegroeid naast dat de hoger zijn de 1 meter die maximaal voor de voorgevel lijn geldt.

Probleem met dit plan in het dorp en het niet handhaven in het overige deel van het dorp is dat ook nog steeds de zijwegen niet zichtbaar zijn. Waardoor verkeerd van rechts over het hoofd wordt gezien en dit vaak tot bijna ongelukken leidt. Zoals bijvoorbeeld op de hoek Rijksstraatweg/Kerkstraat en de hoek Rijksstraatweg/brinkhorst. Dan de recente verandering van fietspad in voetpad waar fietsen is toegestaan op het Raadhuisplein tegen over de Meerweg dit geeft ook onduidelijkheid.

Het niet handhaven heeft ook geleid dat er nu zwerver/daklozen met regelmaat gezien worden in het centrum. Een goede ontwikkeling dat ‘Stads toestanden’ nu ook hun intrekt nemen in Haren.
De individualisering van Haren met de hoge heggen die alles onttrekken aan het zicht iets dat door deze dit soort individuen zeer gewaardeerd om ongestoord hun gang te kunnen gaan.

Het centrum op de schop en beter inrichten zodat het overzichtelijker en duidelijker is dat maakt het ook aantrekkelijker. Samen met meer n beter handhaven zoals dat in het verleden gedaan werd door de gemeente Politie van Haren heeft toentertijd geresulteerd in een druk Centrum waar mensen van heinde en ver graag kwamen om boodschappen doen.
Haren met een levende markt met straten vol mensen op de markt en koopavonden en de zaterdagen omdat terug te krijgen is meer nodig dan een paar zebrapaden

.

Bootleg zegt:

@ Henk D. Zo is al dat ouwe doorgesherryde parelketting volk met véél te grote en dure auto’s maar eens flink op de bon slingeren. Betaald parkeren in Haren kost geen drol dus regel dat. Ook ik stoor mij bijzonder aan deze mensen + het feit dat ze ook nog niet een behoorlijk kunnen autorijden en/of parkeren….. handhaven met die hap langdurig en consequent

Henk zegt:

@Henk D, toevallig staat hier een audi op de foto en die SUV rangerover staat er altijd, die is van de bewoonster boven de Pauw. Heeft Haren de krant niet lang geleden een artikel over geschreven. Het zijn niet altijd audi’s en SUV’s zoals je aangeeft. Je stigmatiseert hier met je linkse jaloerse praat. En daarnaast, Haren is over het algemeen een dorp voor de rijkeren, niet te vergelijken met een wijk als Vinkhuizen, Lewenborg of Beijum. Zo is het eenmaal en altijd geweest.

Olga zegt:

Graag een bordje voor invalide IN het centrum. Bij Blokker of de kerk.

Els Lobach zegt:

Ben, ik kom om de zoveel tijd in het centrum van Haren. Voetgangers op de straat? Dat heb ik nog nooit gezien. Ook geen daklozen en zwerfers. Want lopen op de rijkstraatweg is veel te gevaarlijk tenzij er overgestoken kan worden op een zebrapad of geen zebrapad tegenover ijssalon Italini en Benu apotheek.

mona zegt:

Inderdaad, handhaving is een lachertje. En dat geldt niet alleen voor de Rijksstraatweg. Aan de Onnerweg staan regelmatig auto’s midden op het trottoir geparkeerd. Als voetgangen wordt je dan gedwongen over de weg te lopen. Maar gelukkig is deze weg een 30 kilometerzone, dus helemaal veilig. Dus niet!
Heb hier nog nooit iemand van handhaving gezien en oom agent ziet het wel maar rijdt snel door.

Extra zebrapaden? Waarom, als er toch niet gestopt wordt voor een zebrapad. Kost alleen maar geld.

Gaaike zegt:

Wat Bo zegt. Ik ervaar Haren qua verkeersveiligheid als een oase. Dat die oase af en toe verstoord wordt door een enkele verkeershufter is ook waar. Maar om die enkele uitzondering te willen bestrijden met meer regels en meer handhaving duidt op een ietwat gemankeerd mens- en wereldbeeld.

Henk zegt:

De Rijkstraatweg is een doorgaande weg.
Als ik daar rij dan wil ik graag door….
Geen flauwekul geen shared space maar door..stromimg
Het verkeer wil door. Op een doorgaande weg.
Tuurlijk niet te hard maar wel door….

Els Lobach zegt:

Mona, klopt dat een extra zebrapad te duur is maar ook vrachtwagens rijden over de Rijkstraatweg door het centrum van Haren. Levensgevaarlijk! Maar er zijn 4 punten in Haren waarvan eentje uitgevoerd wordt.Die bij de Vondellaan. Het Raadhuisplein wil Gemeente Groningen aanpakken. Maar ik vind de parkeerplaats bij winkelcentrum De Brinken en supermarkt Jumbo Kroonkampweg ook gevaarlijk. Wat moet er eerst aangepakt worden. 1: de parkeerplaats voor winkelcentrum De Brinken en supermarkt Jumbo Kroonkampweg. 2: het Raadhuisplein. 3: wel of geen extra zebrapad bij Italini ijssalon.

rolf zegt:

Gewoon strenger handhaven op de 30 km per uur in het centrum. Velen rijden harder erdoor

Kokkie zegt:

Zebrapaden ondermijnen het shared space principe of in elk geval geeft het extra verwarring. Dat we shared space hebben weet ik alleen omdat het enkele jaren geleden hier op deze site stond.

Hans zegt:

ik begrijp niet waarom er iets zou moeten veranderen.

Hooguit het gedrag/ verkeersinzicht van wandelaars en fietsers, laat rijdende auto’s gewoon met rust.
Shared space is een idee op papier, meer niet.

Jo zegt:

Helemaal eens met wat Prat heeft geschreven. Er wordt – voor zover ik dat kan inschatten – weinig tot niet gehandhaafd in het dorp. Parkeren langs de weg schijnt doodnormaal te zijn. Maar levert wel gevaarlijke situaties op. En ik denk dat meer zebrapaden daar geen verbetering in kan brengen.

Ans zegt:

Uit onderzoek is allang gebleken dat mensen met een beperking veel nadeel ondervinden van Shared space. Bij het station is het echt gevaarlijk. Die geleidelijnen zijn niet veilig te gebruiken en er wordt vaak op geparkeerd. Rekening met elkaar houden is een goed idee. Niet iedereen is even mobiel en snel.

rolf zegt:

Ben het met Prat en Jo eens. Heb al meer als een jaar geen stadswachten/boa’s in het dorp gezien. Die kunnen bv mensen die illegaal voor de Expert parkeren (is overdag gewoon een laden en los plaats) en de mensen die door de loopgebieden hardnekkig blijven fietsen (brinkhorst en de paden aan beide kanten van Klooster Reizen) eens aanpakken

Jaap Jan Vels zegt:

Meer zebra’s zijn an sich niet direct nodig. Zou alleen ter hoogte van de kerk en het Raadhuisplein de rijbaan versmallen middels het plaatsen van hekjes zoals die elders ook langs de Rijksstraatweg geplaatst zijn. Creeer daar desnoods nog enkele kort-parkeervakken maar het lukraak parkeren is dan over. Ook zal de snelheid van gemotoriseerd verkeer dan mogelijk dalen.

Verder is shared-space voor het gevoel wellicht onveiliger maar daardoor zijn mensen zich veel meer bewust van elkaar waardoor men juist beter oplet. En dus is het veiliger. Want inderdaad, mogelijk zijn er wel eens bijna-ongevallen maar echte en zware ongevallen in het dorpscentrum komen zo goed als nooit voor.

peter zegt:

Enige overzichtelijkheid ter plekke van fietspad Intermezzo / Rijksstraatweg zou wel wenselijk zijn.
Weinig verkeersdeelnemers lijken door te hebben dat de fietsers aldoor voorrang hebben (komend vanaf rechts ten opzichte van automobilisten Rijksstraatweg).

Er hangt een bordje, maar daar hangen dan weer de geraniums van ‘Ervaar Haren’ (initiatief Centrummanager…?) voor langs…..

Els Lobach zegt:

Wat gevaarlijk. Kom ik uit de Kerkstraat. Rij naar rechts om de dorpskerk heen. Wordt er vanwege mogelijk 4 mijl wat overmorgen wordt gehouden en de opening in ’t Clockhuys geen rekening gehouden met Shared space. Twee wagens met een kar met iets erop rood en zwart blokkeerde achteruit rijdend de Rijkstraatweg. Oeps! Verkeer rijd weer maar er is vanalles voor de dorpskerk geparkeerd. Doodeng!

Knarf zegt:

Het is denk ik ook handhaving. Neem nou de Onnerweg, in het gedeelte nabij het spoor is een parkeerverbod aan een kant. Wordt nooit iets mee gedaan – haal het bord dan weg. Evenals het parkeren op het trottoir aan de Onnerweg of in de groenstroken – je wordt geacht op de weg te parkeren in een 30km zone. Snelheden zijn er ook te hoog, wat deels wordt veroorzaak door het straatbeeld – de oude businhammen geven op de kritische plekken een verkeerde indruk.

A.R. Smit zegt:

Iedereen heeft het nu wel over ‘shared space’ in het centrum van Haren maar hoe zit dit nu precies? Ik krijg de indruk dat dit alleen geldt voor het gedeelte waar de bestrating voor zowel voetgangers als fietsers en automobilisten identiek is, d.w.z. rode klinkers. Daar waar de rijbaan geasfalteerd is geldt dit toch niet? En juist daar is mijns inziens wel degelijk behoefte aan extra zebrapaden.

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.


Poll - uw mening telt

Het wild-kort parkeren Rijksstraatweg in centrum stoort me niet.

Ga naar het Poll archief