De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 5 Maart, 2024

vrijdag 24 november 2023

Nieuws:

Hoe bevalt u de fusie Haren-Groningen na 5 jaar?

Door: Redactie

In 2019 werd Haren een onderdeel van de gemeente Groningen. Er zitten nu dus 5 jaren op en we vragen ons af hoe de huidige situatie u bevalt.

Geef uw mening in de opiniepoll elders op deze homepage. Leest u op uw mobiel, scroll dan omlaag.

19 reacties

InwonerVanHaren zegt:

Natuurlijk je kunt best wat leuke dingen doen, maar een geforceerd huwelijk blijft een onnatuurlijk uitgangspunt.

Ton zegt:

Nee beste redactie, Haren werd geen onderdeel van de gemeente Groningen. De drie zelfstandige gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen werden opgeheven per 31-12-2018 en gingen als de nieuw gevormde gemeente Groningen op 1-1-2019 van start.

Redactie zegt: Formeel was dat inderdaad het geval. Maar met ‘onderdeel van gemeente Groningen’ wordt natuurlijk bedoeld dat Haren en Groningen zijn samengevoegd.

Knarf zegt:

De fusie had voor mij niet gehoeven indertijd maar ik maakte er ook geen groot punt van. In de praktijk gaan zaken zoals vuilophalen en dergelijke best aardig. Tegelijkertijd merk ik wel dat de gemeente maar weinig weet van grotere bedrijvigheid in Haren; zo heb ik nu al 2x gemerkt dat bij het melden van een klacht over het rangeerterrein Felland men van het gehele bestaan van dit terrein niet afweet.

Bauman j zegt:

Vijf jaar lang de broek ophouden van Groningen
Haren in het hemd gezet,verkocht en verkwanseld
Uitgezogen en bij grofvuil gezet

Engel Penninga zegt:

Mag morgen nog terug gedraaid worden want geld over de balk gooien kunnen we zelf ook wel.
Blijf het gevoel houden dat alles er door gedrukt is met daarbij geven van foute informatie en de situatie anders toelichten dan dat het daadwerkelijk was.

WdH zegt:

Verschrikkelijk. Zoals gefreesd zijn alle vooroordelen ten nadele van Haren uitgekomen, maar het moest en zou allemaal doorgaan. De strooman die door de provincie naar voren geschoven was is al lang en breed vertrokken en de Harenaars zitten met de wrange nasmaak.

Ans zegt:

De menselijke maat is weg, terwijl die in de gemeente Haren er wel was. Ons groen gaat achteruit. We zijn een nummer geworden. De gemeente ziet ons als wijk, maar we zijn een dorp. Dat verschil snappen ze in de stad niet.

Carla zegt:

Het bevalt me niks dat ondanks dat 76% van de Harense bevolking tegen samenvoeging was dit door de politiek doorgezet is. Haren had onafhankelijk kunnen blijven en en had geen financiële problemen. Hoewel dit anders is neergezet om tot overname te dwingen. En ik zou alsnog graag willen dat deze fusie ongedaan zou worden gemaakt.

Stefan zegt:

Als gemiddelde inwoner van Haren heb je natuurlijk weinig met de gemeente te maken. Als de vuilnis maar opgehaald wordt immers, en de plantsoenendienst je omgeving redelijk aanharkt. Meer hoeven we niet van de gemeente. De gemeente is verder alleen iets waar je geld aan afdraagt. En we leven allemaal lekker ons eigen leventje. Huis, autootje(s), goede baan, (al dan niet vlieg-)vakanties, etc.
Maar er is ook een andere kant. Recentelijk heeft de PVV landelijk een grote verkiezingsoverwinning behaald. Veel mede-Nederlanders voelen zich niet gezien en gehoord. Dit geldt ook voor de grote plattelandsgemeenten in Groningen en Drenthe, ook daar scoorde de PVV hoog. Pieter Omtzigt heeft van bestuurlijke vernieuwing en een overheid die meer betrokken is bij zijn burgers, zijn belangrijkste item gemaakt, en die boodschap sloeg niet voor niets aan. Eén van de oorzaken van de afstand (sommigen zeggen zelfs: kloof) tussen burger en politiek is dat de overheid te afstandelijk en te bureaucratisch is geworden. Ook de gemeente is op grotere afstand van ons burgers geplaatst. Vooral in de grote plattelandsgemeenten maar uiteindelijk ook in Haren. Als burgers hebben we geen idee wat de overheid doet, en dat geldt zelfs voor de gemeente. In Haren redden wij ons als rijkere individualisten natuurlijk prima. Maar betrokkenheid bij de gemeente en bij onze leefomgeving is drastisch afgenomen. Bij mij in elk geval wel. Weet iemand waarom de Middelhorsterweg is opgebroken? Ik heb werkelijk geen idee. Zal wel voor de riolering zijn, of de kabel, of wat dan ook? We rijden wel een stukje om en halen verder onze schouders op. Ik ook hoor. Ik zeg niet dat de opschaling van gemeentes dé oorzaak van deze individualisering en (misschien wel) onverschilligheid is. Maar het helpt wel de verkeerde kant op.
Grote gemeentes helpen alleen om burgers op afstand van de beslissingen te houden. Gemeentebesturen en hun professionals kunnen ongestoord hun plannen doorzetten. Dat heeft uiteraard ook voordelen (al zijn grotere gemeentes erg inefficiënt weten we uit onderzoek), maar is killing voor burgerlijke betrokkenheid. Mensen voelen zich niet meer gehoord. Gemeenschapszin wordt uitgehold. Als we een ander en beter Nederland willen, moet er het nodige veranderen. Gemeentelijke schaalverkleining gaat dat niet allemaal bewerkstelligen, maar is hiervoor wel een essentiële voorwaarde. De afgelopen vijf jaren van de gemeente Groningen in Haren hebben dat afdoende bewezen.

Bel zegt:

Dat de bijna failliete de gemeente Groningen (met instemming van de provincie Groningen) de welvarende gemeente Haren, heeft geconfisqueerd is tot op de dag van vandaag een grof schandaal.
Er wordt zoveel misbruik gemaakt van de burgers van de Gemeente Haren in elk opzicht.
Het shared space werkt voor geen meter. De ontwikkeling van het raadhuisplein geeft alleen maar problemen omdat de gemeente Groningen zich ermee bemoeid.
Alleen de extreem dure huizen (goed voor de inkomsten OZB etc), worden er gebouwd. De anderen inwoners hebben geen schijn van kans.
Het invoeren van betaald parkeren.
Onderhoud van fiets- en wandelpaden is een lachertje.
Alles moet draaien om de stad Groningen zelf, de omliggende dorpen moeten niet zeuren!!! Die krijgen ladingen asielzoekers over zich heen en worden in de goedkopere huurwoningen gestopt tot overlast van de inwoners, die er al jaren wonen en er niet om gevraagd hebben.
Ze worden opgezadeld met de schulden, de megalomane praktijken van een niet functionerend gemeente bestuur dat alleen maar aandacht heeft voor zichzelf en niet weet hoe ze met allerlei verzonnen belastingen de burger kunnen laten opdraaien voor hun exorbitante geldverslindende projecten.
En ze blijven maar doorgaan: het forum, dat nooit en te nimmer winstgevend zal worden. De rondweg, dat geen enkel verkeersprobleem op lost.
Het nieuw te bouwen Oosterpoort op een onmogelijke plek in de binnenstad (waarom niet renoveren of anders naast de Martini Plaza??)
Het vernietigen van het stadspark en de overlast gevende mega muziek festijnen en dan Martini Plaza verbieden om hun dance events verbieden. Wie wordt hier nu beter van?
Het nieuwe in aanbouw zijnde trein-bus station. Duur en straks voor geen meter werkbaar.
En dan tot overmaat van ramp ook nog een eigen energienetwerk. op kosten van de landelijke en lokale overheid. Hoe bont wil je het hebben.
Ik wordt hier diep ongelukkig en verdrietig van en velen met mij.

r.e van draanen zegt:

Haren kan voor alle financiële problemen van Groningen betalen alles is duurder geworden. Ze zeiden voor de fusie Haren staat er financieel slecht voor maar Groningen heeft de boel opgelicht zij stonden er slecht voor Haren kan dat betalen. Groningen zei diftar blijft maar is toch afgeschaft zoveel lose belooftes van Groningen Haren betaald hun problemen nu voor middenstand extra belasting voor reclame. Bij vragen aan wethouders geen reactie laat zien hoe arrogant ze zijn in gemeente Groningen

bootleg zegt:

Lees vooral het boek “het verzet van Haren”. Daarin het ontluisterende relaas hoe wij vern**kt zijn door een paar politici (al dan niet aan de drank) die alleen maar ter meerdere glorie (en hun CV) dit hebben doorgedruk zonder enige realiteitszin of luisteren naar het electoraat….

Henk zegt:

Ben er ook allerminst blij mee en sluit mij aan bij bovenstaande reacties. Het was een geforceerde overname met het doel om geld uit Haren te zuigen. We hadden niets te willen. Links spel gespeeld. We kregen een tijdelijke PvdA burgemeester aangewezen, allemaal vooropgezet. Meer is het niet.

Ben zegt:

Het zou mijn niet verbazen dat als ook toen (76%) velen tegen zijn en wellicht meer.

Het blijft verbazingwekkend waarom veel gemeenten die net zo groot zijn als de toenmalige Gemeente Haren heden ten dage nog steeds bestaan.

De steun voor links brokkelt sinds 2006 af als je de media gelooft, betekent dat rechts dit nogmaals op de agenda zet.
Het ontvlechten van stad en platteland kan eenvoudig op democratie lijken.
Zeker als er zoveel inwoners zich zo ongelukkig voelen omvat ze in de plaats van 100% dorpsgemeente-invloed naar rond de 9% invloed in de stadsgemeente zijn gegaan. Zich daardoor op afstand gezet voelen en ook wel zijn.

Ton zegt:

@Bel: u geeft aan dat de gemeente Groningen bijna failliet is. Dat klopt niet geheel. Recent is er een sluitende begroting aan de raad door het college gepresenteerd en aangenomen. Zeker zijn er financiële zorgen op langere termijn, maar dit als gevolg van besluitvorming over de herijking gemeentefonds door dit huidige (nu demissionaire) Kabinet van CDA, CU, VVD en D66. De welvarende gemeente Haren: de uitvoering van de reconstructie Meerweg en de uitvoering van het Stationsgebied konden door de zelfstandige gemeente Haren niet worden uitgevoerd volgens plan als gevolg van te weinig geld. Het shared space werkt voor geen meter zegt u: destijds ingevoerd door de zelfstandige gemeente Haren en niet voldoende geld voor inhuur adequaat toezicht. Ontwikkeling Raadhuisplein: daar kwam de zelfstandige gemeente Haren na jarenlang onderling gesteggel niet uit, nu opgepakt door de gemeente Groningen. Extreem dure huizen worden er gebouwd: dat is niet juist als je de ontwikkelingen in Selwerd, Paddepoel en het Suikerunieterrein ziet. En was het niet de gemeente Haren die in DHE aangaf helaas minder goedkope huurwoningen te kunnen bouwen? Invoeren betaald parkeren: dat kende de gemeente Haren ook al. Onderhoud fiets- en wandelpaden: als u de raadsvergaderingen van de gemeente Haren hebt bijgewoond, weet u dat meerdere fracties daar aandacht voor gevraagd hebben, maar helaas: keuzes maken: want te weinig geld. Omliggende dorpen krijgen ladingen asielzoekers volgens u : ik hoor graag van u waar de ladingen asielzoekers in de omliggende dorpen zijn geplaatst: Ten Post? Thesinge? Ten Boer? Kroddeburen? Garmerwolde? Noordlaren? Onnen? Noorddijk? Middelbert? Engelbert?
Vanzelfsprekend gaat lang niet alles goed in een gemeente, heringedeeld of niet. En het kan altijd een slag beter. En als het dan zo slecht gaat in uw ogen: wordt (politiek) actief, dan heeft u invloed.

Flint zegt:

@Ton ben het helemaal met je eens. Daar wil ik als positieve ontwikkelingen nog aan toevoegen: de aandacht voor het groenonderhoud, de bladblazers, de rozenperkjes die eraan gaan bijdragen dat Haren het meest bloemrijke dorp gaat worden, het weg- en padenonderhoud. Voor mijn gevoel wordt er sinds de fusie meer geïnvesteerd in de publieke ruimte dan in de jaren daarvoor.

Henk D zegt:

Dat de fusie erdoor gedrukt is, is een feit. Maar wat een geklaag verder. Als ik de reacties lees dan lijkt het bijna over Gaza-Stad te gaan. Wat een ellende in Haren na de herindeling volgens vele klagende inzenders.
Toen ik bij de gemeente Haren werkte kwamen er dagelijks ook klachten over groenonderhoud, fietspaden, parkeerheffingen etc etc binnen. Ik heb zelfs Harenaars vloekend het gemeentehuis zien verlaten omdat ze hun zin niet kregen.
Beste mensen, we wonen in een van de mooiste dorpen van Nederland en een grote stad met veel voorzieningen is dichtbij. Natuurlijk is die reclamebelasting een bespottelijke maatregel, maar verder gaat het toch prima in onze woonplaats. Beetje positiever graag.

prat zegt:

Inderdaad het is al weer even geleden. En hier komen nog wat sentimenten naar boven van toenmalige tegenstanders. Dat moet kunnen. Maar wie de feiten bekijkt en daar objectief naar kijkt kan alleen maar constateren dat het best goed gaat‼️

Helder zegt:

Toch vervelend als je de weg niet kunt vinden in je eigen gemeente.

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.


Poll - uw mening telt

Ondervindt u overlast door uw buren?

Ga naar het Poll archief