De krant die je leest van A tot Z
Zaterdag 13 April, 2024

maandag 04 maart 2024

Nieuws:

Lintje voor oud-rector en voorzitter Music4All Haren, Dirk Dijkstra

Door: Redactie

Oud-rector en voorzitter van Music4All Dirk Dijkstra (74) kreeg op zaterdag 2 maart een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Marcel Thijsen van de gemeente Tynaarlo. Zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vond plaats tijdens de laatste voorstelling van het door hem opgerichte muziekevenement Music4All Haren.

Vanuit de gedachte dat muziek verbindt bracht Dirk Dijkstra leerlingen uit het regulier onderwijs, Conservatoriumstudenten en mensen met een beperking bij elkaar. Opzet was een gezamenlijk jaarlijks optreden. Het idee leek eenvoudig, maar was in de uitvoering uiterst complex. De grootste opgave was het om mensen van diverse pluimage, met uiteenlopende talenten, gezamenlijk plezier te geven in de voorbereiding en de jaarlijkse uitvoering. Dankzij de inzet van Dirk Dijkstra lukte het tien jaar lang deze unieke verbinding te maken. Naast deze inspanning stond hij samen met andere ouders ook aan de basis van Borgheerd. Dat is een wooninitiatief in Haren waar twaalf mensen met een verstandelijke beperking een goed onderkomen hebben en waar zij een zo zelfstandig mogelijk leven hebben.

Twaalf jaar lang waren de jaarlijkse uitvoeringen van Music4All een waar spektakel. Tot de coronaperiode lukte het Dijkstra en zijn team om telkens voldoende vrijwilligers en fondsen bijeen te brengen. Na de coronaperiode bleek de dynamiek verdwenen en keerden veel deelnemers niet meer terug. Ook kwamen er te weinig studenten van het Prins Claus Conservatorium om de intensieve muzikale begeleiding te ondersteunen. Besloten werd dat de 12e en laatste uitvoering op 2 maart zou plaatsvinden. In de pauze van deze voorstelling verraste de burgemeester van Tynaarlo iedereen met de onderscheiding. Deze onderscheiding was, ondanks het grote aantal medeaanvragers, voor hem tot op het laatste moment verborgen gehouden. In de toespraak van de burgemeester roemde hij Dirk Dijkstra om zijn persoon die hij kenmerkte als verbinder, inspirator en aanjager. Na opspelden van de versierselen mocht de geridderde een staande ovatie van de gehele zaal in ontvangst nemen.

Al tijdens de jaren dat hij rector was van het Zernike College, wist Dirk Dijkstra zich te onderscheiden. De uitreiking was daarom zo bijzonder omdat deze plaatsvond in de school en het schoolgebouw dat hij tijdens zijn rectorschap van 1999-2011 had vormgegeven.
Als leidinggevende van de school deed hij aanmerkelijk meer dan verwacht kan worden van een rector. Met zijn visie en inzet hielp hij veel mensen om zich te ontwikkelen. In de visie van Dirk Dijkstra hoort iedereen erbij en hoort iedereen een plek in onze samenleving te krijgen. Bijzonder is dat er ook nu nog veel van wat hij destijds de school bracht bewaard is gebleven. Hij maakte zich hard voor kleine levendige schoollocaties, gaf hij vorm aan het vmbo, bouwde hij de Aplus-klassen uit en kreeg de school een prominente naam op het gebied van ICT. Ook kunst en cultuur droeg hij een warm hart toe. De school werd een Cultuurprofielschool en DAMU-school (dans en cultuur). Ook zocht hij samenwerking met het MBO. Al met al een waardige afsluiting van een bijzondere periode.

Foto: Dirk Dijkstra met echtgenote Tineke en burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo fotograaf: Jurgen Moorlach

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.


Poll - uw mening telt

Gemeente wil vreemdparkeren in woonwijken ontmoedigen. Bent u het daarmee eens?

Ga naar het Poll archief