De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 21 Mei, 2024

vrijdag 19 januari 2024

Nieuws:

Maria Jongsma (69) overleden

Door: Redactie

Het was duidelijk dat Maria Jongsma uit Haren spoedig zou overlijden en toch kwam het bericht onverwacht. Woensdag 17 januari kwam een eind aan haar leven, dat in het teken stond van gelijkheid, rechtvaardigheid en empathie voor mensen met minder kansen.

Ze was een poos voorzitter van de Voedselbank in Groningen en heeft een loopbaan achter zich in allerlei functies die te maken hebben met onderwijs en kinderopvang. Kinderen waren de spil in haar denken en doen.

In december 2022 kreeg zij klachten die de voorbode bleken van een slopende ziekte. In maart kreeg die ziekte een naam: ALS. Maria wist dat de tijd die haar restte kort zou zijn en heeft geprobeerd die tijd goed te besteden. Ze bleef genieten van de zonzijde van het leven en gooide allesbehalve de handdoek in de ring. Ze werd dit voorjaar geëerd met de Ubbo Emmiuspenning van Rijksuniversiteit Groningen. Ze zag dit als een aanmoediging voor haar laatste project: gratis kinderopvang voor kinderen van 0-2 jaar. Ook voor kinderen waarvan de ouders niet werken. Volgens Maria was dit een goede manier om te voorkomen dat kinderen met minder kansen ‘ongemerkt’ op achterstand worden gezet in hun cruciale ‘eerste duizend dagen’. Ze schreef een projectplan ‘Jong Samen’ en schoot raak. De gemeente Groningen gaat het plan in de vorm van de pilot in enkele stadswijken uitvoeren. Uitproberen of Jongsma’s visie in de praktijk ook goed werkt.

Haar enthousiasme en overtuigingskracht stonden in schril contrast met de achteruitgang van haar gezondheid. ALS sloeg hard toe. Zo hard dat zij nog tot weinig in staat was toen zij door RTV Noord in december werd genomineerd als Groninger van het Jaar 2023. Op 12 januari werd die titel gegund aan iemand anders en dat had Maria voorspeld. Ze gunde het Jaap Velema, burgemeester van Westerwolde.

Amper vijf dagen later overleed Maria Jongsma.

Foto: RTV Noord (december 2023)

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.


Poll - uw mening telt

Ik mis een goede sportwinkel in Haren.

Ga naar het Poll archief