De krant die je leest van A tot Z
Donderdag 29 februari, 2024

maandag 06 november 2023

Nieuws:

Penningmeester vv Gorecht slaat alarm over reclamebelasting in Haren: “Breedtesport wordt om zeep geholpen”

Door: Redactie

De gemeente Groningen wil per 1 januari reclamebelasting heffen op reclame-uitingen die vanaf de openbare weg zijn te zien. Eigenaren van die uitingen, zoals winkels, organisaties, verenigingen én de gemeente zelf, moeten per vierkante meter gaan betalen. Het eerste jaar nog matig, later gaan meer reclamemakers betalen.

Bij kleine uitingen betaalt men vanaf 1 januari (nog) niets. Bij 2 tot 5 m2 betaalt men 100,- per jaar, bij 20 m2 betaalt men 2000,- per jaar en bij 100 m2 betaalt men 16.000 euro per jaar. De genoemde bedragen gelden in het centrum van Groningen, de buitengebieden zoals Haren, betalen de helft van die bedragen (bron: gemeente). Overigens zal de gemeente Groningen zelf ook in de buidel moeten tasten, want er zijn nogal wat gebouwen waar borden op te zien zijn. Onlangs hebben ondernemers van Ten Boer gewezen op de verkiezingsborden, die ook een rommelige aanblik geven. Zie foto.

Ondernemers zijn fel tegen deze heffingen, omdat ze deze ervaren als (zoals Mariska Sloot van Stadspartij 100% voor Groningen zegt) ’treitertaks’. Ietje Jacobs-Setz (VVD) zegt dat de gemeente denkt dat ondernemers een eigen flappentap hebben om dit soort heffingen te kunnen betalen. De gemeente heeft voor deze exercitie echter een reden: men wil de openbare ruimte ’terugpakken’ en netter maken. Vooral in de binnenstad zouden reclameborden worden ervaren als ‘rommelig’ en ‘niet mooi’. Ondernemersvoorzitter Henk Broekema in Haren zegt: “Maak dan gewoon goede afspraken met ons. Daar is geen onzinnige heffing voor nodig.”

Sportverenigingen
Verenigingen en organisaties gaan ook te maken krijgen met deze reclamebelasting en daarom heeft penningmeester Pieter Steenbergen van vv Gorecht eens geïnventariseerd wat de gevolgen zijn op sportpark De Koepel in Haren.  Daar zijn de sportverenigingen ATC ’75, vv Gorecht, vv Haren en sportcentrum Bodyfit gevestigd. Onzekere factor is of de gemeente dit park gaat beschouwen als openbare weg. Als dat zo is zijn er tientallen reclameborden te zien, denk maar aan de sponsorborden rond de velden. Als het park niet als openbare weg wordt gezien, moet worden bekeken welke borden vanaf de openbare weg te zien zijn. Pieter Steenbergen heeft een inschatting gemaakt en denkt dat De Koepel te maken kan krijgen met aanslagen van tussen 8.000 en 16.000 euro. “Er loopt een openbaar voetpad over De Koepel”, stelt hij. Daarmee zou volgens hem het slechtste scenario denkbaar worden. Mariska Sloot is er niet gerust op. Ze denkt dat de gemeente zelf ook nog niet precies weet hoe men moet omgaan met sportterreinen. Pieter Steenbergen: “Onvoorstelbaar dat GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, SP en Partij voor de Dieren op deze manier de breedtesport kapot maken. In een paar jaar tijd verviervoudiging van de veldhuur, verdubbeling van de OZB en afvalkosten en nu komt daar dus deze belasting bij. Ze moesten zich schamen. De linkse partijen helpen de breedtesport om zeep.”

Naar men zegt hoopt de gemeente na aftrek van kosten ongeveer een half miljoen euro over te houden aan deze heffing. Critici zeggen dat de gemeente naarstig extra inkomsten zoekt omdat over enkele jaren de bijdrage uit het gemeentefonds fors omlaag gaat en men in financiële moeilijkheden kan geraken.

Waarschijnlijk gaat de gemeenteraad woensdag 8 november een besluit nemen over de invoering van de reclamebelasting.

Sportpark De Koepel, waar zowel vv Gorecht als vv Haren een accommodatie hebben.

 

13 reacties

AnneBart Bolt zegt:

Kan het niet creatief worden opgelost door op elk bord een pijl te plaatsen in de richting van de onderneming? Dus bij Gorecht op het bord langs het veld een pijl richting dorp met 1,2 km. En op het bord op/boven een zaak/winkel een pijl naar beneden. Dan is het geen reclamebord meer maar een verwijsbord. Toen Ikea ooit in Groningen kwam, stond er een mega reclamezuil met IKEA tegenover de waar nu de Euroborg zit. Mocht niet van de gemeente, waarop Ikea er een grote pijl onder zette, waardoor het een verwijsbord was geworden. Super slim !
Als de gemeente Groningen creatief denkt te zijn met inkomsten werven lijkt me dit een creatieve oplossing.

Harenaar zegt:

Wat een krankzinnig idee is die reclamebelasting toch. Wildgroei voorkomen is prima, maar dit gaat veel te ver.
Is het een idee om de contributie te verhogen voor stemmers op GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, SP en Partij voor de Dieren? Het lijkt toch redelijk om aan te nemen dat zij bereid zijn om meer te betalen als de clubs hierdoor meer kosten maken?

Henk Slagter zegt:

In de beoogde verordening worden sportvelden vrijgesteld van deze belasting, behoudens uitingen gericht op de openbare weg. Ik kan mij niet voorstellen dat de verenigingen op De Koepel wel zouden worden belast vanwege de openbaarheid van het park. Dat kan toch niet de intentie zijn van dit verhaal en het zou ook tot ongelijkheid tussen sportparken leiden. Dit nog los van de financiële impact die voor clubs niet is op te brengen De zorg wordt gedeeld, maar dat het zover zal komen is nauwelijks voorstelbaar.
Henk Slagter
VV Haren

Jaap Jan Vels zegt:

Tja, als de gemeentelijke coalitie heeft laten hangen naar de PvdD, komt het niet goed met ondernemers en vertier in de Gemeente Groningen. De PvdD heeft tijdens het debat zelf aangegeven dat zij een hele andere wereld voor ogen hebben, een wereld die minder consumeert. En die visie wordt gebruikt als argument omdat reclame bijdraagt aan mogelijk meer consumptie.

Leuk bedacht maar de lokale ondernemer zal daarmee op achterstand gezet worden ten opzichte van de landelijke ketens die genoemde bedragen wel kunnen betalen. En het wegjagen van de consument (ze moeten toch ergens iets kunnen kopen dus blijven het consumenten) uit de binnenstad naar de website-ketens zal ook niet bijdragen aan een betere, consuminderende wereld zoals de PvdD voor ogen heeft. Wat die partij betreft begint een betere wereld in de Gemeente Groningen.

Voor lokale ondernemers en de inwoners is het daardoor De Wrede partij……

Henk zegt:

Zijn de voorstanders van samenvoeging met Groningen nog steeds zo blij? Is toch typisch weer een links idee die reclamebelasting. Ondernemertje uitbuiten dit.

Hans Hofer zegt:

Het zou wel helpen dat Mevrouw Sloot de juiste informatie geeft danwel eerst leest.
De concept verordening is best duidelijk voor sportverenigingen. Deze zijn gewoon vrijgesteld. De reclamebelasting wordt niet geheven op sportvelden met uitzonding van openbare uitingen die uitdrukkelijke gericht zijn gericht op de openbare weg. Dus dat er een bord toevallig te zien is vanaf een pad maakt niet uit.

Pas als je borden echt langs het pad zet, zouden ze pas in aanmerking kunnen komen voor reclamebelasting.

Redactie zegt: Wij hebben die vraag ook gesteld, maar volgens vv Gorecht loopt over De Koepel een openbaar voetpad en zou het daarom vallen onder de reclamebelasting.

peter zegt:

Uit het artikel:
“Onzekere factor is of de gemeente dit park gaat beschouwen als openbare weg. Als dat zo is zijn er tientallen reclameborden te zien, denk maar aan de sponsorborden rond de velden.”

Het maakt niet uit of het reclamebord te zien is, het gaat er bij sportvelden om of een reclamebord nadrukkelijk is gericht op de openbare weg

Uit de conceptverordening:
– De reclamebelasting wordt niet geheven ter zake van openbare aankondigingen:
K. op sportvelden, met uitzondering van openbare aankondigingen die uitdrukkelijk zijn gericht op de openbare weg

Het lijkt mij dan ook dat er bij De Koepel geen sprake zal zijn van aanslagen 8.000 en 16.000 euro.

Wellicht dat mevrouw Sloot in de Raad kan navragen in hoeverre een reclamebord langs eens een voetbalveld gezien kan worden als “een openbare aankondiging die uitdrukkelijk is gericht op de openbare weg”

Henk zegt:

Volgens artikel 9 van de concept verordening geldt de belasting niet voor sportvelden.

Gerrit van der Veen zegt:

Meer dan terecht! Op zo’n sportpark hoort alleen maar veel groen! De clubs moeten niet zeuren, gemeente Groningen heeft net veel geïnvesteerd in de velden etc. Voor een dubbeltje op de eerste rang wil ik ook wel. Kunt je ook afvragen of de penningmeester van Gorecht niet op te grote voet leeft, te dure huishouding. Dikke omzetten in de kantine echter te weinig in kas? Hoe kan dat?

Jaap Jan Vels zegt:

@gerrit van der veen: gaat het verder goed met je? wat een onzinnig verhaal, oprecht. je hebt te weinig kennis van zaken, blijkt. maar ok, je mening geven mag op sociale media zoals dit. maar dat het getuigt van enige realiteitszin? nou, nee…….

@hans: de sportverenigingen hebben in de fase voor de herinrichting gevraagd aan de toenmalige Gemeente Haren of het sportpark afgesloten mocht/kon worden, zoals dat bij GHHC ook is gebeurd. er is toen expliciet aangegeven dat dit niet mogelijk is omdat het voetpad langs het Hoofdveld als openbaar zijnde geldt. het is onderdeel van een doorgaande route vanaf de Onnerweg naar de Scharlakenlaan.

dat de Gemeente Haren dat niet wilde wijzigen, heeft al tot de nodige ellende en vandalisme op het park geleid, met kosten voor zowel de verenigingen als de Gemeente.

met voornoemd wil ik maar aangeven dat de borden langs het Hoofdveld zeker gericht zijn op een openbaar voetpad. de Gemeente Groningen zal in de verordening hier dus wel iets van moeten vinden. en als het niet de bedoeling is om sportverenigingen te raken, zal het in deze situatie zwart op wit gezet moeten worden, iets waar ambtenaren en bestuurders vaak niet zo van houden. alsof hun blauwe ogen betrouwbaar zijn…..

annemarie van vossen zegt:

@Gerrit van der Veen dit raakt kant noch wal wat je hier schetst, ouderwetse trollerij..

Dat voetpad, kan dat niet volledig bij het sportpark getrokken worden, zodat het niet meer openbaar is?

Pietje penning zegt:

Nee niemand kan het zich voorstellen hé, ik ook niet
Maar op de kaart van het kadaster loopt de Scharlakenlaan over het sportpark, vanaf BodyFit tot het einde van de nieuwste kleedkamers.
En als ik daar loop, en ik kijk om me heen, dan zie ik erg veel borden gericht op de openbare weg (voetpad is ook openbaar) het gaat om meer de 100m2 per voetbalclub.
Als penningmeester van de leden van v.v. Gorecht voel ik me verantwoordelijk om er dus iets van te vinden, en dit te melden.
Dit om aan te geven dat er een kans is, dat we maximaal 8000 euro per club berekend krijgen.
En tot nu toe is er niemand die zwart op wit zet dat het niet zo is.
Pieter Steenbergen
Penningmeester v.v.Gorecht

Pietje penning zegt:

Goed nieuws!!
Inmiddels heb ik met de wethouder contact gehad, en die heeft ons bevestigd dat de Scharlakenlaan tussen BodyFit en het Bosveld niet wordt meegenomen in de reclamebelasting.
Pieter Steenbergen

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.


Poll - uw mening telt

Ondervindt u overlast door uw buren?

Ga naar het Poll archief