De krant die je leest van A tot Z
Vrijdag 21 Juni, 2024

dinsdag 04 juni 2024

Nieuws:

Ron Cator vraagt: “Senioren in Haren, wat heeft u ons te bieden?”

Door: Redactie

Oud-huisarts Ron Cator uit Haren is de nieuwe voorzitter van Stichting Clockhuys Plein. Hij zegt dat deze stichting de 55-plussers in dit dorp wil uitdagen om concreet bij te dragen aan de lokale samenleving. “We zijn géén club die ouderen wil vermaken of uit hun isolement wil halen”, zegt hij. “Dan zit je in de sfeer van hulpverlening en daar willen we verre van blijven. We zien het anders: senioren hebben veel te bieden en we willen hen faciliteren om daarmee andere mensen een plezier te doen.” Aldus in het kort de visie van Clockhuys Plein Haren.

Over de stichting
Lisa Zwiers is algemeen coördinator van de stichting en brengt samenhang in ideeën, wensen en initiatieven. Saskia Kleiverda (tijdelijk vervangen door Wies Beekelaar) is de activiteitencoördinator, die heel concreet ideeën omzet in een activiteitenagenda ‘voor en door senioren’. Ron Cator en het bestuur geven richting aan deze stichting, die ruim een jaar geleden is opgericht met steun van subsidiegevers, waaronder gemeente, GON, Oranjefonds en Rabobank.

Voorbeelden
Cator: “We zijn nu de pioniersfase voorbij. Er is een mooie agenda met activiteiten, maar we willen méér. Met name willen we senioren oproepen om zelf initiatieven te nemen voor activiteiten, waarbij we hun expertise en talenten willen inzetten. Een gepensioneerd bioloog die een excursie rond Haren geeft, zou toch een mooi voorbeeld zijn. Hij heeft er zelf vast lol in en hij doet er anderen plezier mee.” Op dit spoor zou Ron Cator nog veel meer voorbeelden kunnen noemen: een oud-timmerman die een cursus houtbewerking geeft, een archeoloog die een lezing verzorgt over zijn vakgebied. Maar ook een liefhebber van jeu-de-boule die een clubje wil opzetten. De stichting zal zich inzetten om het allemaal mogelijk te maken.

Nuance
Digitale vaardigheden komen ook aan bod in het verhaal van Ron Cator en Lisa Zwiers. Twee keer per maand is er in de bibliotheek een Digicafé waar studenten praktische hulp bieden bij het omgaan met apps en computers. Ook was er een cursus (Welkom Online), en zoekt de stichting naar nieuwe mogelijkheden op dit thema. Op het gebied van mentaal en fysiek welbevinden is er een initiatief voor Tai Chi (o.l.v. docent David Knibbe) in het Boeremapark. Stichting Clockhuys Plein organiseert het niet zelf, maar maakt het mogelijk en verbindt graag haar naam eraan. Die nuance is belangrijk.

Ron Cator zegt dat nu vooral bekendheid moet worden gegeven aan deze visie en hoopt dat dit artikel in Haren de Krant daartoe een aanzet zal zijn. Ook worden er flyers verspreid en is er een informatieve website www.clockhuysplein.nl, waar u alle activiteiten kunt vinden.

Foto: Ron Cator en Lisa Zwiers willen senioren in Haren in beweging brengen.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.


Poll - uw mening telt

Een krant lees ik het liefst:

Ga naar het Poll archief