De krant die je leest van A tot Z
Zaterdag 13 April, 2024

zaterdag 02 maart 2024

Nieuws:

Rubriek Wetenschap en Samenleving (februari 2024) door Heiko Jan Mein

Door: Redactie

Door Heiko Jan Mein, wis- en natuurkundige uit Haren

Sinds kort is het dorp Haren (met uitzondering van het zuidelijkste deel) op websites zoals ‘Google-Earth’ nu ook driedimensionaal te bekijken. Inmiddels zijn er van veel steden en gebieden op aarde driedimensionale beelden beschikbaar. Ook de stad Groningen kun je al enige tijd in 3D bekijken. Het maken van een driedimensionale kaart is een behoorlijk ingewikkeld proces, waarbij veel computerwerk te pas komt. De basis vormt een zeer nauwkeurige basiskaart waaraan verschillende extra lagen worden toegevoegd. Dat gebeurt met kaartinformatie volgens het zogeheten Geografisch-Informatie-Systeem (GIS). Dit bevat informatie over de vorm van het landschap en de objecten daarop. De basiskaart is gemaakt met GPS (Global-Positioning-System)-informatie met hulp van 32 satellieten op een hoogte van zo’n 20.000 km boven de aarde. Deze zenden radiosignalen uit en meten de terugkaatsing daarvan. Door dit te doen vanuit verschillende kijkhoeken, kan exact een positie worden bepaald en kan aan elk punt coördinaten worden gekoppeld. De informatie van GIS bevat ook gegevens die gemaakt zijn met behulp van LIDAR-technologie (Light-Detection-and-Ranging). Vanuit vliegtuigen worden vanaf grote hoogte laserpulsen uitgezonden naar het aardoppervlak, net zoals dat bij een radar gebeurt met radiogolven. Een detector meet vervolgens de tijd tussen verzending en reflectie van deze pulsen. Hieruit kan nauwkeurig de ruimtelijke informatie berekend worden van alle objecten in een bepaald gebied. Er kunnen met deze techniek meer dan 1,2 miljoen punten per seconden worden gemeten, met een scherpte van circa 30.000 x 14.000 pixels. Dat is de vorm in lengte, breedte en hoogte, maar ook hoe ‘hard’ de reflectie is, zodat onderscheid wordt gemaakt tussen natuur en bebouwing bijvoorbeeld. De laatste ‘kaartlaag’ is informatie die verkregen is vanuit streetview-opnames vanaf het aardoppervlak. Een computer plakt uiteindelijk alle lagen logisch aan elkaar, waardoor een driedimensionale kaart ontstaat, met een nauwkeurigheid tot op enkele decimeters. Dankzij beeldbesturing kan iedereen dan vanuit elke richting het gebied in 3D bekijken of virtueel even over Haren heenvliegen.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.


Poll - uw mening telt

Gemeente wil vreemdparkeren in woonwijken ontmoedigen. Bent u het daarmee eens?

Ga naar het Poll archief