De krant die je leest van A tot Z
Zondag 5 december, 2021

Zoek resultaten

8 januari 2021

Bouw nieuwe brandweerkazerne Haren iets dichterbij

De Veiligheidsregio Groningen wil weer verder met de plannen voor een nieuwe brandweerkazerne in Haren. Daarvoor was reeds een perceel aangekocht aan Felland-Noord, maar in het voorjaar werd het plan on-hold gezet. De burgemeesters, die samen het bestuur van de VRG vormen, wilden grote investeringen even bevriezen. Onlangs is besloten de nieuwbouw toch voort te

Lees meer »

22 juni 2020

Stadspartij en PVV aangebrand door bericht over uitstel brandweerkazerne Haren

Vorige week brachten we het nieuws, dat de bouw van een nieuwe brandweerkazerne aan Felland-Noord in Haren weer is uitgesteld. De fracties van de Stadspartij en PVV vinden dit een kwalijke zaak. In een persverklaring zeggen zij:”De gemeente Groningen verdient een uitbrander.” In een eigen analyse leggen ze uit wat er volgens hen aan de

Lees meer »

17 juni 2020

Nieuwbouw brandweerkazerne Haren ‘on hold’. Brandweermensen teleurgesteld.

De bouwplannen voor de veelbesproken nieuwe brandweerkazerne aan Felland-Noord in Haren, liggen in de ijskast. Of staan ‘on hold’, zoals woordvoerder Sylvian Noeken het uitdrukt. Dat blijkt bij navraag door deze krant naar de stand van zaken. De Veiligheidsregio wilde af van de verouderde locatie aan de Westersedrift en na een jarenlange discussie werd uiteindelijk

Lees meer »

28 januari 2020

Bouw brandweerkazerne Haren vermoedelijk najaar 2020 van start

Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan het ontwerp van de nieuwe brandweerkazerne aan Felland-Noord 2 in Haren. Het huidige bedrijfspand, voorheen van Bolt Wegenbouw, zal worden gesloopt. Naar verwachting wordt in het najaar begonnen met de bouw, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen. De brandweerkazerne is nu nog gevestigd aan de

Lees meer »

9 juli 2019

Napraat-avond woensdag in brandweerkazerne Haren inzake grote brand Emmalaan

Zondagavond 30 juni rond 21.00 uur brak brand uit aan de Emmalaan. Het bedrijfspand waar Mango Mobility was gevestigd werd verwoest. Er vielen geen gewonden, maar de vuurzee deed wel ruiten aan de overzijde van de straat springen. Het publiek was onder de indruk van het geweld van deze vlammenzee. De brandweer van Haren en

Lees meer »

20 december 2018

Brandweerkazerne Haren komt in de buurt van Felland

RTV Noord meldt vandaag dat de Veiligheidsregio Groningen en Gemeente Haren op de valreep van het jaar een nieuwe locatie hebben gekozen voor de brandweerkazerne. Die staat nu aan de Westersedrift, maar voldoet niet aan de eisen van deze tijd. De bouw van een nieuwe kazerne kost 1,3 miljoen euro. De Veiligheidsregio betaalt in principe

Lees meer »

18 december 2017

Brandweerkazerne weg van Westersedrift

Twee jaar geleden was er nog een lange en emotionele discussie voor nodig om uiteindelijk een geschikte locatie te vinden voor de nieuwe brandweerkazerne. Dat gebeurde onder regie en op aanwijzing van de Veiligheidsregio Groningen. Het werd uiteindelijk nieuwbouw op de huidige locatie aan de Westersedrift. Een kostbare operatie, die ook de gemeente meer dan

Lees meer »

22 juni 2017

GVH roept Haren op om zich te verzetten tegen afblazen brandweerkazerne. Ook D66 ‘not amused’

De fractie van GVH is ontstemd over het besluit van de Provincie om de bouw van een nieuwe brandweerkazerne aan de Westersedrift in Haren af te blazen. Meinard Wolters vindt dat dit besluit aan alle kanten rammelt. Haren praat al tien jaar over een nieuwe brandweerkazerne, omdat de oude niet meer voldoet aan nieuwe (arbo)eisen.

Lees meer »

21 juni 2017

Brandweerkazerne blijft zoals die is

Het mag geen nieuws worden genoemd, want het was al bekend dat de gemeenten Groningen en Ten Boer, de beoogde fusiepartners van Haren, een nieuwe brandweerkazerne aan de Westersedrift niet zagen zitten. De extra kosten van ruim een half miljoen voor de gemeente Haren achten zij onwenselijk. De extra kosten zouden zijn voor het ontkoppelen

Lees meer »

19 mei 2017

Nieuwe brandweerkazerne ‘on hold’ na veto provincie

De provincie zet de bouw van een nieuwe brandweerkazerne aan de Westersedrift in Haren ‘on hold’. Dat doet zij mede omdat de beoogde fusiepartners Groningen en Ten Boer zich niet kunnen vinden in de kosten daarvan, die voor rekening komen van Haren: 1,3 miljoen. In een brief aan de gemeenteraad laat de provincie weten dat

Lees meer »

14 maart 2017

Brandweerkazerne weer even in ijskast – lees meer…

Gisteravond heeft de gemeenteraad gesproken over de nieuwe obstakels in het dossier ‘brandweerkazerne’. Begin 2016 werd na een lang traject van overleg uiteindelijk besloten dat de nieuwe brandweerkazerne zou worden gebouwd op de huidige locatie aan de Westersedrift. De kosten komen voor rekening van de Veiligheidsregio Groningen en dus bepaalt die waar nieuwe kazernes worden

Lees meer »

16 februari 2017

Fusie werpt zijn schaduw vooruit: Haren moet pas op de plaats maken rond brandweerkazerne – lees meer…

Haren heeft vorig jaar na een proces van jaren een besluit genomen over de nieuwe locatie van de brandweer. Of eigenlijk, de nieuwe brandweerkazerne op de bestaande locatie. Haren moest die keuze maken onder druk van de inzichten van de Veiligheidsregio, die over kazernes gaat en deze ook bekostigt. De bouw van een nieuwe kazerne

Lees meer »

27 oktober 2015

Achtergrond: Waarom mogen burgers niets weten over geldzaken rondom brandweerkazerne?

Gisteren is het besluit gevallen. De nieuwe brandweerkazerne wordt op de huidige locatie gebouwd, ook al vond het college dat deze plaats de duurste was. Bouwen nabij het station zou goedkoper zijn uitgepakt. Verder dan deze vage aanduidingen komt het niet, althans in de openbaarheid. De gemeente heeft raadsleden precies ingelicht over kosten, maar de

Lees meer »

26 oktober 2015

Actueel: Raad stemt in met locatie Westersedrift voor nieuwe brandweerkazerne – lees meer

Vanavond heeft de gemeenteraad gestemd over de nieuwe locatie voor de brandweerkazerne.  In een stemverhouding van 12 voor Westersedrift en 5 voor Stationsgebied werd het pleit beslecht. Voor het Stationsgebied stemden: Gezond Verstand Haren en de VVD  (5 ) Voor de Westerse Drift stemden PvdA, D66, CDA, GroenLinks en Christen Unie (12 ).   Voor

Lees meer »

13 oktober 2015

Bloemlezing uitspraken burgemeester over brandweerkazerne

Een openbaar debat wordt lastig als één van de belangrijkste thema’s, financiën, niet besproken mag worden. De keuze voor een nieuwe locatie voor de brandweer in Haren loopt daardoor mank. Overigens hebben raadsfracties wél inzage in de financiële consequenties, maar ze mogen er in het openbaar niet over spreken. Gisteren was er een raadscommissievergadering deels

Lees meer »

25 september 2015

Omwonende: Brandweerkazerne bouwen aan Westersedrift? Dure optie voor gemeente.

Volgens omwonenden van de huidige brandweerkazerne is hen door de gemeente verteld dat er wel degelijk kosten voor rekening van de gemeente komen, mocht de keuze voor de nieuwe kazerne op de Westersedrift vallen. Dit in weerwil van de stelling dat de kazerne door de Veiligheidsregio wordt betaald. Volgens één van de omwonenden die dit

Lees meer »

21 september 2015

Informatie-avond over locatie nieuwe brandweerkazerne

Op dinsdag 29 september om 19.30 uur is er een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis voor mensen die meer willen weten over de locatiekeuze voor de nieuwe brandweerkazerne. Tegen die tijd zal het college een voorkeur hebben uitgesproken voor de locatie. Men weegt de volgende plaatsen af: Westersedrift, Tubantia en Stationsgebied. &nbs

Lees meer »

19 augustus 2015

Achtergrond: Welke factoren zijn beslissend bij locatiekeuze brandweerkazerne?

De locatiekeuze voor een nieuwe brandweerkazerne (op kosten van Veiligheidsregio Groningen) houden de politieke gemoederen in Haren weer bezig. De locaties Tubantia, Westersedrift en Stationsgebied zijn doorgedrongen tot de eindronde, zo lijkt het. De vraag is: waarom? Wat zijn de criteria en wie bepaalt?  Wie betaalt, bepaalt De Veiligheidsregio Groningen betaalt en bepaalt. De gemeente

Lees meer »

18 augustus 2015

Raad moet nog wachten op plan brandweerkazerne (met update)

Vandaag heeft burgemeester Pieter van Veen van de gemeente Haren laten weten dat de raad niet volgens afspraak in september een voorstel voor de brandweerkazerne kan verwachten. Het uitstel is nodig, omdat door de vakantieperiode niet alle relevante informatie voorhanden is, zegt Van Veen.  De gemeente zoekt naar een geschikte locatie voor de nieuwe brandweerkazerne

Lees meer »

27 mei 2015

Nieuwe locatie brandweerkazerne opnieuw ter discussie. College besluit in september.

De huidige brandweerkazerne voldoet niet meer aan de eisen met als gevolg dat er een nieuwe kazerne gebouwd moet worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haren heeft meerdere huisvestingslocaties in Haren onderzocht om de brandweer goed te kunnen herbergen. In mei 2014 heeft het college aan de gemeenteraad voorgesteld om de

Lees meer »

27 oktober 2014

Besluit nieuwbouw brandweerkazerne uitgesteld onder druk van kritiek

Door een motie van D66 met instemming van bijna alle raadsfracties (op het CDA na) werd geen besluit over de nieuwe locatie van de brandweerkazerne genomen in de raadsvergadering van 27 oktober 2014.  Volgens de gemeente voldoet de kazerne niet meer aan eisen van arbo en veiligheid. Daarom vatte men het (bekritiseerde) plan op om

Lees meer »

25 juni 2014

Verhuizing brandweerkazerne is potentieel twistpunt

De voorgenomen verhuizing en nieuwbouw van de brandweerkazerne van Haren heeft alles in zich om twistpunt te worden. Het project kost de gemeente erg veel geld. Daarom rijst de vraag of het wel echt nodig is? D66 is de eerste partij die officieel al kanttekeningen plaatst bij de keuze van de gemeente om de kazerne

Lees meer »

18 juni 2014

Verplaatsing brandweerkazerne geen ABC-tje

De brandweerkazerne in de gemeente Haren voldoet niet meer aan de ARBO-eisen anno 2014 en moet daarom worden aangepakt. De gemeente overweegt nu de bouw van een nieuwe kazerne en heeft haar oog laten vallen op vier locaties: bloemenwinkel Tubantia een de Rijksstraatweg, het Hendrik de Vries Plantsoen, herbouw op de huidige locatie Westersedrift of

Lees meer »

23 mei 2014

Brandweerkazerne voldoet niet meer aan eisen, nieuwe komt nabij station

De brandweerkazerne aan de Westersedrift in Haren voldoet niet meer aan de arbo-eisen anno 2014, dat heeft de gemeente Haren vastgesteld. Daarom zal er een nieuwe kazerne worden gebouwd en doorvoor heeft de gemeente het oog laten vallen op de stationsbuurt in Haren, die de komende tijd zal worden ingericht. Er komt daar onder andere

Lees meer »

20 maart 2012

Te laat voor de eerste bluswagen, mooi tafereel bij brandweerkazerne

Vanmiddag rond 14.00 uur rukte de brandweer van Haren uit naar een brandmelding in Beatrixoord. Het eerste blusvoertuig reed met sirenes door de straten op weg naar de Dilgtweg. Op zo’n  moment keert de rust terug op de kazerne, of niet? Neen, want er komen altijd vrijwillige brandweermensen net te laat voor de eerste bluswagen.

Lees meer »