De krant die je leest van A tot Z
Zondag 4 december, 2022

vrijdag 04 februari 2011

Nieuws:

Boom omgewaaid Harenermolen

Door: Redactie

De brandweer is vanavond om even na half acht uitgerukt naar villa De Dobbe in Harenermolen. Daar was een boom omgewaaid en dreigde op de rijbaan van de Rijksstraatweg te vallen. De brandweer heeft het gevaar bezworen.

10 reacties

Harm Jan Verweij zegt:

Ìk zou inmiddels wel eens willen weten hoe de naam gespeld wordt van de plek waar de boom is omgewaaid. Is het Harenermolen of Harendermolen. In de praktijk kom ik beide schrijfwijzen tegen, ook in de bewegwijzering.

Wie heeft het antwoord?

Noot van de redactie: Wij hebben de schrijfwijze Harendermolen altijd al vreemd gevonden, maar we hebben er een mogelijke verklaring voor. Op heel oude kaarten zien we de molen die ongeveer ter hoogte van de villa Le Grillon stond, aangeduid met ‘Haardermolen’. De molen van Haren. Dat is verbasterd tot Harendermolen. Toch wel vreemd in deze tijd, waarin Harenermolen zoveel logischer klinkt.

5 februari 2011 om 12:04
Gert-Jan zegt:

het is altijd al een strijd wat het nu is, maar we zullen zeggen dat het tussen Haren en Glimmen is.
maar op de borden staat harendermolen, en op oude kaarten ook.

5 februari 2011 om 18:30
L.Takens zegt:

Zelfs bij te voormalige busdienst GDS wisten ze het niet. Beide namen werden op verschillende bussen getoond.

9 februari 2011 om 19:13
Harm Jan Verweij zegt:

Ik begin inmiddels te vermoeden wat de oorzaak is van de verschillende schrijfwijzen. Is de oorspronkelijke naam van Haren gewoon Haar, net zoals die van Groningen eigenlijk Grun is? Op enig moment moesten de plaatsen in het noorden een officiële Nederlandse naam hebben en toen heeft men er wat fraais van gemaakt. Burk is toen bijvoorbeeld Westerbork geworden.

Als Haren van oorprong eigenlijk Haar heet dan is de naam Haardermolen goed verklaarbaar. Dat de naam later gewijzigd is in Harenermolen lijkt ook logisch maar Harendermolen: dit is gewoon geen goed Nederlands.

Ik zou graag zien dat er enige uniformiteit zou ontstaan als het gaat om de naamgeving. Misschien iets voor de gemeenteraad. Wat mij betreft: Haardermolen of Harenermolen.

12 februari 2011 om 21:18
C.Aarnoudse zegt:

Ik heb van 1940-1960 in Harenermolen gewoond, van de schrijfwijze Harendermolen heb ik in het verleden nooit gehoord.
Het is ook onlogisch, want het gaat om de molen van het dorp Haren (en dus niet Haarder).
Op de kaart van Beckeringh (1781) komt inderdaad de foutieve benaming Haardermolen voor. Op de Hottingerkaart (1792) staat Haarer Moolen.

C.Aarnoudse

19 februari 2014 om 20:59
Frank van den Hoven zegt:

Ik ben o.a. gespecialiseerd in de plaatsnamen van ons land en hun naamgeving en (huidige logische) spelling. In vroeger tijden, met ook vroegere versies van het Nederlands!, had men kennelijk reden de plaats Harendermolen, Haardermolen e.d. te noemen. Vandaag de dag zou ik zeggen molen bij Haren = Harenermolen. Ik zie geen reden om vandaag de dag die d er nog tussen te willen hebben. Op de ANWB-paddenstoel(en) in de omgeving staat het goed, op de plaatsnaamborden fout. Overigens is het ook nog door de hele 20e eeuw heen afwisselend op beide manieren geschreven geweest, bijv. op ansichten en op suikerzakjes van de lokale horeca. Ik toon daar voorbeelden van op mijn zojuist aangemaakte homepage over Harenermolen (zie de link onder mijn naam als het goed is)

http://www.plaatsengids.nl/harenermolen

4 februari 2015 om 05:40
Frank van den Hoven zegt:

Aanvullend: m.b.t. de reactie van Harm Jan Verweij, met wiens slot-alinea ik het eens ben, nog even een potentieel misverstandje de wereld uit helpen: Haren heeft altijd gewoon Haren geheten (zie daartoe de link onder mijn naam = mijn pagina over Haren, kopje Naam). Des te meer geen reden (meer) voor die tussen-d.
En over de rol van de gemeente(raad) hierin: de gemeenteraden hebben – wat mij betreft: helaas – alleen een ‘Woonplaatsbesluit’ (met de namen én hun spelling) moeten nemen voor de formele woonplaatsen, d.w.z. die een plaatsnaam zijn voor het in 1978 in werking getreden postcode’boek’ en – daarmee – voor de in 2009 in werking getreden gemeentelijke basisadministratie BAG (wat doorgaans nl. 1 op 1 is met elkaar). Doorgaans zijn in die zin de meeste buurtschappen in ons land – helaas – geen formele woonplaatsen (zoals Harenermolen, dat voor de postadressen zogenaamd half ‘in’ Glimmen en half ‘in’ Haren ligt, maar in de praktíjk natuurlijk wel degelijk een eigen woonplaats is). En daarmee zijn hun spellingen – dus – ook niet door de gemeenteraden vastgesteld (wánt geen onderdeel van de ‘Woonplaatsbesluiten’). En zo is het kringetje rond en daarom blijft men met sommige plaatsnamen in ons land oneenduidig aanrommelen, omdat niemand daar ooit het verlossende woord over heeft gesproken. Anderzijds: een gemeenteraad is dus weliswaar niet verplícht een naam/spelling van een niet-postcodeboek-/BAG-woonplaats vast te stellen, anderzijds is het m.i. ook niet verbóden. Dus wellicht kan een uwer toch een balletje dienaangaande opgooien bij de gemeente, tot voor eens en voor altijd vaststelling van de buurtschapsnaam Harenermolen (en dientengevolge vervanging van de plaatsnaamborden, als daar in deze tijden van crisis nog budget voor is).

4 februari 2015 om 06:00
De Harener Analist zegt:

Een leuk en wetenswaardige reactie heer van den Hoven.
Om op uw laatste zinnen terug te komen; de gemeente heeft helaas geen budget meer voor dergelijke investeringen. Zie de link hieronder:

https://www.harendekrant.nl/actueel-raad-van-state-nieuwbouw-dhe-56-voorlopig-afgeblazen/

4 februari 2015 om 13:49
Harm Jan Verweij zegt:

Heel verrassend om na bijna precies 4 jaar een reactie te ontvangen op dit onderwerp, een heel interessante bijdrage wat mij betreft: bedankt heer van den Hoven.

4 februari 2015 om 20:54
Frank van den Hoven zegt:

Dank beiden. Ik hoop dat ‘de tegenvaller meevalt’ met die nieuwe wijk in wording.

Overigens los van dergelijke investeringen hebben gemeenten en/of dorpsraden en/of heemkundekringen vaak wel een bescheiden jaarlijks ‘geoormerkt’ potje voor optionele zaken in de openbare ruimte zoals bebording, een informatiepaneel of een picknickbankje (wat overigens bij cultuurhistorisch en toeristisch interessante buurtschappen – zoals in het onderhavige geval – een goede combinatie is) (hint).

De kosten vallen nogal mee (en die kunnen de Dorpsraden van Glimmen en Haren nog delen ook, omdat de buurtschap immers onder beide dorpen valt): een plaatsnaambord blijkt ca. €250 te kosten (zie hier: http://www.brimos.nl/product/buurtschapsbord-h01b/ ). Dus als ze alleen aan de Rijksstraatweg staan ben je voor €500 klaar (en er hoeft niet per se een raadsbesluit aan ten grondslag te liggen, omdat het geen formele woonplaats is, en het heeft verder wet- en regelgevingmatig nergens impact op, want bijv. ook geen bebouwde kom, dus in die zin kan het snel geregeld zijn). Staan ze ook bij omliggende wegen (zo goed ken ik de situatie ter plekke ook weer niet) dan kost het natuurlijk naar rato meer.

Ik zou er wel de gemeentenaam ook onder zetten (dat wordt bij buurtschappen helaas vaak vergeten), want dat doet men bij de dorpen immers ook (zie http://borden.plaatsengids.nl/pgemHaren.html ) en een argeloze voorbijganger ‘van buiten’ kan niet ruiken dat Harenermolen in de gemeente Haren ligt.

Ik zal de Historische Kring er eens over mailen, want die weten dit soort zaken, die toch mede van cultuurhistorische aard en belang zijn, in andere gemeenten ook vaak wel te realiseren. Overigens heeft Haren maar een paar buurtschappen (je zou verder nog kunnen denken aan Essen, Felland en Hoornsedijk, buurtschappen die überhaupt nog niet beplaatsnaambord zijn). De gemeente Bellingwedde heeft er veel meer dus die was ‘iets’ duurder uit: de heemkundekring aldaar heeft ervoor gezorgd dat de afgelopen jaren daar alle 30(!) buurtschappen zijn beplaatsnaambord (en ook buurgemeente Vlagtwedde heeft de afgelopen jaren borden geplaatst bij de 25 buurtschappen – van totaal 50 – die voorheen nog bordloos waren). Zie http://borden.plaatsengids.nl/pgemBellingwedde.html en http://historie-bellingwedde.realsite.nl/home (bericht 04-2013 en nieuwere berichten)

4 februari 2015 om 22:30

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.

Poll - uw mening telt

Vuurwerkverbod wat mij betreft...

Ga naar het Poll archief