De krant die je leest van A tot Z
Zondag 5 december, 2021

dinsdag 14 maart 2017

Nieuws:

Brandweerkazerne weer even in ijskast – lees meer…

Door: Redactie

Gisteravond heeft de gemeenteraad gesproken over de nieuwe obstakels in het dossier ‘brandweerkazerne’.

Begin 2016 werd na een lang traject van overleg uiteindelijk besloten dat de nieuwe brandweerkazerne zou worden gebouwd op de huidige locatie aan de Westersedrift. De kosten komen voor rekening van de Veiligheidsregio Groningen en dus bepaalt die waar nieuwe kazernes worden gebouwd. De gemeente Haren draait echter op voor de kosten om het perceel geschikt te maken voor de bouw. In dit geval komt de kazerne op de huidige gemeentewerf van Haren. Om nu de gemeentelijke functies (zoals inbreng afval en oud papier, werkplaatsen, KCA, kantoor, materieel) los te knippen van de nieuwe brandweerkazerne moest er voor 1,3 miljoen worden geïnvesteerd. Dat komt dus voor rekening van de gemeente. In aanloop naar een mogelijke fusie hebben de toekomstige fusiepartners Ten Boer en Groningen meegekeken met dit proces en zij vinden dat die 1,3 miljoen niet verantwoord is. Daarom heeft de provincie, die Haren onder toezicht heeft geplaatst, besloten dat de nieuwbouw moet wachten. Burgemeester Pieter van Veen, portefeuillehouder in dezen, heeft deze mededeling per brief ontvangen en wacht op nadere informatie van de Veiligheidsregio Groningen.

In de raad werd enigszins wrevelig gereageerd op deze inmenging en de vertraging in dit proces.

2 reacties

Graafhuis zegt:

De perikelen rondom een nieuwe brandweerkazerne begint inmiddels aardig te lijken op een soap. Het is te gek voor woorden dat dit zo lang op zich laat wachten. De brandweerlieden wordt al jaren een worst voorgehouden. De huidige kazerne voldoet al jaren niet meer aan de huidige eisen van het Bouwbesluit 2012. Was dit ook niet zo met het voormalige gemeentehuis? Er werden toen nood maatregelen getroffen om het gemeentehuis gedurende de tijd tot de nieuwbouw gerealiseerd was open te houden. Worden er ook noodmaatregelen getroffen in de huidige brandweerkazerne om deze tot de nieuwe huisvesting is gerealiseerd in stand te houden?

16 maart 2017 om 12:15
Homan zegt:

Wel frustrend dat ondernemers in haren moeten voldoen aan de meest resente eisen die de gemeente / brandweer voorschrijft.
Zeker omdat de kazerne zelf al jaren afgekeurd is en er niks veranderd,,,,,
34 man/ vrouw staan 24-7 voor ons klaar maar elke keer als de auto (zware diesel) wordt gestart ademen deze mensen enorme hoeveelheden fijnstof en roet in. Officieel horen er afzuig instalaties te hangen die afkoppelen bij bet wegrijden.
Het zijn niet alleen regels maar de politiek speeld met de gezondheid van onze korpsleden!!!! In mijn ogen schandalig!!!

Redactie een punt voor nader onderzoek?. Mag willens en wetens de gemeente deze regels blijven overtreden? Tenkoste van de gezondheid en veiligheid van onze mensen? Hoever gaat gedogen van dit alles?

17 maart 2017 om 07:46

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.