De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 16 augustus, 2022

donderdag 30 juni 2022

Nieuws:

Partij voor het Noorden over De Biotoop Haren: “Weet de gemeente wel wat ze koopt?”

Door: Redactie

De fractie van de Partij voor het Noorden stelt schriftelijke vragen aan het College van B en W over de in hun ogen slechte staat van onderhoud van De Biotoop in Haren. De gemeente wil dit complex samen met De Hortus in 2023 aankopen. De PvhN suggereert dat men voor 3,6 miljoen een kat in de zak koopt.

In haar brandbrief aan het College spreekt de partij van gevaarlijke situaties (zoals losliggend asbest, bomen die op omvallen staan, half ingestorte dierenverblijven en oud ijzer) op het terrein van De Biotoop waar ook gezinnen met kinderen wonen. De partij vraagt het College of de slechte staat van onderhoud, de schuld van de RUG, ook is meegenomen in de prijsonderhandelingen en of de gemeente maatregelen gaat nemen om b.v. het asbest te verwijderen van het perceel.

Biotoop en Hortus in één aankoop
De Biotoop is een creatieve broedplaats in het voormalig Biologisch Centrum aan de Kerklaan in Haren. Toen de Rijksuniversiteit (RUG) de gebouwen in 2012 had verlaten is het beheer overgedragen aan de BV CareX Haren, eigendom van Lenze Hofstee. Die betaalt ongeveer 1,5 ton per jaar aan huur en moet die kosten terugverdienen door woon- en werkunits onder te verhuren. Het is dus de vraag of de RUG of toch CareX verantwoordelijk is voor de vermeende gevaarlijke situaties waar de Partij voor het Noorden op doelt.

Op 1 januari 2023 koopt de gemeente niet alleen de Biotoop, maar ook De Hortus. Over dat perceel zegt de Partij voor het Noorden dat dit er keurig bij ligt en openbaar moet blijven. Over de toekomst van De Hortus, straks in gemeentelijke handen, wordt al druk vergaderd en gespeculeerd. Esther Borstlap van Woonborg zag op deze locatie woningbouw wel zitten, anderen moeten daar niets van hebben en willen dat De Hortus zijn huidige functie behoudt. In ieder geval willen veel mensen dat het terrein groen blijft. Ook over De Biotoop hebben veel mensen een mening. Betrokkenen (ook bewoners en huurders) zijn over het algemeen erg tevreden over het unieke concept, hoewel er wordt gemopperd over ‘extreme’ kostenverhogingen die CareX Haren BV in rekening brengt. Echter, het samenspel van bewoners en creatieve beroepsbeoefenaren lijkt goed te functioneren, zoals onlangs nog bleek bij de Open Dag.

De gemeente heeft bij monde van voormalig wethouder Roeland van der Schaaf laten weten voorlopig niet te willen tornen aan het concept. Juist daarom zijn de vragen van Partij voor het Noorden relevant. Met als hamvraag: wat gaat de gemeente doen aan de genoemde punten?

3 reacties

peter zegt:

Gezien het feit dat er dermate veel asbesthoudende materialen in de panden aanwezig zijn, lijkt woningbouw op die locatie vooralsnog niet rendabel te krijgen…

30 juni 2022 om 10:13
MooidorpHaren zegt:

Volgens de website van de biotoop zijn er 180 bewoners, 100 bedrijven en 150 kunstenaars. Stel 360 units, dan is de koopsom 10 mille per unit. Mooie aankoop door de gemeente voor betaalbaar wonen en werken. Tegenwoordig betaal je voor een starterswoning al 2,5 ton of meer.
@Peter: Waarom zou de gemeente inzetten op sloop en nieuwbouw? Haren heeft genoeg huizen voor hoge inkomens. Het huidige college en raad wenst overduidelijk in te zetten op meer van dit type gebouwen om de mix in onze samenleving met betaalbaar wonen en werken te stimuleren.

30 juni 2022 om 21:02
Harry zegt:

Mooi bedrag voor gigantisch stuk grond zonder of met asbest

3 juli 2022 om 08:04

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.