De krant die je leest van A tot Z
Zondag 5 december, 2021

donderdag 16 februari 2017

Nieuws:

Fusie werpt zijn schaduw vooruit: Haren moet pas op de plaats maken rond brandweerkazerne – lees meer…

Door: Redactie

Haren heeft vorig jaar na een proces van jaren een besluit genomen over de nieuwe locatie van de brandweer. Of eigenlijk, de nieuwe brandweerkazerne op de bestaande locatie. Haren moest die keuze maken onder druk van de inzichten van de Veiligheidsregio, die over kazernes gaat en deze ook bekostigt.

De bouw van een nieuwe kazerne aan de Westersedrift (huidige locatie) wordt betaald door de Veiligheidsregio, maar de maatregelen die hiervoor nodig zijn komen voor rekening van de Gemeente Haren. Die maatregelen betreffen het losmaken van brandweer en gemeentewerf, die nu nog zeer met elkaar zijn verweven. De gemeente moet voor ruim een miljoen investeren om op de locatie zowel werf als brandweer te kunnen laten samenleven als goede buren.

Deze investering wordt nu door de beoogde fusiepartners Ten Boer en Groningen ter discussie gesteld. Zij bemoeien zich vooruitlopend op de fusie in 2019 al met de gemeentefinanciën en vinden de provincie aan hun zijde. Die oefent namelijk al toezicht uit op de Harense financiën en kan ingrijpen bij ongewenste (hoge) uitgaven.

De coalitiepartij GVH heeft geen goed woord over voor deze inmenging in Harense zaken. “Annexatie door Groningen levert geen meerwaarde op voor Haren, onze voorzieningen zullen verdwijnen. Diep triest dat de Stad niet eens wil wachten tot het parlement een besluit heeft genomen. De stad Groningen schrapt nú al voorzieningen in Haren, terwijl we toch echt zelfstandig zijn”, aldus een verklaring van de partij vandaag. Ook D66 reageerde ontstemd. Die reactie onderaan dit artikel.

Integrale verklaring GVH als reactie op het bovenstaande:

De fractie van Gezond Verstand Haren heeft kennisgenomen van de afkeurende reactie van Groningen en Ten Boer op het besluit van de gemeenteraad van Haren over de nieuwbouw van de brandweerkazerne aan de Westerse Drift.

Na een jarenlange intensieve discussie in de gemeenteraad van Haren, is bij meerderheid, gekozen voor nieuwbouw van de kazerne aan de Westerse Drift. Zowel Groningen als Ten Boer stellen dat het te vroeg is om tot een afweging te komen. Wij vinden dat niet! Verder stellen zij de vraag of besluitvorming rond nieuwbouw kazerne en onze gemeentewerf wel gerechtvaardigd is in het kader van de door de provincie opgelegde herindeling. Wij vinden dat zeker rechtvaardig! Onze zelfstandige Raad heeft dat besluit immers genomen.

Ook wordt de Veiligheidsregio aangehaald. Het besluit van de raad van Haren is gebaseerd op de uitgangspunten van de Veiligheidsregio, onder voorzitterschap van Peter den Oudsten. Hij heeft dit plan als voorzitter van de veiligheidsregio mede beoordeeld. En dan als burgemeester afwijzen!!
Veiligheid gaat naar ons idee over gemeentegrenzen heen en staat los van eventuele herindelingen in de totale veiligheidsregio. Uitstel van uitvoering van het besluit van de gemeente Haren heeft daarnaast ook invloed op de erbarmelijke arbeidsomstandigheden van de vrijwilligers. Het gebouw voldoet al jaren niet meer aan Arbo-richtlijnen. Uitstel van besluitvorming heeft ook invloed op de motivatie van de vrijwilligers die zich inzetten voor de veiligheid van de inwoners, hoog te houden. Beseffen Groningen en Ten Boer dat? Wij denken van niet.

Er wordt gesuggereerd dat er binnen de ‘nieuwe gemeente’ afspraken gemaakt gaan worden over het dienstverleningsniveau van de wijkpost ‘gemeentewerf’. Haren heeft geen afspraken gemaakt en gaat die ook niet maken. Zowel Groningen als Ten Boer moeten beseffen dat onze gemeentewerf geen wijkpost is, maar een volwaardig onderdeel van de Harense samenleving. Degradatie tot wijkpost en het verlagen van het dienstverleningsniveau doen onrecht aan de volwaardige plek die onze gemeentewerf heeft. Veel inwoners van Haren brengen hun gescheiden afval naar de Westerse Drift. En wat te denken over de re-integratieplekken en arbeidsplekken bij de gemeentewerf, die mensen een volwaardige plaats geven in de samenleving. Moeten deze mensen straks tussen wal en schip vallen en thuis achter de geraniums gaan zitten?

Het maakt Groningen en Ten Boer niet uit of Haren wel of niet bij de ‘nieuwe gemeente’ komt en verschuilen zich achter de door de provincie opgelegde Arhi-procedure. De gemeente Haren heeft de afgelopen tijd constant aangegeven zich niet bij de nieuwe gemeente te willen aansluiten. Het zou wijs zijn dat de provincie het besluit van de gemeente Haren respecteert om zelfstandig te blijven en naar de minister toe aangeven dat Groningen en Ten Boer samen, zonder Haren, verder gaan.
Dit schept vertrouwen naar inwoners en geeft Haren de gelegenheid om haar zelfstandige positie in regionaal verband verder te verstevigen. De bouw van een nieuwe kazerne en renovatie van onze gemeentewerf horen daarbij en mogen niet worden uitgesteld puur op basis van deze, naar ons idee, onterechte gang van zaken.

GVH zei het al eerder: annexatie door Groningen levert geen meerwaarde op voor Haren, onze voorzieningen zullen verdwijnen. Dieptriest dat de Stad niet eens wil wachten tot het parlement een besluit heeft genomen. De stad Groningen schrapt nú al voorzieningen in Haren, terwijl we toch echt zelfstandig zijn.

 

D66 verklaring:

Groningen en Ten Boer hebben bezwaar tegen de bouw van de nieuwe brandweerkazerne en de renovatie van de gemeentewerf. In beide gevallen is er sprake van dringende noodzaak. Onze vrijwillige brandweermensen moeten zich al jaren behelpen met verouderde huisvesting en – door wachten op de besluitvorming over de brandweerkazerne – ook de gemeentewerf kampt met achterstallig onderhoud. 
Beide projecten zijn na jarenlange discussie eindelijk tot besluitvorming gekomen. In  januari 2017 besloot de gemeenteraad met 15 stemmen voor en 2 tegen met de ontvlechting van brandweer en gemeentewerf te starten. Tegen dit besluit maken nu de gemeentebesturen van Groningen en Ten Boer bezwaren!
Hoewel er nog slechts een herindelingsadvies ligt van de Provincie, gaan Groningen en Ten Boer er al vanuit dat Haren bij de stad gevoegd wordt en om die reden willen zij dat de gemeenteraad van de nieuwe gemeente zelf gaat bekijken waar de nieuwe kazerne gebouwd moet worden en welk dienstverleningsniveau de ‘wijkpost’ moet krijgen die kennelijk onze gemeentewerf gaat vervangen.

Met deze handelswijze schuiven Groningen en Ten Boer een zorgvuldige democratische besluitvorming in een nog altijd zelfstandig Haren terzijde, brengen zij brandweermensen en medewerkers van de gemeentewerf opnieuw in onzekerheid en onthouden hen langer dan nodig is een kwalitatief goede accommodatie.
Curieus is de rol van de voorzitter van de Veiligheidsregio, de heer Den Oudsten, die vanonder die pet een overeenkomst sloot met Haren over de bouw van de nieuwe brandweerkazerne en vervolgens die overeenkomst ter discussie stelt met de pet op van voorzitter van het gemeentebestuur van Groningen.

De fractie van D66 moet helaas constateren dat de beoogde herindeling op voorhand al leidt tot verlies van autonomie, negeren van raad en inwoners van Haren en tot afbraak van de voorzieningen in Haren. Groningen en Ten Boer lijken nu al de dienst uit te maken in Haren en het resultaat is verre van bemoedigend.

 

20 reacties

Jos zegt:

Wie betaalt, bepaald. Is een oud adagium.
Duidelijk is dat de verhoudingen tussen coalitie en Groningen en ten boer volledig is verstoord.
Met de rug naar de regio. Was een van de redenen voor de provincie om te herindelen.

17 februari 2017 om 00:49
Harenaar zegt:

Tsjaa.. Herindelen ging over bestuurskracht toch? Lees het rammelende verhaal hierboven en we weten weer waarom. Jarenlang praten en nu is opeens de veiligheid in het geding? En waarom eigenlijk jarenlang praten? Ja, kletsen en klagen dat kunnen we in Haren wel. Ik kan niet wachten tot herindeling eindelijk zal plaats vinden, dan krijgen we weer kwaliteit voor ONS geld.

17 februari 2017 om 07:49
Joke zegt:

Het is toch wat! De voorzieningen in Haren worden steeds minder! Door financieel wanbeleid, wel een glazen paleis, maar straks geen brandweer meer?

17 februari 2017 om 08:57
de boer zegt:

Harenaar en Joke super ik deel 100% jullie mening

17 februari 2017 om 16:39
Peter Hidding zegt:

Als de gemeente Groningen en Ten Boer zo bang zijn dat Haren geld uitgeeft, kunnen ze maar beter afzien van de wens om te herindelen. Dan hebben ze er ook geen last van. Het gaat hier om een oplossing voor de Brandweer en de Gemeentewerf. Haren doet daarmee recht aan de brandweermensen en de mensen van Bureau Woonomgeving. Ze zijn heel geduldig geweest en leveren fantastische diensten aan onze gemeente. Daarmee laten we zien dat we het heel goed zelf kunnen.

17 februari 2017 om 19:00
Otto zegt:

Zet een moderne hogere garage voor de huidige kazerne.
Bosjes weghalen.
Trap van de buren eventueel met een knik of een bredere entree. Handhaving van het parkeerverbod opzij behalve voor vrijwilligers. Riolering en kabels omleggen en een nieuwe lantaarn. Dak goed isoleren i.v.m. de warmte van zon en luchtverversing aan noordkant

17 februari 2017 om 21:14
Erik zegt:

De brandweerkazerne en gemeentewerf is toch al jaren verouderd en nu komt alles in een stroomversnelling, misschien omdat ze tegen beter weten in proberen om zelfstandig te blijven?? Volgens mij volstaat straks een wijkpost ook in Haren. Tuinafval moet je nu ook al naar Groningen brengen dus ik zie het probleem niet zo. Wat mij betreft kan de herindeling doorgaan en misschien beter om de kazerne van de brandweer op een andere locatie neer te zetten buiten de bebouwde kom zoals bij het Transferium of in de buurt van Helpman.

17 februari 2017 om 21:30
Obelix zegt:

Baas over eigen Brandweer.

17 februari 2017 om 22:13
Henk zegt:

Het wanbeleid van onze bestuurders wordt steeds duidelijker. Allemaal bang voor hun eigen baantje, lekker lang de boel vertragen en de burger van Haren mag betalen

17 februari 2017 om 22:17
Ben zegt:

Het lijkt steeds meer op de op hoe de reclamezuil des tijds bij de afrit van de A28 kwam en en de weg hoe de verlichting mogelijke werd gemaakt door de provincie

18 februari 2017 om 05:27
Jos zegt:

@ben
De verlichting langs de a28 is een verantwoordelijkheid van het Rijk. Het is een rijksweg.
Niet zomaar wat roepen, gebeurt al genoeg.

18 februari 2017 om 11:28
Jos zegt:

@erik
Kan je nagaan hoe lang de politiek al discussieert over de gemeentewerk en de brandweer. Eerder wilde men de gemeentewerk samenvoegen met tynaarlo. Later uitbesteden. En nu moet onze zelfstandigheid gered worden door de gemeente werf. Conclusie: geen visie.
Brandweer in het dorp is waanzin. Nergens zie je dat nog gebeuren. De aanrijtijden zijn gekoppeld aan personeel van de gemeentewerf. Verandert die in een wijkpost, dan veranderen de aanrijtijden en is een locatie als felland of Nescio veel beter.
Dus: Groningen en ten boer hebben gelijk.
De investering vraagt een brede visie en geen solitaire oplossing die haren wil.

18 februari 2017 om 11:34
Henk Dröge zegt:

Toen de brandweerkazerne eind jaren ’50 gebouwd werd was dat op een locatie die de grens vormde van de bebouwde kom. Maarwold, Molenbuurt en Rijksweg A28 bestonden nog niet.
Dezelfde locatie aan de Westerse Drift staat nu midden in een woonwijk. Misschien is het niet zo’n verstandige keuze om daar opnieuw een kazerne te bouwen.
Overigens lijkt mij de interventie van Groningen en Ten Boer terecht. Er gaat erg veel geld mee gemoeid die door een (mogelijk) nieuwe gemeente bekostigd moet worden.
Of de gemeentewerf wel of niet een wijkpost moet worden lijkt het mij het verstandigst om af te wachten wat de 2e Kamer beslist. Bij een zelfstandig Haren de gemeentewerf upgraden, bij samenvoeging met Groningen en Ten Boer inrichten als wijkpost.

De politiek in Haren moet nu niet gaan piepen. Zelf heeft men er jarenlang over gedaan om tot een keuze voor de brandweer te komen. Uitstel van de bouw kan er nog wel bij. Het hoeft geen afstel te betekenen.

18 februari 2017 om 17:15
Ben zegt:

@jos
Ga er eens een keer kijken en je ziet het staat op prive terrein van een bedrijf.

19 februari 2017 om 04:40
Obelix zegt:

@Jos “dan veranderen de rij tijden” , sammenvoegen met Groningen zeker. In Groningen zijn geen wijkposten!
Dat er zolang gepraat wordt over locatie brandweer heeft ook te maken met wisseling van bestuur en niets met bestuurlijk onvermogen. Dat is een frame van provinciaal bestuur.

19 februari 2017 om 21:23
InwonervanHaren zegt:

Gaan wij als Haren ons ook bezighouden met de financiële huishouding van Groningen en Ten Boer?

Lijkt me wenselijk die van beide gemeenten zijn namelijk redelijk slecht. Of is dit wederom een éénzijdig verhaal.

20 februari 2017 om 01:59
Harenaar zegt:

Tekenend dit…

” Uitstel van uitvoering van het besluit van de gemeente Haren heeft daarnaast ook invloed op de erbarmelijke arbeidsomstandigheden van de vrijwilligers. Het gebouw voldoet al jaren niet meer aan Arbo-richtlijnen.”

“Groningen en Ten Boer hebben bezwaar tegen de bouw van de nieuwe brandweerkazerne en de renovatie van de gemeentewerf. In beide gevallen is er sprake van dringende noodzaak. Onze vrijwillige brandweermensen moeten zich al jaren behelpen met verouderde huisvesting en – door wachten op de besluitvorming over de brandweerkazerne – ook de gemeentewerf kampt met achterstallig onderhoud. ”

Wie zijn al die jaren verantwoordelijk geweest voor deze erbarmelijke omstandigheden?

Zou het niet beter zijn om als de bliksem met Groningen en Ten Boer om tafel te gaan om zo snel mogelijk gezamenlijk een goed plan op te stellen? En dan niet midden in een woonwijk aub.

20 februari 2017 om 09:25
Kees zegt:

Terugblikken op de ontstaansgeschiedenis van de Veiligheidsregio’s in de achterliggende jaren, kan en zal veel gehakketak, geharrewar en gekissebis en onterechte beschuldigingen weerleggen.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/07/10/uitstel-rapportage-commissie-hoekstra-wet-veiligheidsregios-en-stelsel-rampenbestrijding-en-crisisbeheersing

20 februari 2017 om 12:22
h. vos zegt:

Even een stukje uit een artikeltje in het DVHN van vandaag:
Kop artikel “De Wijert geeft sporthal niet op”

Citaat uit dit artikel: De korfballers zien een kans nu de bouw van de nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) in De Wijert vertraging oploopt. In de mfa, die op de plek van de oude bibliotheek aan de Van Iddekingeweg wordt gebouwd, komt een school, een bibliotheek, kinderopvang en een gymzaal. De laatste is volgens de korfballers niet geschikt, mede vanwege de omvang van de zalen en het ontbreken van een kantine en tribunes.

Pas in 2019 klaar

De gemeente schatte dat de bouw van de mfa 7,5 miljoen euro zou kosten, maar het wordt minstens 1,6 miljoen euro duurder.

22 februari 2017 om 09:59
Ben zegt:

@h.vos
En onder andere daarom is Haren nodig voor de Groningen
🙂

23 februari 2017 om 00:50

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.