De krant die je leest van A tot Z
Maandag 1 Maart, 2021

vrijdag 21 december 2007

Nieuws:

Harenaar spil in Groningse bijbelvertaling

Door: Redactie


De Bijbel is vertaald in het Gronings. De teksten zijn deze week bezorgd bij de drukker in Heerenveen. Spil in dit vertaalproject is een Harenaar, Marten van Dijken (links).Na meer dan dertig jaar noeste arbeid is de Bijbel in de Groninger streektaal nu klaar.
“Put is ter oet!” zei Harenaar Marten van Dijken, coordinator van dit bijbelvertaalproject, dinsdagmiddag bij de uitreiking van de tekst aan drukkerij Jongbloed in Heerenveen. Deze “huisdrukker” van het Nederlands Bijbelgenootschap zal de druk verzorgen.
Vanaf 1973 is er door een team van zo’n 60 vrijwilligers gewerkt aan de totstandkoming van deze vertaling. Vanuit de oorspronkelijke talen is geprobeerd de Bijbel in “geef Grunnegers” over te zetten in een tekst die door alle Groningers in alle Groningse regio’s begrepen kan worden.
Zestig mannen en vrouwen, uit verschillende kerkelijke denominaties hebben eraan meegewerkt om dat oude en vertrouwde boek in het Nederlands, ook vertrouwd te laten klinken in de moderne oren van mensen die het Grunnegers nog steeds als de taal van hun hart beschouwen. Een project dat z’n weerga qua omvang en duur in de provincie Groningen niet kent.

De vertaling van de Bijbel in het Gronings vindt zijn oorsprong in de Grunneger Dainsten – kerkdiensten in de Groninger streektaal, waarvan er gemiddeld zo’n zestig per jaar in en buiten de provincie – tot zelfs in Amsterdam – worden gehouden. Ten behoeve van deze diensten ontstond er vraag naar bijbelteksten en liederen in het Gronings. De uitgave, die zowel de canonieke als de deuterocanonieke boeken bevat, kwam tot stand in samenwerking met het Nederlands Bijbelgenootschap, de Katholieke Bijbelstichting, het Vlaams Bijbelgenootschap en de Vlaamse Bijbelstichting.
Naar verwachting verschijnt de bijbel in het Gronings eind oktober 2008 op de markt, tijdens de Bijbel10daagse van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.