De krant die je leest van A tot Z
Zondag 5 december, 2021

vrijdag 21 december 2012

Nieuws:

Onderzoek Commissie Haren, kosten op een rij

Door: Redactie

Na openbaarmaking van de totale kosten van het onderzoek van de Commissie “Project X” Haren is van diverse zijden om een nadere toelichting hierop gevraagd.  De kosten van het onderzoek bedragen in totaal € 389.075,- (incl. 21% BTW).

Het bedrag is net als het onderzoek opgebouwd uit 4 delen:

Overkoepelend deel: € 99.525 (incl BTW)
Deelonderzoek 1: € 95.150 (incl BTW)
Deelonderzoek 2: € 102.200 (incl BTW)
Deelonderzoek 3: € 92.200 (incl BTW)

Het overkoepelende deel omvat de kosten en vergoedingen van de bijna wekelijkse vergaderingen van de commissie, het schrijven van het hoofdrapport, de communicatiekosten, het secretariaat, en alle andere overkoepelende kosten die bij een onderzoek als dit komen kijken. In het hoofdrapport worden op basis van de uitkomsten van de deelonderzoeken de verschillende vragen die door de driehoek, de gemeenteraadsfracties en het ministerie aan de commissie gesteld zijn beantwoord en worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan die voor heel Nederland relevant zijn. In dit kader vinden diverse interviews met experts plaats.

Deelonderzoek 1 brengt in beeld wat er nu precies gebeurd is in Haren en hoe de overheid heeft opgetreden. Er zijn inmiddels 81 interviews gehouden met medewerkers van de gemeenten Haren en Groningen, met de politie en het Openbaar Ministerie. Daarnaast vindt er een uitgebreide analyse plaats van de overheidsdocumenten die onderliggend zijn aan de gebeurtenissen. Ook worden (inter)nationale vergelijkbare incidenten geanalyseerd met het doel lessen te trekken voor de toekomst. Er worden diverse onderzoekers (72 dagen) ingezet en 1 lector (20 dagen). Daarnaast is een extern bureau gevraagd om een analyse te maken van de aangehouden verdachten. Dit laatste deel van het deelonderzoek start nadat er toestemming is gegeven door het College van Procureurs-Generaal. De aanvraag hiervoor ligt bij het College.

Deelonderzoek 2 houdt zich bezig met een analyse van de betekenis van de “traditionele” en sociale media voor de ongeregeldheden in Haren. Dit gebeurt deels door een externe partij en deels door onderzoekers van de universiteit van Twente. Er is uitgegaan van een inzet van een hoogleraar (19 dagen) en van senior onderzoekers (27 dagen) en junioronderzoekers (37 dagen). Op dit moment zijn er uitgebreide analyses gemaakt van de berichtgeving door 34 omroepen en dagbladen. Redacteuren hiervan worden over deze berichtgeving geïnterviewd. Daarnaast is er een websurvey uitgevoerd waar jongeren zijn bevraagd op hun motivatie om al dan niet naar Haren te gaan.

In deelonderzoek 3 wordt een een sociaal-maatschappelijk analyse van de ontwikkelingen gemaakt. In het kader van dit onderzoek zijn 60 interviews gepland, waarvan er inmiddels 41 zijn afgenomen bij onder meer betrokken burgers, bedrijven uit Haren en jongeren. Ook wordt onderzoek verricht in relevante literatuur. Ingezet worden 1 hoogleraar (15 dagen), diverse onderzoekers (39 dagen) en masterstudenten (20 dagen). Daarnaast wordt er externe expertise ingehuurd (20 dagen).

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.