De krant die je leest van A tot Z
Woensdag 22 Mei, 2019

vrijdag 26 oktober 2018

Nieuws:

Verkiezingen 21 november 2018: Zij geven Haren een stem (inclusief stemwijzer)

Door: Redactie

Haren de Krant heeft de ‘Harense politiek’ gevraagd hoe zij Haren laten horen na de fusie. Wie de voormalige gemeente Haren liefheeft, zou aan één van hen zijn stem kunnen geven op 21 november. De StemWijzer is te vinden op gemeente.groningen.nl/verkiezingen en op groningen.stemwijzer.nl.

Stad en Ommeland

foto: Mariska Sloot (S en O)

Een nieuwe gemeente, een nieuwe partij?
Nieuwe politiek!

Stad en Ommeland is de onafhankelijke lokale partij, ontstaan uit de Stadspartij, Algemeen Belang Ten Boer en Gezond Verstand Haren. Op 21 november kiest u voor een nieuwe, heringedeelde, stad. Kies voor een nieuwe partij met veel ervaring. Wij zijn wel altijd bereikbaar en luisteren naar u zoals we dat ook altijd deden voor de herindeling. Wij willen dat Haren en Glimmen, Onnen en Noordlaren:

Haar eigenheid en identiteit behoudt
Haar voorzieningen behoudt
Haar korte contacten met de politiek behoudt
Haar groen behoudt en beter onderhoud en uitbreidt
Haar bruisende winkelcentrum behoudt
Haar scholen en maatschappelijke instellingen behoudt
Haar maatwerk in de zorg behoudt
Haar gemeentelijk loket behoudt

Wij willen:

Niet bouwen in de groene long en het buitengebied
Geen enkel plan in Haren en de dorpen uitvoeren zonder deugdelijke verkeersparagraaf
Geen enkel plan in Haren en de dorpen uitvoeren zonder fatsoenlijk met omwonenden en ondernemers in gesprek te zijn geweest
Geen torenhoge ozb
Geen hondenbelasting
Veilige verkeersroutes

Kortom Voor Stad en Ommeland geldt: U heeft invloed, want u heeft ons!
En u weet: wij vechten voor u en staan voor onze principes

(1) Amrut Sijbolts
(2) René Stayen
(3) Mariska Sloot
En natuurlijk al die andere Harense kandidaten:
( 6) Meinard Wolters
(10) Floris Liefferink
(21) Alexander van der Woud
(28) Irene Tinga
(38) Jurgen Hazewinkel
(44) Daphne de Haan
(48) Pieter Jan Jansen

=========================================================

CDA

foto: Joma Kaal en Jacob Boonstra (CDA)

Joma en Jacob zetten Haren op de kaart

Op woensdag 21 november zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Haren. Bij het CDA staan twee Harense kandidaten opvallend hoog op de kieslijst. Het gaat om Joma Kaal en Jacob Boonstra. Joma is op plek 3 de eerste vrouw op de lijst. Jacob is een bekende binnen de partij en staat op plaats 8.

Joma Kaal
De politiek ervaren Joma Kaal is 61 jaar en is in het dagelijks leven werkzaam als mediator. De afgelopen jaren draaide zij mee als commissielid binnen de gemeenteraadsfractie van Haren. “Nu de herindeling een feit is, vind ik het belangrijk om mee te blijven denken over de ontwikkeling van Haren in goede samenwerking met Ten Boer en de stad Groningen. Vanuit mijn achtergrond als Statenlid in Drenthe heb ik eerder te maken gehad met herindelingen. Ik weet hoe belangrijk het is om de eigen identiteit van onze dorpen te behouden. Daar stá ik voor en daar gá ik voor!”

Jacob Boonstra
De afgelopen jaren was Jacob Boonstra (30 jaar) fractievoorzitter van de CDA-gemeenteraadsfractie in Haren. Hij maakte zich sterk voor onder andere het behoud van de Rieshoek, vrij parkeren en een veilige omgeving bij basisscholen.”Een aantal jaar geleden ben ik voor het CDA in de politiek gegaan omdat ik geloof in de kracht van mensen en de samenleving. Voor het CDA begint politiek namelijk met de erkenning van maatschappelijk initiatief. De nieuwe gemeente Groningen kent een aantal mooie uitdagingen. De binnenstad waar ik zelf vaak kom is prachtig, maar de nieuwe gemeente is meer dan de vierkante meters binnen de Diepenring. Door mijn ervaring als fractievoorzitter in de gemeente Haren weet ik goed wat er in de dorpen zoals Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren leeft. Graag wil ik namens het CDA ervoor zorgen dat de leefbaarheid in wijken en dorpen straks bovenaan de agenda van de nieuwe gemeenteraad staat. Ik ben klaar om door te gaan!”, zegt Jacob enthousiast.

============================================================

PVDA

foto: Lammie Schuiling (PvdA)

 

PvdA: Zeker zijn – dat we naar elkaar omzien

Zeker zijn dat we naar elkaar omzien. Dat betekent eerlijke kansen voor iedereen, meer betaalbare huizen, meer werk voor jongeren en ouderen en een steuntje in de rug voor mensen die dat nodig hebben. Ook in Haren, Glimmen, Onnen, Noordlaren en het buitengebied.
Goed werk en onderwijs
Iedereen in onze gemeente moet zeker zijn van goed werk. Dit betekent dat de gemeente de werkgelegenheid stimuleert en vol inzet op vast werk voor een fatsoenlijk loon. Het betekent dat wij kiezen voor de basisbaan: een betaalde nuttige baan voor mensen die moeilijk werk vinden. En het betekent moderne, duurzame schoolgebouwen in een verkeersveilige omgeving, toegankelijk voor alle kinderen. Basisscholen in kleine dorpen, zoals Glimmen, willen we openhouden.
Betaalbaar wonen in groene omgeving
De PvdA vindt dat iedereen zeker moet zijn van een betaalbare woning. Daarom kiezen wij voor nieuwe sociale woningbouw en koopwoningen voor starters. Binnen de grenzen van de bebouwde kom! Want de groene long tussen stad en dorpen willen we behouden. Evenals het open, groene karakter van het landelijk buitengebied.
Leefbare dorpen met voorzieningen
Onze dorpen hebben allemaal mooie en specifieke karakters. Die willen we behouden en waar mogelijk samen met de bewoners versterken. Dit betekent dat we de bibliotheek en sociaal-culturele voorzieningen behouden. Evenals dorps- en buurthuizen en de sportvelden in de dorpen. Onze inwoners kunnen zeker zijn van deze mooie ontmoetingsplekken bij uitstek!
Goede zorg voor alle inwoners
Alle inwoners van onze gemeente moeten zeker zijn van goede zorg. Dat betekent dat wij kiezen voor een sociale, zorgzame gemeente die luistert naar de inwoners. Een gemeente waar mensen de zorg en aandacht krijgen die zij nodig hebben. Waar mantelzorgers een steuntje krijgen. En waar we ontmoetingsplekken organiseren in alle dorpen om eenzaamheid te voorkomen.
Zie www.pvdagroningen.nl voor verkiezingsprogramma 2019-2022.
==============================================================

 VVD

Foto: Ietje Jacobs (VVD)


Groningen staat voor het beste van drie werelden. De weidsheid van het Groninger land in Ten Boer, Haren als beste woongemeente en de bruisende stad als middelpunt. We zien de toekomst van Groningen met optimisme en vertrouwen tegemoet.
Ik ben Ietje Jacobs – Setz, fractievoorzitter van de VVD in Haren, ik sta op de 2e plek van de VVD-lijst van de nieuwe gemeente.
Voor deze nieuwe gemeente ga ik mij met hart en ziel inzetten! Mijn speciale aandacht gaat natuurlijk uit naar Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren. De leefbaarheid van al onze dorpen is daarbij heel belangrijk, behoud van voorzieningen is het uitgangspunt. Dan denk ik aan de bibliotheek, de sportverenigingen, de sporthallen, de buurthuizen. Maar ook het afvalbrengstation, de loketfunctie van de gemeente, de kazerne voor de vrijwillige brandweer etc. Daarnaast is onze woonomgeving de afgelopen paar jaren verwaarloost: daar moet meer aandacht voor zijn, wat ons betreft worden de straten en trottoirs beter onderhouden.
Daarnaast vindt de VVD dat er geïnvesteerd moet worden in een levendig centrum: we moeten weer een bruisend dorpshart krijgen. De economie trekt aan, daarvan moet ook het centrum van Haren profiteren. Eén van de belangrijkste punten daarbij is wat de VVD betreft gratis bovengronds parkeren, liever vandaag dan morgen! De gemeentelijke dienst verdwijnt van het Raadhuisplein, wij vinden het erg belangrijk dat er zo snel mogelijk een nieuwe ‘bewoner’ in het huidige gemeentehuis komt. Leegstand is nooit goed, bovendien zorgt bedrijvigheid voor een levendig dorpscentrum.
In de nieuwe gemeente verandert de verhouding tussen stad en platteland. Er zijn veel grotere en kleinere kernen met allemaal hun eigenheid, hun eigen problematiek en hun eigen kijk op goed leven. Ik zet mij graag in voor deze prachtige nieuwe gemeente.

Ik ben Arnold Bergsma, nummer 8 op de VVD lijst.

We staan aan de vooravond van een nieuwe periode. Een periode met veel kansen en uitdagingen. Kansen om als onderdeel van de vijfde stad van Nederland te profiteren van de vele mogelijkheden die zo’n positie met zich mee brengt. Ik wil me er hard voor maken dat we die voordelen ook verzilveren, Haren moet de vruchten plukken van deze nieuwe mogelijkheden. Veel uitdagingen ook. De omgevingswet, de energietransitie, en Groningen als ambitieuze hoofdstad van het Noorden. Een bruisende en aantrekkelijke omgeving, waar het fijn is om te wonen, met voldoende werk waarbij we hopelijk ook studenten weten te binden aan onze regio. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden, juist ook voor Haren, om te profiteren van de toeristische aantrekkingskracht die de nieuwe gemeente heeft. Ik heb er veel zin in om me hiervoor vanuit de nieuwe gemeente in te zetten. Burgemeester Den Oudsten gaf het tijdens het LetsGro festival al aan, de bestuurscultuur van de nieuwe gemeente zal aangepast moeten worden aan het landelijke karakter van de buitengebieden. Van harte mee eens, en denk daarom dat het verstandig is om niet alleen stadse bestuurders in de nieuwe raad te hebben, maar juist ook bestuurders vanuit het buitengebied. Als inwoner van Haren zal ik me graag inzetten voor de leefbaarheid in Haren, Noordlaren, Glimmen en Onnen, de economische ontwikkeling en het behoud van onze voorzieningen.

===============================================================

 Groen Links

foto: Hans Sietsma (GL)

De Harense GroenLinks-kandidaat

Hans Sietsma (62) is raadslid in Haren en woont in Oosterhaar. Hans is nu fractievoorzitter voor GroenLinks in Haren en was daar een drijvende kracht in het samenbrengen van de oppositie. Hij staat voor GroenLinks op de (zeer verkiesbare) plek 6 (lijst 4). “De energietransitie is een kans voor meer zeggenschap over je eigen energievoorziening”.. Hans vindt lokale democratie, en het versterken van bewonersinitiatieven erg belangrijk. Hij maakt zich hard voor een circulaire economie, behoud van landschap en het versterken van groen. Haren is niet voor niks de “de groene parel van het Noorden”. Met haar bossen, ecologische verbindingen, waterbergingsgebieden en de Hortus kan Haren volgens Hans binnen de nieuwe gemeente Groningen een voorbeeldfunctie vervullen.

Wat wil GroenLinks?
GroenLinks heeft de afgelopen jaren al belangrijke stappen gezet op het gebied van de energietransitie in Haren. Hier willen we ook na 21 november mee aan de slag.

De komende jaren zet GroenLinks zich in voor:
Maatwerk van gemeente en dienstverleners bij de aanpak van armoede binnen Harense gezinnen.
Goed onderhoud van het landschap in Haren: verrommeling tegengaan, behoud van zandpaden, zorgvuldige inpassing van recreatie en geen nieuwbouw in het buitengebied.
Het open en groen houden van de groene ruimte tussen dorpen en stad.
Ondersteuning van de Hortus.
Aanmoediging van initiatieven van inwoners op het gebied van zorg, milieu, gezondheid en leefbaarheid.
Behoud van het Clockhuys met daarin het centrum van kunst en cultuur, de bibliotheek en de muziekschool.

==========================================================

 CU

Foto: Theo Berends (CU)

Oog voor elkaar, Oog voor Haren
Dit thema komt op alle terreinen in ons verkiezingsprogramma terug: zorg, onderwijs, (breedte)sport, waardig ouder worden, schuldhulp en nog veel meer. We blijven ons uiterste best doen om oog te hebben voor álle inwoners. Samen zetten we de schouders eronder. Helpen jullie ons mee? Verkiezingsprogramma op: www.groningen.christenunie.nl

Wat wil de ChristenUnie voor Haren?
De ChristenUnie wil dat er een dorpswethouder voor Haren en Ten Boer wordt benoemd, die zaken kan aanpakken in de buitendorpen, ook al raakt het andere portefeuilles. De dorpen krijgen een vast aanspreekpunt binnen de gemeente, iemand die optreedt als gebiedsregisseur. Belangrijke zaken uit de straks voormalige gemeente Haren moeten gehoord worden. Daarom wil de ChristenUnie dat er dorpsraden worden opgezet. Ook willen we dat er een dorpsvisie voor Haren wordt ontwikkeld om met Harense wensen rekening te houden. In een dorpshuis ontmoeten mensen elkaar en kunnen verenigingen hun verbindende werk doen. Daarom wil de ChristenUnie alle dorpshuizen als centrale plekken behouden. Haren ligt op afstand van het Groningse centrum. De ChristenUnie wil de dienstverlening dicht bij de mensen houden. Het gemeenteloket blijft, met fatsoenlijke openingstijden, zodat mensen niet naar de stad hoeven. Tussen Groningen, Haren en Ten Boer liggen mooie stukken natuur. Die koesteren we, en daarom wil de ChristenUnie niet dat daar gebouwd wordt. Ook willen we karakteristieke landschappen, zoals de houtwallen in Haren, behouden. De gemeenteraden van Haren en Ten Boer hebben in sommige gevallen toezeggingen gedaan aan lopende projecten. De ChristenUnie vindt dat deze initiatieven moeten kunnen vertrouwen op de gedane toezeggingen.

En wie ben ik?
Ik ben Theo Berends uit Onnen, derde op de kandidatenlijst van de ChristenUnie. Ik ben geboren in Glimmen en ik woon nagenoeg mijn hele leven al in de gemeente Haren. Ik ben raadslid en wethouder in Haren geweest. Ik werk in de schuldhulpverlening. Ik ben sterk betrokken op het dorpsleven en als vrijwilliger actief in verschillende besturen van lokale Harense verenigingen. Kortom: iemand die zijn wortels en zijn hart in de Harense samenleving heeft en graag een bijdrage wil leveren om het Harense geluid in Groningen te laten klinken!

==========================================================

 D66

Foto: Sander Claassen

“Hoe leeft Haren voort in de Groningse gemeenteraad?”

D66 is zowel in de stad Groningen als in de gemeente Haren de grootste politieke partij. Beide gemeenten gingen onder leiding van deze progressieve partij voortvarend aan de slag. De raadsleden en wethouders zochten verbinding met inwoners. Ze hebben geïnvesteerd in een duurzame, aantrekkelijke en leefbare gemeente met een nieuwe blik op kansengelijkheid en meedoen voor iedereen. Vergroening, rookvrije speeltuinen, sportparken en schoolpleinen en De Harense rotonde zijn hier goede voorbeelden van.

D66 is trots op de Harense kandidaten Sander Claassen, Pien Huininga en Hendrik Blanksma. Dankzij hun voelsprieten in de Harense gemeenschap zijn concrete standpunten opgenomen in het verkiezingsprogramma. Sander Claassen is met plek 7 de hoogstgeplaatste Harense kandidaat. Claassen: “Haren is een gemeente waar je fijn kunt wonen in een groene omgeving. Onze kinderen hebben ruime keuze uit goed onderwijs. We maken gebruik van voorzieningen als het zwembad, de Hortus en de bibliotheek. D66 wil de potentiële voordelen van de nieuwe, grotere gemeente optimaal benutten voor alle inwoners. Laat de sterke sociale binding en betrokkenheid in Haren de stad inspireren. D66 streeft naar kleinschaligheid, gemeentelijke dienstverlening dichtbij mensen en betrokken en actieve inwoners. D66 staat voor een nieuwe gemeente Groningen met lef en ambitie. Een gemeente waar iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn.

Pien Huininga staat op plek 10 en stelt: “Goed onderwijs is voor jong en oud een leven lang nodig om gedroomde doelen te kunnen behalen. Een duurzaam schoolgebouw met een groen en beweegvriendelijk schoolplein in een verkeersveilige omgeving nodigt uit tot leren en fysiek actief spelen.”

Hendrik Blanksma staat op plek 15 van de kandidatenlijst: “Laat de groene gebieden tussen de stad en de dorpen groen blijven. Het groene en open karakter van het landelijk gebied en haar natuurwaarde zijn wat D66 betreft van grote waarde voor alle inwoners van onze nieuwe gemeente.”

===================================================================================

Sport Partij

Een nieuwe Harense partij gaat meedoen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad van Groningen op 21 november. Hieronder presenteert Adri Broeke zijn Sportpartij.

Foto: Adri Broeke

De dames en heren politici in Haren hebben de laatste jaren op het gebied van sport flink onder gepresteerd, aldus de Rekenkamer Haren. In haar onderzoeksrapport constateerde ze gebrek aan visie en geen (bij)sturing op beleidsdoelen en behaalde resultaten. Van bruikbare uitvoeringsplannen was geen sprake. Bovendien ontbraken de nodige ‘vrije’ middelen om door en voor burgers, verenigingen en bedrijven belangrijke nieuwe activiteiten of evenementen te ontplooien. Blijkbaar beschouwde de betreffende wethouder de ontwikkeling van sport en bewegen slechts als bijzaak. Menigeen dacht er anders over…..

Voor de partij (lijst 11) is sport en bewegen zeker geen politieke bijzaak. We willen in het Haren van morgen juist investeren in de kracht van sport. Enerzijds om het plezier en de positieve gezondheid van individuele mensen te bevorderen. Anderzijds om de onderlinge verbondenheid en leefbaarheid binnen onze vitale gemeenschap (verder) te versterken. De sport gaat zich serieus met de politiek bemoeien! Onder meer door:
Leeftijdsvriendelijke en veilige beweegroutes (wandelen, fietsen, joggen) in de buurten en wijken in te richten.
Verschillende playgrounds en laagdrempelige sport en spel voorzieningen (bootcampplekken, beweegtuinen) dichtbij de woon- en schoolomgeving laten verrijzen.
Het Scharlakenhof complex renoveren en ombouwen tot een hoogwaardig en in sportief opzicht multifunctioneel trainings- en talentontwikkelingscentrum voor regionaal kansrijke kernsporten als basketbal, hockey en volleybal.

Plaatselijke sportverenigingen en zorg- en welzijnsinstellingen ondersteunen bij het verruimen en verrijken van sport en beweegactiviteiten voor ouderen.
De sportbegroting verdubbelen en sport inzetten bij het realiseren van integraal gemeentelijk beleid dat gericht is op de aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken als armoede bestrijding, positieve gezondheidsbevordering en sociale activering.

Op onze website www.sport-partij.nl kunt u ons ‘Speelplan’ voor de komende jaren lezen.
Voor de ontwikkeling en toekomstbestendigheid van de stadsregio Groningen is Haren als betekenisvolle ‘groene parel van het Noorden’ zonder meer van vitaal belang.
Geef sport daarom een stem bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.
De partij gaat er voor!

Adri Broeke, lijst 11, rugnummer #3

 

Bijlage Stad en Ommeland:

Met gepaste trots presenteren wij u een samenvatting van ons verkiezingsprogramma 2019-2022

Trots omdat dit programma is gemaakt door u! Uw input en wensen zorgen ervoor dat we straks in de nieuwe gemeente Groningen een goede leidraad hebben om u te kunnen vertegenwoordigen.

Want een nieuwe gemeente vraagt nieuwe politiek, lokale politiek!

Stad en Ommeland weet als geen ander wat lokaal leeft. Wij zijn immers ontstaan uit drie partijen (Stadspartij Groningen, Algemeen Belang Ten Boer en Gezond Verstand Haren) die altijd naar hun inwoners hebben geluisterd en in het belang van hun inwoners hebben gehandeld.

 

Waarom een samenvatting?

Natuurlijk hebben onze leden een volledige programma vastgesteld; welke te vinden is op onze website: www.stadenommelandgroningen.nl

Voor het leesgemak hebben we de belangrijkste punten voor u op een rijtje gezet en kunt u in een oogopslag zien waar we voor staan en wat we willen voor onze nieuwe gemeente.

 

Voor de pers is er een map samengesteld, die te verkrijgen is via: info@stadenommelandgroningen.nl

 

Bent u na het lezen overtuigd? Stem dan lijst 6!

Wilt u meer informatie, bel of mail gerust, wij gaan graag met u in gesprek, ook na 21 november!

 

 

 • U BESLIST Wij geloven in de kracht van onze inwoners, ondernemers en verenigingen. Zij weten wat er leeft en speelt in hun woon-, werk- en leefomgeving. Daarom vinden wij dat u niet alleen moet kunnen mee praten, maar ook moet kunnen meebeslissen. Dus niet alleen maar eens per vier jaar stemmen! Bijvoorbeeld door het organiseren van een referendum of een burgerraadpleging of een wijkstemdag. Niet het stadhuis bepaalt maar u bepaalt! Daar wordt Groningen mooier van.

 

 • NIEMAND MAG DE DUPE WORDEN VAN DE HERINDELING Een nieuwe gemeente opbouwen is niet iets wat even op een zaterdag middag wordt geregeld. Wij vinden dat de 14 dorpen die samen met de stad de nieuwe gemeente vormen, een stem/podium verdienen. Wij vinden dat deze herindeling voor niemand negatief mag uitpakken. Behoud van identiteit en voorzieningen moet gelden voor alle ondernemers, inwoners, (sport-) verenigingen, maatschappelijke instellingen en scholen.

Wij willen een wethouder voor wijken en dorpen die midden in de samenleving staat. Bovendien zijn wij vóór het behoud van al het groen.

 

 

 • HOUD DE GEMEENTELIJKE LASTEN LAAG Het harmoniseren van de gemeentelijke tarieven zal een van de eerste taken van de nieuwe gemeenteraad zijn. Stad en Ommeland vindt dat deze gemeentelijke lasten laag moeten blijven en dat de ozb, met name voor bedrijven, eerst omlaag moet.

 

 • LEEFBARE WIJKEN EN DORPEN De titel zegt het eigenlijk al: leefbaarheid is voor u een must, waar u ook woont. De gemeente moet dit hoog op de agenda hebben en blijven bewaken. Want leefbaarheid is eigenlijk alles: het is veiligheid, een prettige en schone leefomgeving, goede voorzieningen voor iedereen en geen armoede, geen eenzaamheid, maar juist betrokkenheid en geluk. Stad en Ommeland is niet in staat om iedereen gelukkig te maken, maar wij vinden dat we er, samen met u, alles aan moeten doen om dat na te streven.

 

 1. HUISVESTING
  Het is duidelijk dat de stad Groningen tegen haar eigen grenzen aanloopt als het om huisvesting gaat. Wij vinden dat betaalbare huisvesting voor iedereen voorop moet staan en wachtlijsten moeten worden teruggedrongen. Ook moeten we oog houden voor de bestaande omgeving, dat verhoogd de leefbaarheid. We pleiten al sinds 2009 voor een ruime studentencampus met goede voorzieningen en afspraken met onderwijsinstellingen zodat studenten niet in tenten wonen als ze hier willen studeren. We willen voldoende huizen voor gezinnen en senioren. We willen dat bij nieuwbouw, verbouw en herstructurering altijd eerst nagedacht wordt over levensloopbestendigheid en klimaatneutraal bouwen. We willen niet dat er gebouwd wordt in de groene longen van onze buitengebieden.

 

 

 • GROTE PROJECTEN In een grote gemeente worden ook grote (soms prestigieuze )projecten ontwikkeld. Hierover zijn wij heel duidelijk: er wordt geen groot project door Stad en Ommeland goedgekeurd als de inwoners zich er niet duidelijk over hebben uitgesproken bijvoorbeeld via een referendum of burgerraadpleging. Ook moet er altijd een duidelijke financiële paragraaf mee worden geleverd en moet er gekeken worden naar de gevolgen voor de verkeersveiligheid. Vooraf moet duidelijk zijn hoe omwonenden worden betrokkenen en geïnformeerd. Niet alleen bij de voorbereiding, maar ook tijdens de uitvoering. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een communicatieplan per project. Projecten moeten een verbetering zijn ten opzichte van de huidige situatie.

 

 

 • AARDBEVINGEN EN HERSTEL De nieuwe gemeente wordt, met de komst van Ten Boer, een erkende aardbevingsgemeente. Zowel Stad als Haren hadden overigens al diverse schadegevallen en bevingen meegemaakt, maar dan als zogenaamd ‘buitengebied’.Wij vinden dat de gemeente ALTIJD partij is als een inwoner of ondernemer de dupe is van bevingsschade. Veiligheid is een gemeentelijke taak en wij vinden het belangrijk dat het dossier mijnbouwschade een officiële portefeuille wordt in het college. Daarbij willen wij dat er een juridisch fonds komt waar gedupeerden terecht kunnen voor ondersteuning bij juridische procedures.

 

 

 • OPENBARE RUIMTE Iedereen kan het zien: de laatste jaren gaan de stad en dorpen er hard op achteruit wat betreft het onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Wij willen dat er zo snel mogelijk gestart wordt met het inlopen van achterstallig onderhoud. Groen, wegen, fietspaden en de openbare verlichting moeten de komende jaren op een fatsoenlijk niveau worden onderhouden. Onze ambitie: de groenste gemeente van Nederland!

 

 • AFVAL Hoe groter de gemeente, hoe meer afval. Dat klinkt logisch, maar het is ook logisch om daar op een verantwoorde manier mee om te gaan. In elke grote wijk en ieder groot dorp moet regelmatig een milieustraat georganiseerd worden. Het ophalen van het grofvuil moet weer gratis worden voor iedereen! Voor ons is de invoering van DIFTAR niet vanzelfsprekend.

 

 • ZORG Sinds enkele jaren is de gemeente verantwoordelijk voor de WMO, de participatiewet en de jeugdzorg. Het is duidelijk dat die laatste voor geen enkele gemeente in heel Nederland op een goede manier te regelen is zolang er geen extra geld komt. Het gemeentebestuur moet er zwaar op inzetten om samen met de provincie en andere gemeenten meer geld te krijgen van de landelijke overheid. Het gaat tenslotte om onze kinderen! Wat betreft WMO en participatie zijn we op een de goede weg, maar we zijn er nog niet! We pleiten voor maatwerk zoals dat in de dorpen al een aantal jaren uitstekend werkt! Dus geen bureaucratie of duurbetaalde zorgmanagers.

 

 • RUIMTE VOOR ONDERNEMERS Zorgen voor een goed vestigingsklimaat is prioriteit voor een stad als Groningen, immers zorgen bedrijven voor werkgelegenheid en levendigheid  Wij vinden dat zowel voor de grote bedrijven als ook voor het midden- en kleinbedrijf de rode loper uitgerold moet worden in de hele nieuwe gemeente. Ten slotte zijn zij de motor van onze economie. Wij willen dat de OZB voor bedrijven naar lager wordt zodat er een evenredige situatie ontstaat voor de ondernemers uit  zowel de dorpen als de wijken. Wij willen meer aandacht voor de winkelcentra buiten de binnenstad.

 

 • BRUISENDE STAD Groningen staat bekend als een gezellige, gastvrije stad voor inwoners en toeristen. Wij willen dat Groningen bruist en aantrekkelijk blijft voor stad en ommeland, waar het in elk jaar getijde goed toeven is, of je er nu woont, naar school gaat, werkt of recreëert.

Dit betekent dat we goed moeten zorgen voor onze culturele trekpleisters zoals musea en theaters, de Hortus en het UNESCO werelderfgoed GEOPark!
Hoe meer bruisende dorpen en wijken; hoe mooier de nieuwe gemeente!

 

 • SPORT Sport is van wezenlijk belang voor iedereen. Daarom pleiten wij voor laagdrempelig en goed bereikbare voorzieningen. Bestaande sportparken, sportaccommodaties en zwembaden moeten behouden blijven en goed onderhouden worden. Ook in de dorpen. Wij willen dat het schoolzwemmen weer gemeentebreed wordt ingevoerd. Talenten moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen en volop gefaciliteerd worden. Gehandicaptensport, zoals KidsUnited, hoort daar ook bij en moet gelijkwaardige aandacht en mogelijkheden krijgen. De Sportkoepel, Advies Commissie voor de Sport en het Huis van de Sport zijn serieuze gesprekspartners en hun adviezen horen dan ook een plaats te krijgen in het sportbeleid van de gemeente.

 

 

 • OPENBAAR VERVOER EN VERKEER Met de komst van 14 dorpen in de nieuwe gemeente Groningen is het van groot belang de bereikbaarheid voor iedereen optimaal te houden. Het openbaar vervoer moet daar goed op afgestemd zijn en bereikbaar voor iedereen. Dat betekent dat wij veilige fiets- en voetpaden willen, goed op elkaar afgestemde bus en treinverbindingen, maar ook betaalbare parkeertarieven, veilige 30km zones en goed bereikbare parkeergarages. De verkeersveiligheid rondom scholen verdient speciale aandacht!

 

 

 • SOCIAAL Iedere inwoner is voor ons gelijkwaardig, iedereen doet mee! Daarom vinden wij dat, voor mensen die dat om wat voor reden niet lukt, er extra aandacht moet zijn! Bijzondere bijstand kan efficiënter en dus beter worden uitgevoerd, en de schuldsanering moet eenvoudiger. Ook voor mensen die niet van een uitkering afhankelijk zijn en toch een laag inkomen hebben moeten voorzieningen laagdrempelig zijn.

Bovenstaande punten zijn slechts een deel van het verkiezingsprogramma van Stad en Ommeland We hebben geprobeerd uw input zo goed mogelijk te verwerken en te verwoorden.

Nu is het aan u!

Geef ons de kans uw wensen te verwezenlijken in de nieuwe gemeente Groningen.

Wij zullen ons keihard inzetten om de komende jaren uw vertegenwoordiger te zijn en te werken voor een schitterend Stad en Ommeland!

 

=========================================

Bijlage Groen Links (uitgebreide tekst)

De Harense GroenLinks-kandidaat

Hans Sietsma (62) is raadslid in Haren en woont in Oosterhaar. Hans is nu fractievoorzitter voor GroenLinks in Haren en was daar een drijvende kracht in het samenbrengen van de oppositie. Hij staat op plek 6 van de GroenLinks-kandidatenlijst. Een zeer verkiesbare plaats.

 

Waar staat Hans voor?

Hans vindt lokale democratie, waarbij de overheid daadwerkelijk als partner opereert (en niet de eigen plannen doordrukt), erg belangrijk. Hij maakt zich hard voor een circulaire economie, behoud van landschap en het versterken van groen.

“De energietransitie wordt een grote uitdaging én een kans voor meer zeggenschap over je eigen energievoorziening.”

 

Wie is Hans?

Hans houdt erg van de natuur: van het open Groningse land en de bossen van Noordlaren. Verder houdt hij van van lezen, zingen, zeezeilen en wandelen in de bergen. Tenslotte houdt Hans erg van koken en bakken en maakt hij zich op voor deelname aan “Heel Nederland bakt”.

 

Wat wil GroenLinks?

Met haar afwisselende bossen, ecologische verbindingen, waterbergingsgebieden en natuurlijk de Hortus is Haren niet voor niks onze trots als de “de groene parel van het Noorden”. Haren kan een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van energietransitie. Hiertoe heeft GroenLinks al belangrijke stappen gezet. En hier willen we ook na 21 november hart mee aan de slag.

 

Wat heeft GroenLinks bereikt in Haren?

In samenwerking binnen de Harense oppositie behaalde GroenLinks tussen 2014 en 2018 de volgende successen:

 • Groene waarden zijn vanaf nu leidend bij plannen voor grote ingrepen in de ruimte, zoals nieuwbouw van een wijk.
 • Er is financiële steun voor binnen- en buitenschoolse activiteiten van kinderen uit Harense minimagezinnen. Door samenwerking met onder meer Stichting Leergeld krijgen zij toegang tot bijvoorbeeld sport, kunsten, excursies en extra lesmateriaal.
 • Het plan om Glimmen aardgasvrij te maken is gereed.
 • Fietspaden in de regio hebben een opknapbeurt gekregen.
 • De plaatsing van zonnepanelen in Haren is eenvoudiger geworden.
 • Dorpsverenigingen kunnen eigen voorstellen indienen bij een nieuw leefbaarheidsfonds.
 • De Rieshoek in Noordlaren blijft behouden voor het dorp als maatschappelijk centrum met kinder- en dagopvang, een kapper en een café.
 • De bezuinigingen op welzijnsinstelling Torion zijn gedeeltelijk teruggeschroefd nadat GroenLinks aandacht vroeg voor tekorten in de Harense jeugd- en thuiszorg.

Wat wil GroenLinks bereiken in Haren?

De komende jaren zet GroenLinks zich in voor:

 • Maatwerk van gemeente en dienstverleners bij de aanpak van armoede binnen Harense gezinnen.
 • Goed onderhoud van het landschap in Haren: verrommeling tegengaan, behoud van zandpaden, zorgvuldige inpassing van recreatie en geen nieuwbouw in het buitengebied.
 • Het open en groen houden van de groene ruimte tussen dorpen en stad.
 • Ondersteuning van de Hortus.
 • Aanmoediging van initiatieven van inwoners op het gebied van zorg, milieu, gezondheid en leefbaarheid.
 • Behoud van het Clockhuys met daarin het centrum van kunst en cultuur, de bibliotheek en de muziekschool.

 

 

1 reactie

jopie zegt:

Ok… mooi verhaal van de Harense afdeling van de partijen, maar kiezers , alstublieft , staar je niet blind op het “oude” Haren.
Maar kies ook met oog op de Nieuwe Gemeente Groningen.
Daar moeten we het straks mee doen. Als je je alleen focust op Haren komt het niet goed.
Stap over de pijn heen en laat zien dat je klaar bent voor de toekomst.

29 oktober 2018 om 12:18

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.