De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 31 Maart, 2020

dinsdag 18 februari 2020

Column:

Column Huub van ‘t Hek februari

Door: Redactie

Randgevallen en Randverschijnselen

Huub van ‘t Hek

Een inwoner van Haren wordt gemiddeld acht jaar ouder dan een inwoner van Selwerd of Paddepoel. Gemiddeld één jaar langer leven per hemelsbrede kilometer. Geen cijfers uit een onderontwikkeld land, maar het ultieme verschil tussen de noord- en de zuidrand van de stad.

De wortels van deze tegenstelling vinden hun oorsprong in de definitie van de eigendom. Hoe zou de Provincie Groningen eruit hebben gezien als iedere inwoner van de Provincie Groningen mede-eigenaar zou zijn geweest van de Groninger gasvelden? Zo hebben wij het helaas niet geregeld. Volgens de Brusselse norm is Groningen vanwege het gas de derde rijkste regio van Europa. Daarom komt Groningen (bijna) nooit in aanmerking voor Europese subsidies. Volgens de Nederlandse wet zijn het Rijk plus Shell en Exxon eigenaar van de Groninger gasvelden. Daarom zullen de Provincie Groningen en haar inwoners nooit delen in de opbrengsten van het Groninger gas. Daarom zal de geleden schade nooit volledig en van harte worden gecompenseerd. Omdat de Provincie Groningen, bezien vanuit Den Haag, een randverschijnsel is.

Het stadsbestuur van Groningen wil voor het Rijk niet onderdoen. Ook zij denkt vanuit het centrum en heeft woonwijken als Selwerd en Paddepoel gedegradeerd tot randgevallen en randverschijnselen. Inwoners zijn zeker geen mede-eigenaar van de stad geworden. Tot op de dag van vandaag zijn er geen acties ondernomen om de gemiddelde levensduur van een inwoner te verlengen.

Dat stelt de vraag naar de toekomst van Haren. Mag de gemiddelde levensduur in stand blijven of moet het zakken tot het niveau van Selwerd en Paddepoel? Sinds jaar en dag is Haren het ultieme voorbeeld van duurzaamheid in velerlei opzichten. De stad zou van Haren kunnen leren. De vraag is of de stad dat wil. Omdat Haren vanuit het centrum niet meer is dan een randgeval en een randverschijnsel. Rijp voor vele vormen van financieel en economisch misbruik. Ook lokale politiek maakt meer kapot dan je lief is.

4 reacties

Stefan zegt:

De regel dat bodemschatten staatseigendom zijn is in de Franse tijd door Napoleon ingevoerd (Mijnwet/Loi des mines). Daar zitten de mensen in de provincie Groningen inderdaad mooi mee. Maar of dat de oorzaak is van het verschil in levensverwachting tussen de noordkant van de stad Groningen en Haren betwijfel ik. Nou ben ik al zeker 20 jaar niet meer in Selwerd of Paddepoel geweest, maar ik ken wel de armere wijken van Assen en mijn vrouw en ik komen ook wel eens in de Hooge Meeren in Hoogezand. En ik denk toch wel te weten dat het verschil in levensverwachting volledig verklaard kan worden door verschillen in levensstijl: lageropgeleiden roken bijvoorbeeld meer en sporten minder + ze hebben gemiddeld fysiek zwaarder werk.

Verder ben ik niet bang dat Haren een armoedig buurtje wordt. Ik denk wel dat Haren van dorp langzamerhand in een stadswijk verandert. Die strijd hebben we met de gedwongen fusie verloren. En ik vind die verstedelijking van Haren persoonlijk erg jammer. Anderen vinden dat echter prima.

19 februari 2020 om 11:47
Jeroen zegt:

Wat een gewauwel weer van Hek. Heeft een mening en fantaseert er wat feiten bij. De analyse van Stefan snijdt meer hout.
Groningen krijgt behoorlijk wat subsidie uit de Europese Unie. Laatst nog 7,4 miljoen. Naar de gasopbrengsten wordt niet gekeken.
Daarnaast krijgen wijken als Selwerd en Paddepoel juist veel aandacht vanuit de gemeente. Kijk maar eens op de site van https://www.sunnyselwerd.nl/
En ook worden veel aandacht besteed aan healty aging.
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gezondheidsbescherming/programmas/project-detail/preventieprogramma-5/healthy-ageing-en-wijkverbetering-in-stad-groningen/
En man made blues zone: https://www.nrc.nl/advertentie/marketinggroningen/groningen-als-gezonde-proeftuin
Een rookvrije generatie. https://rookvrijegeneratie.nl/wat-jij-kunt-doen/gemeenten/casus-groningen-zones-rookvrij-algemene-plaatselijke-verordening/#

Kortom verdiep je eerst eens ergens in voordat je maar wat luk raak uit je nek kletst!

20 februari 2020 om 17:10
Ben zegt:

@jeroen kom zelf uit selwerd en selwerd is niet het selwerd als waar ik opgegroeit ben. het is een van de wijken waar nodige problemen zijn ontstaan die opgeruimd moeten worden

selwerd kon je de deur openlaten staan, fiets werd niet gestolen, kende men elkaar in de omliggende straten. in selwerd waren veel kinderen. Veel voorziengingen zijn in de loop der tjaren verdwenen.
selwerd had veel groen en speel locaties.
door de ringweg is het vrije bos gedeelte zoals in haren nog wel kunnen ervaren opgeoffert en ingeklemd geraakt.

als we naar selwerd kijken ook de geschiedenis van selwerd heen https://nl.wikipedia.org/wiki/Selwerd
is het verhaal van de heer Van ‘t Hek zo gek nog niet en maakt het mensne wakker om er voor te zorgen dat we haren dorp houden en niet in een tweede helpman veranderen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Helpman_(wijk)
Helpman werd in 1915 bij de gemeente Groningen gevoegd. Tot dan hoorde het bij de gemeente Haren.

21 februari 2020 om 12:16
Jeroen zegt:

@Ben. Dat er problemen zijn ontken ik niet. Maar wel dat de gemeente er niets aan (wil) doen zoals Hek pretendeert. Dat Haren ooit een soort Selwerd/Paddepoel wordt, is onzin. Want de problemen hebben vooral met opleiding, inkomen, keuzes e.d. te maken. Daarnaast met Helpman is niks mis.
Overigens zelf ook jaren in Selwerd gewoond, nooit problemen ervaren.

23 februari 2020 om 13:18

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.