De krant die je leest van A tot Z
Woensdag 8 december, 2021

donderdag 22 oktober 2020

Column:

Column Huub van ’t Hek – oktober 2020

Door: Redactie

Baarden, Bejaarden
en Virussen

Mag de aard en de omvang van de Harener bevolking zo worden aangetast, dat zij op den duur zal verdwijnen? Zo ja, welke wapens mogen daartoe worden ingezet? Fysiek doden is uit den boze, maar is het toebrengen van psychisch leed wel geoorloofd? Mag je een bevolking tegen haar zin financieel uitkleden? Staat het je vrij om een bestaande leefomgeving fundamenteel aan te tasten door dorps groen te vervangen door stadse stenen? Of zou je ook mogen denken aan het inzetten van nog niet te bestrijden ziektebeelden met het bouwen van een Corona AZC?

Lees en herlees “Paarden, Zwaarden en Ziektekiemen” van Jared Diamond. Bekroond met de Pulitzer Price in 1998. Een prachtige studie die laat zien dat culturele verschillen tot meer dood en verderf kunnen leiden dan legers en oorlogen. Van zwaarden en paarden wisten wij dat wel, maar van de invloed van ziektekiemen waren en zijn wij ons nog steeds te weinig bewust. “Op de IC’s liggen opvallend veel mensen die geen Nederlands spreken”, zo laten kranten, radio en televisie ons weten. Een Corona AZC is dus een extra argument voor de mensensmokkelaar.

Het dorp Haren is zoveel ouder dan de stad Groningen en is dus zoveel langer zelfstandig geweest. Over de ontmanteling van die zelfstandigheid heeft Nadjezjda Mandelstam in haar memoires veel behartenswaardige dingen gezegd. Hoe karakteristieke dorpen nooit zijn vervallen tot ondermaatse stadswijken. Welke verschrikkelijke middelen de nieuwe, dicterende veroveraar ook inzet. Het uitrukken van het dorpshart bijvoorbeeld: flats op het Haderaplein. Het installeren van schadelijke invloed: een Corona AZC tegenover Maarwold.

Groninger gedragingen zullen niet leiden tot verlies van Harener identiteit. De stad zal veel eerder worden overspoeld door nog niet te bestrijden virussen. Zoals het vertrek van veel bewoners, de prijsdalingen van woningen en winkels en de halvering van de belastingopbrengsten. Daartegen kun je geen vaccin ontwikkelen. Kortom, stof genoeg voor ons eigen boek “Baarden, Bejaarden en Virussen”.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.