De krant die je leest van A tot Z
Donderdag 20 februari, 2020

vrijdag 01 november 2019

Nieuws:

50Plus vraagt om onafhankelijk onderzoek naar herindelingsproces Haren: FusieVAR

Door: Redactie

In de samenleving in Haren en Groningen bestaan op dit moment twee stromingen als het gaat om de gemeentelijke herindeling, die op 1 januari 2019 een feit werd. De eerste stroming is schouderophalend, de tweede stroming zegt hardop nu te zien gebeuren wat men vreesde. Daarbij doelt men op nadelige effecten voor Harenaars, vooral op financieel gebied.

Donderdag maakte Henk Krol van 50Plus in de Tweede Kamer een begin met de reflectie op het fusieproces. Als dat fusieproces tussen 2013 en 2019 als een wedstrijd wordt voorgesteld, dan wil Krol nu een zorgvuldige analyse van het spel, om te zien waar het is misgegaan. Want Krol vindt dat de fusie slecht uitpakt voor Haren. Daar kan op dit moment niemand iets aan doen, maar men kan wel ter lering kijken of de wedstrijd eerlijk is gespeeld. Een VAR voor het fusieproces.

Motie voor onderzoek
Krol diende donderdag een motie in, waarin wordt gevraagd om een onafhankelijk onderzoek naar het fusieproces.Hij deed dit bij de behandeling van de begroting van het ministerie van BZK, waar minister Kajsa Ollongren (D66) de scepter zwaait. Zij volgde in 2018 de adviezen van de Provincie op en loodste het fusiebesluit door de beide Kamers. Dinsdag 5 november wordt de motie in stemming gebracht. Mocht het onderzoek er komen zou dat een stap zijn op weg naar een schier onmogelijke missie, namelijk het terugdraaien van de herindeling. Maar volgens Mariska Sloot (Stadspartij en destijds fel tegenstander van de fusie) ‘zijn de wonderen de wereld nog niet uit’. Volgens haar is terugdraaien in theorie mogelijk, als de wet wordt aangepast.

Gustaaf Biezeveld van het Burgercomité Haren, die de fusie jaren probeerde te voorkomen, vindt nog steeds dat ‘tijdens het herindelingsproces het spel niet eerlijk is gespeeld’. Hij zegt dat de minister niet de waarheid heeft gesproken toen zij destijds beweerde dat het proces volgens de regels is verlopen. Hij vindt dus dat een onderzoek wenselijk is. “Het zou nooit gekomen zijn tot een voorstel voor een wettelijke regeling tot samenvoeging van Haren met Groningen als de Provincie en het ministerie/de minister van BZK zich zouden hebben gehouden aan de spelregels”, aldus Biezeveld in een verklaring gisteren.

9 reacties

Ton zegt:

U vergeet in dit overzicht dat er ook een derde stroming is die blij is met de fusie en deze nieuwe gemeentelijke herindeling.
Wel typerend voor de redactie voor deze wijze van berichtgeving.

Redactie zegt: dank voor de aanvulling, die natuurlijk geheel klopt.

1 november 2019 om 10:49
Rene valkema zegt:

Dat Gemeenten financieel in zwaar weer zitten is het gevolg van toenemende zorgvraag wmo en jeugd en verder doordat de lagere uitgaven van het Rijk leiden tot een lagere uitkering voor gemeenten uit het gemeentefonds.
Dat Groningen het financieel lastig heeft is dus niet direct oorzakelijk te linken aan de herindeling. Hoe graag tegenstanders daarvan dat ook zouden willen.
Het proces is volgens de spelregels van de wet en jurisprudentie daarover verlopen. Twee rechtszaken hebben daarin geen verandering gebracht. Waar is trouwens de civiele procedure die burgercomite had aangekondigd? Nooit meer iets van gehoord.
De provincie heeft legitiem het proces overgenomen. Je kunt het daarmee oneens zijn, dat mag, maar het is niet onwettelijk. Haren dacht dat er twee sporen waren. Die waren er wettelijk gezien niet. Er was slechts een spoor. Haren zou zeer overtuigend moeten aantonen dat zij het alleen zou kunnen in een regionale context van schaalvergroting. Daarin is haren niet geslaagd en dus reed de trein verder in dat ene spoor. Sommige argumenten groter gemaakt en daarop richtte zich het sentiment. Argumenten die keken naar de totale samenhang sneeuwden onder.
De kamer heeft het wetsvoorstel gewikt en gewogen. Zij is niet over een nacht ijs gegaan. Heeft zelfs een hoorzitting georganiseerd. Maar heeft uiteindelijk met ruime meerderheid ingestemd met de wet. Daar nu op terugkomen door dezelfde kamer lijkt mij onzinnig.
Het is een motie. Leuk voor de bühne en het sentiment. Maar de regering zal de motie, zo die wordt aangenomen ( wat niet voor de hand ligt), naast zich neerleggen.
Resumé: het is een strijd tussen ego’s ( en als ikzelf iets beweer doe ik daar ook aan mee), die allemaal gelijk willen hebben. Maar het brengt ons slechts strijd, onmin, elkaar negeren o.i.d. Laten we ons sterk maken voor de samenleving die zich afspeelt in ons dorp en ons richten op het welzijn van allen.
Dat is wat ik hoop.

1 november 2019 om 10:54
InwonerVanHaren zegt:

Minister Kajsa Ollongren (D66) is vanaf heden met ziekte verlof. Daar hebben ze dus ontdekt dat ook zij niet helemaal gezond is.

1 november 2019 om 17:25
Bootleg zegt:

@renevalkema. De strijd ging om slechts 1 ego die op basis van eigen politiek gewin Haren structureel in een financieel slecht daglicht heeft gesteld bij de minister om dat persoonlijke doel hoe dan ook te bereiken. Hoezo democratisch en volgens de regels verlopen procedures….allemaal eenzijdig en gericht op de o zo slechte (toekomstige) positie van een zelfstandig Haren. We weten inmiddels hoe het met dat ego is afgelopen. En Groningen had voor de samenvoeging ook al een slechte financiële positie maar is daar überhaupt net zo fanatiek onderzoek naar gedaan als dat bij Haren Is gedaan? En als ze er zijn geweest zijj ze altijd terzijde geschoven zeker in geval van negatieve uitkomst. Ooit een net zo grondig onderzoek geweest naar de bodemloze en pompeuze moneypit die Forum heet? Hoeveel miljoenen zijn daar de afgelopen jaren niet extra ingepompt ten faveure van politieke ego’s? Laat staan dat daar vragen over zijn gesteld in Den Haag. Nee, Haren kan de broek niet alleen ophouden dat bleef de boodschap. Tav wmo e.d. is die nu op veel grotere schaal dan voor de fusie. In een zelfstandig Haren zou die er ook zijn maar minder duur. De geluiden die nu de kop op steken gaan over het feit dat Haren is geworden waar de Grote Markt al jaren handenwrijvend naar uitkeek als het tot een fusie zou komen en de Nee stemmers zo intensief tegen ageerden(mijzelf incluis): een melkkoe en wingewest. Niet meer en niet minder. De Grote Markt geeft alleen om de stad Groningen en haar prestigieuze projecties waar wij nu verplicht aan moeten meebetalen doch nooit om gevraagd hebben.

2 november 2019 om 11:46
H. Vos zegt:

@ René Valkema,

U stelt dat alle gemeenten het financieel moeilijk hebben. Daarmee geeft u dus al aan dat schaalgrootte van een gemeente geen doorslaggevende betekenis heeft voor de financiële positie van een gemeente.

Hoofdreden voor herindeling was dat men niet kon garanderen dat Haren in de toekomst de taken binnen het daarvoor door de regering beschikbaar gestelde budget kon vervullen

Echter, dit kan men voor geen 1 gemeente garanderen. Sinds het moment dat gemeenten zelf de WMO en jeugdhulp moeten regelen zijn daar tekorten ontstaan, deze tekorten zijn dus niet van het laatste jaar, maar ook al van voor de herindeling, en in zowel grote als kleine gemeenten.

Wat wel blijkt is dat in gemeenten met relatief meer armoede de problemen voor WMO en jeugdzorg groter zijn dan in de gemeenten waar het inkomen hoger ligt. Aangezien Groningen een aantal buitenwijken heeft waar het inkomen gemiddeld nogal wat lager ligt dan in Haren, zal de herindeling geen positief effect hebben op het beschikbare budget voor WMO en jeugdzorg voor inwoners in Haren.

2 november 2019 om 12:12
Peter Hidding zegt:

Hallo allemaal,

Laten we stoppen met ruziën over de herindeling. Iedereen weet waarom Haren (eigenlijk) bij Groningen is gekomen. Zelfs René weet de ware reden.Daar hoeven we verder niet meer over te bakkeleien. Dat hebben we al zolang gedaan en we overtuigen elkaar toch niet. Feit is dat ik het nog steeds jammer vind en dat ik nog steeds boos ben op hoe de politiek dat heeft gedaan. Ik kan niet zeggen dat de democratie gewonnen heeft. Maar goed, nou begin ik ook alweer.

Iedereen fijne en gezellige maanden toegewenst.

2 november 2019 om 18:01
Groot genoeg zegt:

Valkema,

Volgens Paul de Rook, wethouder financiën gemeente Groningen bij het presenteren van de begroting 2019 op de website van de gemeente: “Het opstellen van de begroting was een lastige opgave. De gemeente Groningen bezuinigt flink sinds 2010. Veel van de bezuinigingsmogelijkheden zijn de afgelopen jaren al uitgevoerd. Hierdoor zijn de reserves van de gemeente in grote mate uitgeput en is het vet van de botten.”

Aangezien de decentralisaties van overheidstaken pas sinds 2015 plaatsvinden is het misschien niet helemaal correct om de financiële malaise van de gemeente Groningen alleen hieraan toe te schrijven.

2 november 2019 om 20:10
H.C.P. Venema zegt:

Rene dankjewel voor deze heldere uiteenzetting. Niets meer aan toe te voegen. En schrijven onder eigen naam is natuurlijk veel helderder (en dapperder) dan schrijven onder een alias. Zie bovenstaande reactie.

3 november 2019 om 11:38
Rodney G. zegt:

Beste mensen, de frustraties mbt de herindeling blijven in Haren maar doorgaan en zelfs nog steeds geheel ten onrechte gericht op één persoon.
Weten jullie nou nog steeds niet dat in 2006/2007 i d provincie Groningen een bestuurskrachtonderzoek heeft plaatsgevonden op initiatief v d VGG (vereniging Groninger gemeenten). Ook Haren besloot daartoe en nam aan het onderzoek deel. Op grond van de uitkomsten van dat onderzoek is toen door de provinciale politiek besloten te gaan herindelen, een voornemen dat ook bij het toenmalige gemeentebestuur (raad en college) bekend was. Herindelingsprocessen duren nu eenmaal lang a g v een zorgvuldige procedure.
Tot de vorige herindeling (van 50 naar 25 gemeenten) werd in 1979 besloten terwijl de herindeling in 1990 werd geëffectueerd.
Wellicht zijn Michiel V., Gustaaf B. en consorten dit vergeten ………….
Maar goed, 50+ gaat de zaak onderzoeken, als je weet wat Henk K. allemaal heeft klaargekregen gloort er weer hoop ….,,,.,,

4 november 2019 om 15:46

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.