De krant die je leest van A tot Z
Vrijdag 18 september, 2020

vrijdag 24 januari 2020

Nieuws:

Bijzonder beroep: Tolk Russische talen

Door: Redactie

Taal is de sleutel voor begrip tussen mensen. Als zij elkaars taal niet spreken wordt communicatie bijna onmogelijk en ontstaan er misverstanden in politiek, zakenwereld, bij justitie en ook in het asielbeleid. Carlijn Ubbens uit Haren is tolk in de Russische taal. “Mijn drijfveer is om te zorgen dat mensen uit verschillende culturen elkaar begrijpen.” zegt ze.

Foto: Carlijn Ubbens staakte vorige week mee met haar collega’s, die vinden dat justitie hun werk niet waardeert en onderbetaalt. De Harense tolk staat vooraan, naast de vrouw met de felrode jas.

Geroepen voor het vak
In het derde jaar van haar studie Slavische Talen en Letterkunde (1997) werd zij tijdens een hectisch incident in Sint Petersburg als het ware ‘geroepen’ voor dit vak. “Ik was mede-organisator van een reis voor studenten naar Sint Petersburg en drie jongens liepen daar een alcoholvergiftiging op, de situatie was vrij ernstig”, zegt Carlijn. “Ze lagen op de grond in coma. Russische bruiloftsgasten en Nederlandse studenten gingen zich ermee bemoeien en waren het niet met elkaar eens. Ik was de enige die beide talen sprak en plotseling rende ik van de een naar de ander om het overleg in goede banen te leiden. Tolken pur sang. Eenmaal zittende in een ambulance had ik een heel goed gevoel over mijn rol in deze situatie. En toen wist ik het: ik wil tolk worden.”

Ubbens is tijdelijk naar Rusland (Moskou) verhuisd om af te studeren, zodat zij de taal nog beter onder de knie zou krijgen. Ze onderzocht de culturele verschillen tussen Russisch-taligen en Nederlanders en daardoor kan zij haar werk als tolk met nog meer inzicht doen. Ze krijgt opdrachten van justitie, advocatuur (vooral in relatie tot vreemdelingenbeleid, maar ook strafzaken) de culturele sector en bedrijfsleven. Carlijn begon haar eigen bedrijf (www.carlijnubbens.nl) waarmee zij het wederzijds begrip tussen Russisch-taligen en Nederlanders wil bevorderen. Het tolken is haar absolute troefkaart. Het Russisch wordt overigens in bijna twintig landen gesproken. Ze tolkte ook enkele jaren in Moskou in de olie-en gas industrie.

Carlijn heeft inmiddels een lange staat van dienst. Tolken op het scherpst van de snede tijdens politieverhoren of in de rechtbank. Eén of twee woordjes kunnen een wereld van verschil betekenen. Ze wordt ook geregeld opgeroepen om naar centra waar vluchtelingen worden opgevangen te komen. In die gevallen helpt zij om het verhaal van de vluchteling (soms vol emoties) te verwoorden in het Nederlands. “Het gaat niet om woorden en woordjes. Het gaat mij om wat mensen willen zeggen. Ik luister vaak tussen de regels door, om de betekenis te doorgronden.”

Spoed
Als zij zakelijk moet tolken voor wil Carlijn zich goed voorbereiden, want vaak krijgt zij te maken met jargon en technische termen. “Dat moet gewoon kloppen” zegt ze. Carlijn vindt dit werk geweldig, want het dwingt haar tot opperste concentratie en focus. “Je zit als het ware in het verhaal”. Soms moet ze via de telefoon tolken (bereikbaarheidsdienst) bij spoedeisende zaken, zoals verhoren door de politie, marechaussee op Schiphol of Fiod. “En dan heb je nog simultaan tolken. Luisteren en verwoorden tegelijk. Dat vinden veel tolken erg moeilijk en lang niet alle tolken durven dat aan.” Vorige week heeft ze meegedaan aan de landelijk staking van tolken, omdat haar beroep door overheidsdiensten wordt onderbetaald en de overheid lager gekwalificeerde tolken wil gaan toelaten in het register van overheidstolken.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.