De krant die je leest van A tot Z
Donderdag 20 februari, 2020

maandag 10 september 2018

Nieuws:

Bouwplan Raadhuisplein wankelt tijdens Commissievergadering

Door: Redactie

Tijdens de Commissievergadering werd maandagavond in de gemeenteraad van Haren gesproken over het nieuwe bestemmingsplan ‘Haderaplein’. In de volksmond ook bekend als de bouwplannen voor het Raadhuisplein. Op 24 september zal de raad een besluit nemen over het wel of niet doorzetten van het vernieuwde bestemmingsplan.

Het bouwplan van ontwikkelaar Explorius bevat een bouwblok met luxe appartementen, winkels en een supermarkt (Aldi) met eigen parkeerplaatsen. Dit voorjaar weigerde de raad het aangepaste bestemmingsplan hiervoor goed te keuren. Enerzijds door twijfels bij de verschillende fracties, anderzijds door massief verzet van omwonenden. Pijnpunten waren en blijven het ontbreken van een centrumvisie en van een plan om de toenemende verkeersdruk het hoofd te kunnen bieden. Daarnaast waren er nog twistpunten die te maken hadden met de bebouwing zelf, zoals bouwhoogte (16,5 meter) en rooilijnen (te dicht achter de tuinen van de Molenweg). Wethouder Michiel Verbeek, die het hoofdpijndossier van zijn collega Mathilde Stiekema had overgenomen, werd opgedragen huiswerk te doen en het plan rijp voor besluitvorming te maken.

Maandagavond werd duidelijk dat er in de raad nog steeds (door alle partijen heen) veel vragen leven en kanttekeningen worden geplaatst. De wethouder lijkt niet in staat alle twijfels weg te nemen. De raad verwacht nog steeds problemen rond de bouwhoogte, parkeren (er vervallen tientallen openbare parkeerplaatsen) en verkeer. Verbeek betoogt dat onderzoek heeft uitgewezen, dat het plan geen onacceptabele effecten heeft op verkeersstromen in het centrum. Hij moest echter erkennen dat het niet gaat lukken om voor 1 januari (als Haren fuseert met Groningen) een volwaardige centrumvisie (met parkeerbeleid) en verkeersplan op tafel te krijgen. Dat wordt doorgeschoven naar de nieuwe raad van de gemeente Groningen.

In deze sfeer valt er ook te vrezen, dat het uitvoeren van de motie van de raad (juni 2018) om het parkeren 1,5 uur gratis te maken in het centrum, nog onzeker blijft. Het College moet nog bekend maken of men de motie kan en wil uitvoeren. Met name de nieuwe gemeente Groningen heeft hierover ook zeggenschap, want gratis parkeren kost geld (in de vorm van het wegvallen van inkomsten).

Op 24 september zal de raad besluiten of het bestemmingsplan in de huidige vorm kan worden vastgesteld. Mocht het niet doorgaan, dan voorspelt wethouder Michiel Verbeek brieven van juristen. “Want we hebben na de aanbesteding contracten getekend”, zegt hij. Vanuit de raad werd gesteld dat dit zal meevallen, want er is getekend onder het voorbehoud van een goedgekeurd bestemmingsplan.

Lees ook: https://www.harendekrant.nl/nieuws/hoofdpijndossier-haderaplein-is-ingewikkeld-schaakspel-lees-hier-stand-zaken/

5 reacties

Marc zegt:

Til dit maar naar de nieuwe gemeente. In Groningen is veel meer expertise aanwezig. Verbeek probeert dit er nog snel doorheen te rommelen. Als hij zich al vastgelegd heeft voordat de democratische besluitvorming rond is dan is dat zijn fout. Mocht dat de gemeente geld kosten dan mag hij de politieke verantwoordelijkheid daarvoor nemen en aftreden.

11 september 2018 om 00:43
R. Leon zegt:

Meneer Verbeek en verkeer, het lijkt gewoon geen goede match….

11 september 2018 om 12:25
Klaas zegt:

Met stijgende verbazing zitten luisteren over zoveel onwaarheden uit de mond van de wethouder Verbeek. de man weet aan het einde van zijn zinnen niet meer wat hij aan het begin heeft gezegd. Hij is op meer dan tien punten tijdens het debat door de raad beticht van het verkondigen van onjuistheden (lees leugens).

Met zo’n wethouder wil je je als partij toch niet inlaten? Zo’n D66 bestuurder zorgt er voor dat D’66 in Haren straks niet meer bestaat.

11 september 2018 om 13:49
Henri zegt:

De partijen die 2 jaar geleden nog volledig eens waren met de zgn kaderstelling branden het plan nu volledig af. Lekker konsekwent van Gez Verstand en D66. Is er sprake van herindelingsfrustratie?

11 september 2018 om 19:29
Marijke zegt:

De houten neus van dhr. Verbeek wordt alsmaar langer!

12 september 2018 om 12:44

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.