De krant die je leest van A tot Z
Vrijdag 19 Juli, 2019

vrijdag 23 november 2018

Nieuws:

Definitieve verkiezingsuitslag 21 november in de gemeente Groningen

Door: Redactie

Het hoofdstembureau heeft vanmorgen in een openbare zitting op het Stadhuis de definitieve uitslag van de Gemeenteraadsverkiezing in de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer vastgesteld. De definitieve uitslag wijkt niet af van de voorlopige uitslag.

De uitslag luidt als volgt:

1. Democraten 66 (D66)
5 (10,7%)

2. SP (Socialistische Partij)
5 (9,5%)

3. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
6 (13,0%)

4. GROENLINKS
11 (21,0%)

5. VVD
4 (8,9%)

6. Stadspartij voor Stad en Ommeland
2 (5,1%)

7. CDA
2 (5,4%)

8. ChristenUnie
3 (6,7%)

9. Student en Stad
1 (3,4%)

10. Partij voor de Dieren
3 (6,6%)

11. Sportpartij
0 (1,2%)

12. PVV
1 (3,3%)

13. 100% Groningen
2 (5,3%)

Er waren in de gemeente Groningen, Haren en Ten Boer 190.162 stemgerechtigden. Daarvan bracht 44,1% hun stem uit. Het aantal geldige stemmen bedroeg 83.343. Er werden 197 blanco stembiljetten aangetroffen. Daarnaast waren er 234 ongeldige stemmen.

De verkiezingsuitslag en het proces-verbaal staan op de website van de gemeente Groningen: www.gemeente.groningen.nl/verkiezingen
De uitslag per stembureau wordt hier volgende week gepubliceerd.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.