De krant die je leest van A tot Z
Maandag 13 Juli, 2020

vrijdag 14 februari 2020

Nieuws:

Goede ideeën gezocht in project Groene Parel

Door: Redactie

Het afgelopen jaar heeft dorpenwethouder Philip Broeksma samen met medewerkers van de gemeente veel inwoners gesproken in Haren, Onnen, Noordlaren en Glimmen.Er waren ontmoetingen met b.v. buurt- en dorpsbelangen, verenigingen, ondernemers en inwonersinitiatieven.
“Vaak kwamen er tijdens deze gesprekken mooie ideeën over de toekomst van het gebied op tafel. Logisch, dát was altijd al de kracht van de inwoners van deze dorpen”, zegt Broeksma. “Hier willen we dus graag verder mee gaan. We zijn nieuwsgierig naar ideeën! Wij willen weten wat voor u belangrijk is. Daarom stellen wij alle inwoners in dit gebied in de gelegenheid om hun ideeën of gedachten naar voren te brengen. De beste ideeën gaan we uitvoeren.” De gemeente noemt dit project: Groene Parel, naar een idee van betrokken inwoners.

Ambassadeurs
Voelt u zich ook ambassadeur voor uw woonomgeving en wilt u meedoen, dan kunt u vanaf 19 februari mailen naar groeneparel@groningen.nl.

Hoe pakt men het project Groene Parel aan?
Om te beginnen gaat het gebiedsteam Haren samen met een groep inwoners meerdere bijeenkomsten voorbereiden. Deze inwoners worden de ambassadeurs van Groene Parel. In de gebiedsbijeenkomsten in april en mei nodigt de gemeente u uit om mee te praten over uw leef- woon- en werkomgeving. Er komen ongeveer tien bijeenkomsten voor de verschillende buurten en dorpen.

Prioriteiten kiezen
Als alle ideeën zijn opgehaald gaat de gemeente samen met de inwoners prioriteiten kiezen. Daarbij heeft men oog voor de urgentie, de uitvoerbaarheid en de betaalbaarheid. Zo bepalen de inwoners en de gemeente dus samen hoe de toekomst eruit gaat zien.

Echt uitvoeren
Uiteindelijk gaat de gemeente de gekozen ideeën een plek geven in het gebiedsprogramma en de gebiedsbegroting voor de komende jaren. Dan worden de beste ideeën echt uitgevoerd.

Wilt u meepraten?
Meld u aan: groeneparel@groningen.nl

3 reacties

Ik zegt:

Behoud en uitbreiding van natuur. I.p.v. belachelijke weilanden vol met zonnepanelen, terwijl er voldoende lege daken zijn.

De natuur in Haren gaat hard achteruit. Dáár moeten we eindelijk eens oog voor hebben.

14 februari 2020 om 16:29
Joke zegt:

Behoud van het groen in het centrum. geen kaalslag voor weer een stenen blokkendoos.

17 februari 2020 om 08:01
Q zegt:

Hoop dat wel dat het groen ook eens goed onderhouden word. Want op sommige plekken/borders in Haren vier het onkruid hoogtij

17 februari 2020 om 16:17

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.