De krant die je leest van A tot Z
Zondag 21 Juli, 2019

woensdag 28 november 2018

Nieuws:

Haren krijgt nieuwe hoofdtransportleiding voor water

Door: Redactie

Ze trekken veel bekijks: de reusachtige zwarte buizen in het gras aan de westzijde van Haren. Ze liggen klaar om met groot materieel te worden ingegraven. Het zijn hoofdtransportleidingen met een diameter van 90 centimeter, waar straks miljarden liters water doorheen zullen stromen tussen het pompstation De Punt (Glimmen) en de stad Groningen. Hoe zit dit project in elkaar?

De bron
Het pompstation in Glimmen is het vertrekpunt van drinkwater, dat in de regio Haren en Groningen uit de kraan stroomt. Het water wordt opgepompt rond de Drentsche Aa, streng gecontroleerd op kwaliteit en het wordt vervolgens onder grote druk via een soort ‘watersnelweg’ (hoofdtransportleidingen) naar het noorden gestuurd. Onderweg zijn er aftakkingen (o.a. Van Leeuwenhoeklaan en Meerweg) naar de wijken (distributieleidingen), die uiteindelijk uitmonden in de haarvaten van dit stelsel: de aansluitleidingen die uiteindelijk onze huizen binnenkomen.

Hoofdtransportleiding: route
De hoofdtransportleidingen kunnen per uur tot zo’n 1,5 miljoen liter drinkwater verwerken en ze zijn van cruciaal belang voor de watervoorziening in Haren en de stad Groningen. De eerste leiding is in de jaren 30 aangelegd met een diameter van 75 centimeter. Deze is gemaakt van gietijzer. Tegenwoordig worden ze ook gemaakt van staal en kunststof. De route van de oudste leiding loopt door de landerijen tussen Glimmen en Haren, duikt onder de wijken Maarwold en de Molenbuurt door en vervolgt zijn weg door de weilanden naar de stad.

Waarom een nieuwe leiding?
Volgens nieuwe inzichten is het onwenselijk, dat zulke belangrijke en grote transportleidingen onder woonwijken door lopen. Bij lekkage is het moeilijk ze te bereiken, omdat men dan moet graven in tuinen, onder woningen en door bestrating heen. Om die reden heeft het Waterbedrijf Groningen (reeds in 2013) besloten om een bypass te maken. Dit is een traject van ongeveer 2000 meter dat ten westen van de wijk Maarwold naar de Emmalaan loopt en vervolgens door de Nesciolaan en langs het Transferium wordt gelegd. Ten zuiden en ten noorden van Haren sluit deze bypass dan weer aan op het bestaande transportleidingnet.

Een spannend onderdeel was de waterpartij achter de Erasmuslaan (Maarwold). Via een ingenieuze techniek (horizontaal gestuurde boring) werd onder het meertje door een gang geboord die gevuld werd met een vloeibaar kleimengsel dat instorten van de boorgang moest voorkomen. Vervolgens werd een volledig geprepareerde stalen leiding met een diameter van 90 cm er van zuid naar noord in een flauwe bocht doorheen getrokken. Het was spannend, omdat er veel mis kan gaan: een grote zwerfkei kan in de weg liggen bijvoorbeeld. Het verliep (eind oktober) echter vlekkeloos.

 

En dan: aanpakken!
De kosten bedragen ruim 4 miljoen euro. Dat bedrag stond al in de meerjarenbegroting. Het waterbedrijf reserveert altijd geld voor onderhoud van het leidingnet. In 2013 werd het besluit voor de bypass genomen. Dan ontrolt zich een intensief proces, waarbij contact moet worden opgenomen met grondeigenaren. De nieuwe route wordt uitgestippeld en dan kan het gebeuren dat je stuit op gasleidingen of andere obstakels. Verder wordt op de tekentafel uitgedacht hoe de klus technisch moet worden geklaard. Daarna volgt de aanbesteding en krijgt een aannemer opdracht de leiding aan te leggen. Vanuit de afdeling Communicatie worden omwonenden geïnformeerd en vragen vanuit de omgeving over risico’s en bereikbaarheid beantwoord. De werkzaamheden gaan duren t/m maart 2019. De oude gietijzeren buizen worden –daar waar ze niet kunnen worden verwijderd- gevuld met schuimbeton, om inzakken op termijn te voorkomen. De uitvoering in Haren gebeurt door aannemer Ooms Construction, in opdracht van Waterbedrijf Groningen en onder begeleiding en toezicht van ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.

Is het Waterbedrijf een echt bedrijf?
In Haren zijn we aangewezen op drinkwater van Waterbedrijf Groningen. Het is een zgn. ‘overheids-NV’. De gemeenten en de Provincie Groningen zijn de aandeelhouders. Het toezicht op de waterbedrijven in Nederland valt onder het ministerie van I&W (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).
*Jaaromzet: 55 mln. euro
*Resultaat per jaar: 2 mln. euro
*Aantal werknemers in fte: 220

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van Dick van de Weerd (projectleider) en Wiejanda Moltmaker (communicatieadviseur).

WBG nieuwe hoofd transport leiding Haren. Lassen en fitten zandstralen klaarleggen voor de gestuurde boring

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.