De krant die je leest van A tot Z
Vrijdag 19 Juli, 2019

donderdag 22 november 2018

Nieuws:

Heeft Haren invloed in de Groningse gemeenteraad?

Door: Redactie

In de nieuwe gemeenteraad van Groningen (45 zetels) zullen drie Harenaars zitten, tenzij er vrijdag nog wonderen gebeuren met voorkeursstemmen. Deze drie vormen dus 6,6% van het bestuur van de nieuwe gemeente Groningen. Het aantal inwoners van de gemeente Haren is 20.000 en zij vormen 12% van de bevolking van de nieuwe gemeente (groot) Groningen (229.000). Onder de streep is Haren dus in de gemeenteraad ondervertegenwoordigd. Kan dat een probleem zijn?

Als het gaat om ‘groen’ zou je mogen denken dat de winst van Groen Links gunstig is voor Haren. Deze groene partij grijpt met 11 zetels de macht en het is te verwachten dat zij invloed krijgen op groen Haren en het behoud daarvan. In de meeste andere dossiers wordt de invloed van Harenaars gering.

Dat hoeft geen bezwaar te zijn. Integendeel, de voormalige gemeente Haren krijgt volgens plan een ‘gebiedsteam’ toegewezen. Dat worden mensen die zich gaan bezighouden met Harense zaken. Het is handig dat zo’n team een eigen budget krijgt, waarover men niet bij iedere uitgave goedkeuring van de gemeenteraad moet vragen. Dat zou een verbetering kunnen zijn ten opzichte van de huidige situatie. Voorbeeld: Als een gebiedsteam heil ziet in het herinrichten van een speeltuintje in een Harense wijk, kan men daarover in overleg met burgers snel beslissen en het geld daarvoor beschikbaar stellen.

Het zijn speculaties, want pas na 1 januari zal duidelijk worden of dit in de praktijk ook zo gaat werken.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.