De krant die je leest van A tot Z
Zondag 29 Maart, 2020

dinsdag 25 februari 2020

Nieuws:

Het moeras dat er niet kwam

Door: Redactie

Door Gonneke Bonting, Haren de Krant

De aankondiging van het waterschap Noorderzijlvest om een moeras van 25 hectare aan te leggen in het Paterswoldsemeer bracht op een regenachtige avond meer dan honderdvijftig mensen op de been. Ze kwamen bij elkaar in de Rietschans, aan de oever van het meer.

De Taakgroep Beweging Recreatie Paterswoldsemeer protesteerde tegen het moeras met een petitie. Die werd in korte tijd zeventienhonderd keer ondertekend. Op de avond, georganiseerd door het waterschap, hield woordvoerder Henk Sol van de taakgroep een korte inleiding waarin hij minstens tien keer het woord ‘zorgen’ gebruikte. Die zorgen golden voor zeilers, vissers, zwemmers, sloepschippers, waterskiërs, surfboardpeddelaars, gebruikers van recreatiewoningen, de politie te water en natuurliefhebbers. Allemaal als gevolg van het moeras.
Dijkgraaf van Noorderzijlvest Bert Middel stelde dat het waterschap nog geen enkel besluit had genomen. Hij haalde meteen de druk van de ketel door daaraan toe te voegen dat de organisatie het besluit om een moeras aan te leggen na de protesten ook niet meer gáát nemen. ‘Het is duidelijk dat daarvoor geen maatschappelijk draagvlak is’, zei hij. ‘En dat hebben we als waterschap nodig. Maar we zijn wel wettelijk verplicht te zorgen voor schoon en voldoende water.’ Hij nodigde de aanwezigen uit om met suggesties te komen nu het moeras een gepasseerd station was. Het waterschap had, behalve het moeras, vier maatregelen bedacht die geen problemen opleveren voor de gebruikers van het meer, door gebruik te maken van gemalen, doorlaten voor vissen en een ijzerzandbekken. Maar dat is niet genoeg.

Deskundigheid en achterdocht
Uit de zaal kwamen maar liefst 52 vragen en ideeën. Verschillende sprekers vroegen zich af of er wel echt een probleem is en of het water nou echt zo schoon moet zijn als gesteld. Middel stelde dat daarover geen discussie is. Boetes voor het niet naleven van Europese verplichtingen die hier spelen lopen in de miljoenen, zei hij. Waterplanten als oplossing riep enthousiasme op en ook de angst dat het meer onbevaarbaar zou worden. Dieren en lange, natuurlijke oevers zonder beschoeiing zouden kunnen helpen. Middel beëindigde de avond door veel deskundigheid en ook achterdocht in de zaal te constateren. Maar voor dat laatste toont hij begrip. Want: ‘We blijven ambtenaren.’ Het lijkt erop dat het waterschap en de gebruikers van het meer samen verder gaan zoeken naar oplossingen. (GB)

3 reacties

InwonerVanHaren zegt:

Een lovenswaardige inzet van de Dijkgraaf van het waterschap Noorderzijlvest. Een plan hebben en dat voorstellen aan alle betrokkenen. Wanneer een grote groep belanghebbenden daar dan inhoudelijk kritisch over, of zelfs tegenstander van is ook gewoon naar luisteren.

Een broodnodige verfrissende benadering uit bestuurlijk Nederland. Dank!

26 februari 2020 om 09:31
Peter Hidding zegt:

Eerst iets belachelijks opperen om draagvlak te krijgen voor iets anders ingrijpends. Iedereen weet dat een moeras in het Paterswoldsemeer een onhaalbaar voorstel is. Je zou dit kunnen duiden als een staaltje politieke draagvlaktechniek.

26 februari 2020 om 15:59
Huub van 't Hek zegt:

Alle complimenten, hulde en lof gaan naar Henk Sol en zijn companen. Zij hebben het Paterswoldse Meer voorlopig gered uit de handen van de mensen die het Paterswoldse Meer hebben gedegradeerd tot een politiek object. Bert Middel beroept zich op een gevaarlijk standpunt: Befehl ist Befehl. De Europese Richtlijn dicteert de Waterwet en de Waterwet dicteert het Waterschap. Daarom zoekt hij “draagvlak” voor een politieke oplossing. Watersporters, ondernemers, bewoners en recreanten zien het Paterswoldse Meer niet als een politiek object. Het verschil van kennis en inzicht van de 200 aanwezigen met de vertegenwoordigers van het Waterschap was onoverbrugbaar. Terwijl het Waterschap onafhankelijk van wie dan ook aan ons allemaal een eigen belasting mag opleggen. Het minste wat je daarvoor mag verwachten is een doorwrochte analyse van de kwaliteit van het water, de bodem en de omgeving van het Paterswoldse Meer. Kortom, van de kant van het Waterschap Noorderzijlvest was het een zodanige wanvertoning, dat de vraag naar het bestaansrecht ervan gesteld mag worden. Gelukkig staat daar de ter zake doende kennis en de zo prachtig geuite emoties van Henk Sol en zijn companen tegenover. Het Paterswoldse Meer is bij hen en allen die zij vertegenwoordigen in meer dan goede handen.

27 februari 2020 om 12:14

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.