De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 31 Maart, 2020

vrijdag 21 februari 2020

Nieuws:

Het rommelt rond het meer: in een moeras kun je niet zeilen of zwemmen

Door: Redactie

Het rommelt rond het Paterswoldsemeer. Het Waterschap Noorderzijlvest heeft een gevoelige snaar geraakt bij watersportliefhebbers door een plan te ontvouwen waarbij een flink deel (bijna 10%) van het meer zal veranderen in moerasgebied.


Het waterschap omschrijft de maatregel zo: “Twee van de maatregelen uit het oorspronkelijke maatregelenpakket zijn het verwijderen van slib van de bodem van het Paterswoldsemeer en het inrichten van moeraszones met dit slib.” Recreanten vrezen dat het meer hierdoor niet goed meer kan worden bevaren. Een petitie waarin recreanten zich tegen deze maatregelen keren is in korte tijd al bijna 1500 keer online getekend. Ja, het rommelt dus. Op 24 februari om 19.30 uur is er een informatiebijeenkomst in De Rietschans.

Het project heeft als belangrijk doel om de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer te verbeteren. Het meer wordt in een later stadium ook van vers water voorzien door de Drentse A. Daarvoor wordt binnenkort een (omstreden) open verbinding naar het meer gecreëerd en ook die ‘natte verbinding’ heeft de afgelopen jaren voor onrust en conflict gezorgd. Het water van de Drentse A zou redelijk schoon moeten zijn en dus ‘verfrissend’ kunnen uitwerken voor het meer. Kritische omwonenden denken daar anders over. De rivier zou chemische vervuiling van het gebied rond Friescheveen kunnen meenemen in haar stroom in de richting van het meer. De provincie zegt dat dit niet zal gebeuren.

10% van het meer
Toch zijn er volgens het waterschap dus nog meer middelen nodig om het meer schoner te krijgen. Moeras kan werken als een filter (simpel gezegd). Het meer is 274 hectare groot, het gaat in het plan om een gebied van 25 hectare water, dat zal veranderen in een moerasachtig gebied. Tegenstanders van dit idee denken dat plantengroei en modder het varen met (zeil)boten onmogelijk zal maken. En zwemmen in een moeras gaat ook niet. Kortom, het meer zal dan weliswaar schoner zijn, maar minder aantrekkelijk voor waterrecreatie. Is de prijs voor schoon water niet te hoog? De 1500 ondertekenaars van de petitie vinden van wel.

Europese norm voor waterkwaliteit
Het waterschap geeft als argument voor het plan: “Als waterschap Noorderzijlvest zijn wij verantwoordelijk voor een goede waterkwaliteit in het meer. Deze waterkwaliteit is vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water (Europese richtlijn). De Kaderrichtlijn Water maakt onderscheid in chemische kwaliteit en in ecologische kwaliteit.” Tegenstanders hebben inmiddels een website in de lucht gebracht (www.paterswoldsemeerbeweging.nl) en stellen:”Wij maken ons grote zorgen over de plannen die het Waterschap in voorbereiding heeft en die
schadelijk kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling van het Paterswoldsemeer als de recreatieplas van Groningen en Drenthe.”

Ziehier, de aloude tegenstelling tussen milieu en mens. De verontruste waterliefhebbers willen best de natuur dienen, maar dan onder de volgende voorwaarden:
– het behoud van bevaarbaar water, zonder waterplanten;
– het behoud van wedstrijdwater;
– het behoud van zwemwater;
– het afzien van (oever)moerassen;
– passende financiering om het bovenstaande te kunnen handhaven.

In een open brief* vragen zij het waterschap deze plannen te heroverwegen. Op maandag 24 februari om 19.30 uur is er een informatiebijeenkomst in De Rietschans. Aanmelden kan via: paterswoldsemeer@noorderzijlvest.nl

De open brief wordt ondertekend door de volgende organisaties:
De verzamelde horecaondernemers rond het Paterswoldsemeer
Watersportvereniging VWDTP
GSZ Mayday (studentenzeilvereniging)
Groninger Motorboten Club
Federatie Recreatie-verenigingen Paterswoldsemeer
Bewonersvereniging Reigerlaan
Vereniging t’Ol Veen
Jachthaven Zuidwesthoek
A28 Watersport
Regio Noord van het Watersportverbond
Stichting Sailability Nederland ( Zeilen voor mensen met een bepreking)
Vereniging van Ligplaatshouders Paterswoldsemeer ‘de Vuurtoren’
Belangengemeenschap Noorderlijte Haren

2 reacties

Peter zegt:

“Mensen met een bepreking”…

Als je de Drentse Aa al hebt verbonden met de bron van de chemische vervuiling en de provincie zegt dat er geen vuil water wordt gedumpt, dan wordt er dus geen verbinding gemaakt. Dat lijkt mij de enige conclusie.

22 februari 2020 om 21:49
rolf zegt:

Ik ben bang als deze plannen doorgaan dat ook de zwemmers de dupe zullen zijn. Ik vermoed nl dat er door alle vegetatie meer kans op Blauwalg en op de slakken zal zijn die het meer al in het verleden geteisterd hebben. Sterker nog de Slakken zijn juist de reden geweest om veel vegetatie weer te verwijderen in het verleden

24 februari 2020 om 15:38

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.