De krant die je leest van A tot Z
Maandag 3 oktober, 2022

vrijdag 22 november 2019

Nieuws:

Is het Harener Weekblad nu echt een Groningse krant geworden?

Door: Redactie

*Let op: u leest op dit moment Haren de Krant, die sinds 1995 één keer per maand verschijnt. Dit artikel gaat over de andere krant: het Harener Weekblad, een uitgave van NDC Mediagroep.

Dit artikel gaat over onze collega (en concurrent) Harener Weekblad. Het is één van de twee kranten die gericht zijn op lezers in Haren en omgeving. Haren de Krant (die u nu leest) bestaat sinds 1995, het Harener Weekblad al sinds 1926. De laatste tijd maken Harenaars zich zorgen over het voortbestaan van het Harener Weekblad.

Het uitgeversconcern NDC Mediagroep koos er in 2015 voor om het Harener Weekblad samen te voegen met de Groninger Gezinsbode. Het resultaat is een Harense voorpagina en vanaf pagina twee Groningse redactie. Laten we eens kijken naar de geschiedenis van die krant, die zo geworteld was in de Harense samenleving. En laten we ook naar de toekomst kijken: blijft het Harener Weekblad wel bestaan?

Foto boven: Jan Niemeijer en Riemer Knoop die het Harener Weekblad in 1966 vanaf dit adres aan de Hortuslaan een nieuwe start gaven.

 

Historie Harener Weekblad 1926-2019

1926 – In de villa La Promenade aan de Rijksstraatweg 101 – de tegenwoordige Villa Aaf – start drukker M.J. Eerelman een advertentieblad voor de handelsvereniging: Eerelman’s Weekblad. Redactie staat er nagenoeg niet in, maar wel advertenties met aanbiedingen van Harense winkeliers.

Foto: M.J. Eerelman

1941 – Harm Knoop, drukker te Groningen, koopt de drukkerij en Eerelman’s Weekblad en gaat met zijn gezin in La Promenade wonen. Al gauw na de overname wordt de uitgave van Eerelman’s Weekblad door de bezetter verboden. In de oorlog drukt H. Knoop de illegale verzetskrant Trouw(!).

1945 – Pal na de bevrijding in april 1945 verschijnt het weekblad eerst dagelijks en vervolgens wekelijks met bevrijdingsnieuws: “Russische tanks rijden in Berlijn”. In april 1945 wordt zoon Riemer geboren. Ondertussen wordt de naam van de krant gewijzigd in “Harener Weekblad”. In 1947 overlijdt Eerelman. Tot 1966 verschijnt het Harener Weekblad als abonnee-krant onder redactie van eigenaar H. Knoop. Eén van de vaste medewerkers is bioloog dr. Fob I. Brouwer (zo ziet u maar weer, dat alles wat leeft en groeit, ons steeds weer boeit).

Foto: H. Knoop

 

1951 H. Knoop laat een nieuw woon- en bedrijfspand bouwen aan de Hortuslaan 18, nu het onderkomen van kinderopvang Harlekijn.

1966 – Zoon Riemer neemt de drukkerij en het Harener Weekblad over en journalist Jan A. Niemeijer wordt mede-vennoot in Uitgeverij Knoop & Niemeijer, waarin de uitgave van het Harener Weekblad wordt ondergebracht. Riemer Knoop behartigt de commerciële zaken, Jan A. Niemeijer het redactionele deel. Het drukproces wordt uitbesteed bij de Groningse Drukkerij Ebel Noorman. Hoofdredacteur wordt de prominente freelance-journalist Bart Tammeling. Later zijn dat o.a. Nico Bossina, Hein Bekenkamp en Marco in ’t Veldt. Haren is dan voor de lokale (politieke) nieuwsvoorziening geheel aangewezen op het Harener Weekblad.

Foto bovenaan: Riemer Knoop en Jan Niemeijer, die het Harener Weekblad in de jaren 60 voortzetten. Ze staan bij het pand aan de Hortuslaan, waar de krant zich in 1951 vestigde.

1984 – Drukkerij Ebel Noorman aan de Peizerweg in Groningen, tevens uitgever van de Groninger Gezinsbode, neemt de uitgave van het Harener Weekblad over. Hazewinkel Pers is dan 50 % eigenaar van Ebel Noorman. Het wordt nu een gratis huis-aan-huis-krant. Als later Hazewinkel pers Ebel Noorman geheel overneemt komt ook het Harener Weekblad in handen van Hazewinkel Pers (later NDC).

1995 – Nu verschijnt er opeens een tweede krant: Haren de Krant. De twee Harense kranten vormen elkaars tegenpolen en zijn daardoor mooi in balans. De strijd om adverteerders is fair.

2015 – Het Harener Weekblad wordt door NDC samengevoegd met de Groninger Gezinsbode en dan begint een zichtbare afname van de hoeveelheid eigen Harense redactie. Het Harense nieuws staat nu op de eerste pagina’s en de rest wordt gevuld met algemeen Gronings nieuws. Veel Harense lezers vinden dat heel erg jammer.

 
Oud-gedienden zeggen…
De veranderingen in het Harener Weekblad worden betreurd door redacteuren die er voorheen hun ziel in hebben gelegd. Zoals door Hein Bekenkamp (23 jaar redacteur)

Foto: Hein Bekenkamp

“Het Harener Weekblad: niet weg te denken uit de Harense samenleving, zou je toch zeggen. Dat is nog maar de vraag, wanneer je vandaag de dag die krant ziet. Naar Harens nieuws moet je op zoek. Het is verstopt tussen vooral Stads-Groninger berichten en algemene stopkopij. Alleen de voorpagina wordt gesierd met een grote foto en onbenullig onderschrift. De website biedt nog een treuriger beeld: geen enkel bericht uit Haren te bekennen. Het feit dat Haren geen zelfstandige gemeente meer is, zal daar mede debet aan zijn. Toch valt er meer uit de Harener gemeenschap te melden dan pittige gemeenteraadsdebatten of spannende raadscommissievergaderingen. Waarom gebeurt dat dan niet? Me dunkt dat het aan een kortzichtig calculerende uitgever ligt die geen oog heeft voor het nut van plaatselijke berichtgeving, maar zijn huis-aan-huiskrant alleen maar ziet als advertentiefuiken. Een beetje journalist die zich betrokken voelt bij de uitgave waarvoor hij of zij werkt, zal meer redactieruimte bepleiten. Dat kostte vanaf 1993 – ik voerde toen inmiddels vijf jaar zelfstandig de redactie van het weekblad – al moeite: Tijdrovende onzinvergaderingen met het management, dat mij trachtte uit te leggen dat er steeds meer geld bij moest in plaats van dat het geld opleverde. Toen Hazewinkelpers in 1993 de zeer goed renderende De Groninger Gezinsbode en het relatief net zo goed boerende Harener Weekblad van Ebel Noorman BV overnam, had het goud in handen. Het is thans tot schroot verworden. Het wordt tijd dat Haren dé Krant (’t was destijds een lastige concurrent) een weekblad wordt en de rol van het Harener Weekblad overneemt. Hoe sneller, hoe beter.”

Hein Bekenkamp, redacteur Harener Weekblad (1973-1978 vanuit Algemeen Groninger Persbureau Tammeling en 1988-2006 vanuit Persbureau Bekenkamp)

Uitgever NDC reageert op bezorgdheid:
“Harener Weekblad blijft bestaan” 

Over het Harener Weekblad maken mensen zich dus zorgen. “Bestaat het Harener Weekblad nog? Raken we het kwijt?” Niemand wil het weekblad kwijt en daarom willen we weten wat er aan de hand is.

NDC zegt…
Volgens bladmanager Douwe Wijbrands van NDC is er onderzoek gedaan naar de leesbehoefte in Haren. “Ik weet geen details van dat onderzoek, maar het leerde ons wél dat Harenaars ook geïnteresseerd zijn in Gronings nieuws, omdat ze op de stad zijn georiënteerd.” Deze uitkomst lijkt echter haaks te staan op de beleving in Haren. Daar lijkt men toch vooral interesse te hebben in Harens nieuws, omdat men het Groningse nieuws wel in andere kranten kan lezen. “Als dit onderzoek al bestaat is het een waardeloos onderzoek. Het klopt gewoon niet”, zegt oud-redacteur Marco in ‘t Veldt.

Niet opheffen
Douwe Wijbrands zegt dat het absoluut niet de bedoeling is om het Harener Weekblad op te heffen. “Waarom zouden we dat doen? De combinatie met de Gezinsbode is rendabel. Bovendien vinden we dat wij in Noord-Nederland een maatschappelijke rol vervullen door onze 45 weekbladen overeind te houden. Een garantie voor de lange termijn kan ik natuurlijk niet geven, maar voorlopig blijft het Harener Weekblad in de huidige vorm bestaan. Ongeveer twee pagina’s Harens nieuws en de rest Groninger Gezinsbode.”

 

4 reacties

Q zegt:

Vind het meer een reclamekrant. 2/3 staat vol met reclame.
Bovendien gaat het ook vaak mis met het bezorgen. Vooral in de zomertijd (/schoolvakantie) gebeurt het vaak dat er geen goede vervanging is geregeld

22 november 2019 om 16:40
peter zegt:

Begin jaren ’70 heb ik het Harener Weekblad een tijdje bezorgd bij abonnees, op de donderdagmiddag. Een abonnement kostte toen 10 gulden per jaar als ik het goed heb. De kranten haalde ik dan op bij Boomker. Het zou aan de ene kant wel jammer zijn wanneer het nu zou verdwijnen, maar zoals het nu is erger ik me er aan. Het is een Gezinsbode met een maskertje. Heel af en toe iets wat met Haren van doen heeft, zoals ‘de staat van Haren’ van Piet Bouma of iets over vroeger. Als Haren de Krant die leuke dingen kan overnemen, kunnen we het maskertje er af halen. Dat zou Haren meer recht doen.

22 november 2019 om 17:55
Bootleg zegt:

Harener weekblad is een schim van wat het geweest is. Zoals beschreven 2 tot 3 pagina’s nieuws (?) uit Haren; de rest Groningse meuk waar ik niét op zit te wachten. Waarom het nog steeds Harener Weekblad heet geen idee maar dat is het absoluut NIET! Dan ons maar concentreren op Haren de Krant daar lees je tenminste nog iets over ons geannexeerde dorp en getroost ons Hein zich zeer grote moeite voor nieuwsgaring uit ons dorp Haren.
Advies aan NDC: noem het geen Harens Weekblad meer want dat is het domweg niet. Gewoon Gezinsbode zoals het was dan kan ik hem gelijk ongelezen bij het oud papier kwakken want nieuwswaarde heeft uw suffertje voor inwoners van Haren namelijk niet; 0,0 …

23 november 2019 om 21:09
Emiel zegt:

Tja, het is een tragische geschiedenis met die krantjes in Haren. Weet u het nog? Nog niet zo lang geleden floreerde de lokale pers met liefst vier krantjes. Voor wie toen verder keek dan zijn neus lang was, was die rijkdom toen al schijn. We hadden ‘ Harense toestanden’, een aardig digitaal initiatief dat een periode voor papier koos, een krant gevuld met een raar allegaartje van rijpe en groene bijdragen. De krant wekte niet de indruk dat het om meer ging dan om het binnenharken van advertentiegeld. Ondernemers konden er voor stuntprijzen in adverteren, zodat en passant ‘Ons Haren’ de wind uit de zeilen werd genomen. ‘Ons Haren’, met degelijke lokale verslaggeving als uitgangspunt, was nu juist wel een krant waar je als inwoner van Haren op zat te wachten.

Jammer genoeg haalde ‘Ons Haren’ het niet. Het Harener weekblad won en is inmiddels verworden tot een parodie van een lokale krant. Als je lot als lokale krant bij een club als NDC ligt,betekent dat dat de achterkant van de advertenties van secundair belang is, de kletskoek van meneer Wijbrands ten spijt. Daarmee is de lokale pers wel ongeveer gereduceerd tot Haren de krant. Wat zou het toch aardig zijn als je kans zou wekelijks een krant uit te brengen.

24 november 2019 om 20:39

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.

Poll - uw mening telt

Wat is volgens u het slechtste fietspad van Haren en omliggende dorpen? Kies uit de twee genomineerde trajecten.

Ga naar het Poll archief