De krant die je leest van A tot Z
Zaterdag 4 Juli, 2020

donderdag 13 februari 2020

Nieuws:

Mariska Sloot: “Ik was roepende in de woestijn”

Door: Redactie

“Ik was een roepende in de woestijn in de Groningse gemeenteraad”, zegt Mariska Sloot, die per direct haar zetel in de raad (Stadspartij) opgeeft. “In de raad werd ik vaak aangekeken met een blik van: daar heb je haar weer over Haren. En alles wat we hebben voorspeld over die fusie komt gewoon uit. We zijn nu een heel klein onderdeeltje van het grote geheel. En ik merkte dat ik er met mijn Harense items ‘voor joker’ bij zat. Ik gooi de handdoek in de ring, het heeft geen zin.”

Foto: Mariska Sloot en haar politieke maatje Esther Wiersma. Zij boekten succes als Gezond Verstand Haren, wat Sloot zelfs een positie als wethouder opleverde in 2014. Ze trad echter in 2017 af uit onvrede over de gang van zaken rond de fusie.

Statement
Met haar terugtreden geeft Mariska Sloot (destijds oprichter van Gezond Verstand Haren) een statement af. Ze zegt feitelijk dat Harense belangen worden fijngemalen tussen de molenstenen van grote Stadse thema’s. Zo beleeft Sloot het in ieder geval. Waar veel ‘gewone burgers’ niet zo negatief lijken over de gang van zaken (en dienstverlening) na de fusie, zit zij dicht op het politieke vuur en heeft een heel ander beeld: Haren telt niet meer mee. “Ik hoor in commissievergaderingen echt praten over woningbouwmogelijkheden in Haren. En ik zie dat het College geen eerlijke antwoorden geeft op vragen over Haren die wij stellen. Haren wordt al echt een wijk van de stad en daar heb ik me altijd tegen willen verzetten. En nu is de energie gewoon op. Als ik praat over thema’s die in Haren belangrijk waren, zeggen mensen: waar heeft ze het over? En ik zie met eigen ogen hoe er mensen in Haren lijden onder de aanpak van WMO of over de ontwikkelingen met de OZB. En Diftar willen we niet kwijt, maar misschien gebeurt het straks toch. En dan de ondernemers: hen is beloofd dat er niets zou veranderen, maar nu worden ze op kosten gejaagd met precariorechten.”

Harens geluid
Met Sloot verdwijnt de tweede ‘Harense pion’ op het Groningse schaakbord en blijven er twee over. Ooit waren dat er vier. In het begin maakte Theo Berends deel uit van de raad, maar hij trad terug. Nu Sloot ook weg is blijven Ietje Jacobs (VVD) en Hans Sietsma (GL) als enige Harenaren over in de raad (4% van de 45 zetels). Volgens Mariska Sloot was zij misschien te nadrukkelijk bezig met de Harense belangen en zijn de andere Harense raadsleden breder georiënteerd op de stad als geheel. Ze neemt het de Groningse gemeenteraad kwalijk dat zij destijds heeft meegewerkt aan de fusie, die naar haar mening ‘zo ongewenst’ was.

“Even geen politiek”
Naar eigen zeggen heeft Sloot zich afgevraagd of zij het kon maken tegenover de kiezers, die op haar hebben gestemd. “Daarom heb ik een aantal van hen benaderd met de vraag hoe zij zouden reageren als ik ermee kapte. Ze waren unaniem positief en begrepen heel goed mijn probleem.” Wat zij nu gaat doen weet Mariska Sloot nog niet. “Even geen politiek”, zegt ze. “De afgelopen tien jaar waren tropenjaren. Ik denk dat er vanzelf wel weer iets op mijn pad komt.” Ze blijft voorlopig wel voorzitter van de Partij voor het Noorden.

2 reacties

Harenaar zegt:

Precariorechten zijn toch niet meer dan normaal? Als een ondernemer meer geld verdient door gebruik te maken van grond die niet van hem is, dan is het toch normaal dat de eigenaar van die grond deelt in de winst?
De hoogte moet wel reëel zijn uiteraard, maar het principe is heel goed.

13 februari 2020 om 16:45
Jeroen zegt:

Met haar aftreden geeft ze een statement af. Maar bereikt ze, wederom, niks.

15 februari 2020 om 19:50

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.