De krant die je leest van A tot Z
Woensdag 8 Juli, 2020

woensdag 27 juni 2018

Nieuws:

Nieuwe functie ‘waterleidingbedrijf’ Grootslaan

Door: Redactie

Dit artikel over ‘een bouwproject aan de Grootslaan’ in Haren heeft twee gezichten. Het verhaal heeft poëzie en romantiek, maar staat tegelijk op een puur zakelijk fundament.

Architect Klaas Paul de Boer uit Groningen en projectontwikkelaar Guus Driever uit Haren staan ieder met één been in een droom en met het andere been in een zakelijk avontuur. Ze geven de vooroorlogse gebouwen van het waterbedrijf, verscholen in het hoge bos, een nieuwe toekomst. Gemeente én buurtbewoners van Harenerholt staan positief tegenover de plannen. Wie hier rondkijkt, waant zich in een stukje Frankrijk.

Wat en hoe?

Twee gebouwen. Het ene is een betonnen kubus met ramen, die reeds voor de oorlog in gebruik werd genomen als filtergebouw. Vuil water werd langs enorme betonnen bassins met grind geleid. Driever en De Boer hebben nu een ingenieus plan bedacht, waardoor hier vier onvergelijkbare woningen kunnen worden gerealiseerd. Enorme oppervlaktes met industriële elementen en een zee van zonlicht, omringd door het oude bos met spechten en lijsters. De twee ‘dromers en doeners’ zijn nog druk aan het rekenen, maar kunnen wel zeggen dat de woningen in het hogere prijssegment (600.000+) verkocht gaan worden.

Foto: Guus Driever (links) en Klaas Paul de Boer bij het ‘filtergebouw’…

Het andere gebouw (baksteen) houdt het midden tussen een klooster en een kerkje op het Hogeland, het werd door het waterbedrijf destijds gebruikt als machinekamer en personeels-accommodatie. Driever en De Boer zeggen dat het bouwkundig nog helemaal in orde is en willen het verkopen ‘zoals het het nu staat’. Waarom? Klaas Paul de Boer: “Wie eenmaal kiest voor zo’n locatie, heeft eigen opvattingen en wensen. Die moet dus de vrije hand krijgen om ermee te doen wat hij wil. Er komt in ieder geval een woonbestemming op voor twee adressen.”

De plannen kennen een geschiedenis van ongeveer twee jaar. De vorige eigenaar van het gebied, de GEM (bouwers en gemeente), zat er wel een beetje mee in de maag. Twee prachtige industriële gebouwen in een stukje bos, wat moet je daar nu mee doen? Guus Driever: “Grote ontwikkelaars vinden dit altijd ingewikkeld en bewerkelijk. Wij niet.” Driever en De Boer hebben samen met twee partners de grond aangekocht. Met de gemeente is men op pad gegaan om de meningen in de nieuwe wijk te peilen.

Wijk praatte mee
Eerst was er het plan om in het het ‘rode gebouw’ een restaurant te vestigen en in het ‘grijze gebouw’ een hotel. Consequentie was dat er 50 parkeerplaatsen nodig waren, die ten koste van het bos zouden gaan. Buurtbewoners waren daar tegen. De Boer: “Ze wilden het groen behouden, dat snappen we wel. Daarom zijn de plannen nu bijgesteld.” De buurt wil dat er in hun wijk een park ontstaat. De gemeente zal een park laten inrichten met hoge bomen. Op 30% staan dus die twee gebouwen. Op dit moment werkt de gemeente aan een nieuwe bestemming (van industrieel naar wonen). “Wat ons betreft kunnen we eind van dit jaar met de verkoop beginnen”, zegt Driever. Nu hopen de mannen, dat zich nu al gegadigden melden, die vanaf het begin kunnen meedenken met de plannen.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.