De krant die je leest van A tot Z
Donderdag 18 Juli, 2019

woensdag 19 juni 2019

Nieuws:

Ondersteuner Jeugd en Gezin Haren

Door: Redactie

Sinds deze maand is er een ondersteuner jeugd en gezin werkzaam in Haren: Esther de Vries. De ondersteuner jeugd en gezin is de schakel tussen de WIJ-teams en de huisartsen. Het doel van deze intensieve samenwerking tussen de WIJ-teams en de huisartsen werken is een betere toegang tot jeugdhulp.

Wethouder Mattias Gijsbertsen: “Het versterken van de samenwerking tussen de huisartsen en de gemeentelijke WIJ-teams leidt tot laagdrempelige zorg dichtbij de gezinnen. We verbeteren hiermee de kwaliteit van de zorg en dringen het gebruik van jeugdhulp terug.”
De Ondersteuner Jeugd en Gezin geeft advies aan de jongere en de opvoeders. Ook kan de ondersteuner contact met de school onderhouden. De ondersteuner maakt een inschatting van de aanwezige mogelijkheden en beperkingen van het gezin zodat de zorg beter aansluit op de vraag en de omstandigheden. Esther de Vries ondersteuner in Haren: “Kinderen krijgen hiermee niet gelijk een etiket of een intensief traject. Een paar gesprekken kunnen ook tot een goede oplossing leiden.” De huisarts heeft een verwijsfunctie naar alle vormen voor jeugdhulp en is dus voor jongeren, hun ouders en voor gemeenten een belangrijke partner in de jeugdhulp. Huisarts Bert Heikens: “Met deze ondersteuner kunnen we veel beter zorg op maat bieden. Dat levert een betere kwaliteit zorg en hulp op.”

 

Op de foto staan v.l.n.r. Esther de Vries (ondersteuner) Bert Heikens (huisarts) Mattias Gijsbertsen (wethouder) en Marieke Jongma (Praktijkmanager Molenweg).

3 reacties

Daan zegt:

En wij blijven het maar gek vinden dat de zorg zo duur is.. er zijn al immens grote tekorten en we pakken maar uit!. Laat mij raden; de lagere overheden verhogen komend jaar nog meer de belastingen om de oplopende tekorten op te vangen?

19 juni 2019 om 15:44
Inwoner zegt:

@Daan, als je het artikel goed leest dan zie dat het er juist om gaat om laagdrempelig goede hulp bieden. En daarmee voorkom je dat kinderen bij duurdere vormen van jeugdzorg terechtkomen. Dus het bespaart juist op de kosten en verhoogt de kwaliteit van de zorg. Prima initiatief lijkt me.

19 juni 2019 om 16:28
Ben zegt:

Goed initiatief, het door de gemeentelijke herindeling was deze laagdrempeling facilitiet sinds 1 januari 2019 niet meer beschikbaar.

CJG had een goed werkende laagdempelige toegang en die is met de gemeentelijke herindeling de nek omgedraaid.

Het lijkt er op te lijken dat de vertrouwenspersoon de huisarts nu gepromoveerd wordt tot het voor portaal van de wet jeugdzorg.

19 juni 2019 om 22:53

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.