De krant die je leest van A tot Z
Donderdag 9 Juli, 2020

woensdag 15 januari 2020

Nieuws:

Stadspartij wil weten hoe het zit met de skatebaan in Oosterhaar

Door: Redactie

Berichtgeving op Haren de Krant online zette de fractie van de Stadspartij in de Groninger gemeenteraad op het spoor van de skatebaan in Haren. Deze accommodatie aan de Klaverlaan is onlangs op last van de gemeente gesloten, omdat de situatie zeer onveilig is. Er staan bouwhekken omheen, maar er is nog geen begin gemaakt met het herstel.

De krant meldde dat de gemeente een pas op de plaats maakt. Elders in Groningen zijn plannen voor een professioneel skatepark, en mogelijk wordt het budget van de Harense baan naar die plannen overgeheveld. Dat besluit moet de politiek nemen.

De Stadspartij, bij monde van Mariska Sloot, maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. De fractie ziet in een eventueel definitief einde van de skatebaan een ongewenste ‘afbraak van de sociale cohesie’ in Haren. Men vraagt zich af of er nog meer voorzieningen in Haren gaan sneuvelen ten behoeve van de stad. Fijntjes helpt zij de stad herinneren aan de toezegging dat er in Haren ‘niets zou veranderen’ na de fusie en dat er alleen maar verbeteringen werden verwacht. De Stadspartij heeft woensdagavond kritische vragen hierover aan het College van B en W gestuurd.

In haar brief aan het College vraagt men of de berichtgeving klopt en of de skatebaan mogelijk definitief wordt gesloten. Ook wil men weten of men een sluiting van de baan een vooruitgang voor Haren vindt. Voorts: Zou sluiting ook het gevolg kunnen zijn van bezuinigingen in de openbare ruimte van Haren in 2020?

In de brief stelt men ook de gewetensvraag: Bent u van mening dat voorzieningen zoals de skatebaan in Haren behouden zouden moeten blijven?

1 reactie

Q zegt:

Ach ja mevr. Sloot moet weer Haantje de voorste zijn hierbij. Verbaasd me niks. Ik kan me voorstellen dat omwonenden er toch minder rouwig om zullen zijn, aangezien het toch ook vaak met hangjeugd en eventuele overlast hiervan gepaard gaat

21 januari 2020 om 13:24

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.