De krant die je leest van A tot Z
Donderdag 20 februari, 2020

woensdag 12 september 2018

Nieuws:

Verhuizing Brinkschool Haren heeft haken en ogen. Moet het wel of niet doorgaan?

Door: Redactie

Ouders van leerlingen van de Peter Petersenschool (en wellicht ook van Brinkschool) zijn niet te spreken over de uitspraak van wethouder Michiel Verbeek op deze website. Hij noemde het ‘nimby-gehalte’ van de insprekers in de raadszaal dinsdagavond hoog. Nimby staat voor: not in my backyard. Los van deze irritatie blijken de meningen tussen ouders en gemeente ver uiteen te liggen. Maar ook lijkt er geen eensgezindheid tussen de directie van de Brinkschool en sommige ouders.

 Huidige Peter Petersenschool: zou een te hoge prijs betalen voor de verhuizing van de Brinkschool…

 

Wat is de situatie?
De gemeente wil de Brinkschool absoluut in 2019 verhuizen naar het leegstaande schoolgebouw (voorheen Zernike College) aan de Rummerinkhof. De nood in de Brinkschool is zo groot, dat deze zomer drie groepen van de Brinkschool alvast tijdelijk werden ondergebracht aan de Rummerinkhof. Een verbolgen moeder op het schoolplein: “Het is te gek voor woorden. Terwijl iedereen het erover eens is dat de verkeerssituatie hier onveilig is worden de kleinste kinderen alvast hier ingezet. Er is voor 40.000 aan de school aangepast om dit mogelijk te maken. Weggegooid geld.”

De verhuizing naar de Rummerinkhof is ook volgens de ouders van de PPS best een reële optie, mits aan voorwaarden wordt voldaan. De school heeft zich volgens ouders coöperatief opgesteld naar de gemeente en directeur Tom Verbeek zag zelfs kansen om samen met de Brinkschool een veilige en leuke schoolomgeving te creëren. Maar er zijn pijnpunten.

Pijnpunten

1.De drukte aan de Rummerinkhof zal enorm toenemen als het fietsverkeer uit de richting van het station deze route zal kiezen om naar het centrum of de stad te fietsen.
2. De drukte zal toenemen met scholieren uit Oosterhaar die naar het Zernike College aan de Kerklaan fietsen.
3. Beide scholen tellen samen meer dan 500 kinderen, die dagelijks af en aan rijden, al dan niet met ouders.
4. Daarbij is er nog het bestemmingsverkeer uit de wijk, dat via deze weg de wijk verlaat.
5. De PPS krijgt er een nieuw gebouw bij, maar dat gaat ten koste van een groot deel van het schoolplein. De buitenruimte is nu 3000 m2, en wordt 1500 m2. Te weinig en inefficiënt.
6. Er komen meer parkeerplaatsen achter de gebouwen, met autoverkeer tot gevolg.
7. De kruising Oosterweg/Rummerinkhof is een groot probleem. Dit wordt een hectisch knooppunt tijdens de spits van 8-9 uur.
8. Er is een plan voor een snel fietspad tussen de scholen door, dat Oosterhaar verbindt met de wijk Harenerholt en de stad.

Er komen ongelukken
Bezorgde ouders verwachten spanningen en aanrijdingen. Wethouder Verbeek denkt de ouders voldoende tegemoet te zullen komen door aanpassingen in het plan. Zo denkt hij dat het schrappen van een gepland fietspad tussen de gebouwen een oplossing biedt: minder verkeer en meer ruimte voor de scholen. Ook ziet hij mogelijkheden door de inzet van verkeersregelaars tijdens de ochtendspits op de kruising met de Oosterweg.

Waarom zijn de ouders van de Brinkschool zwijgzaam?
Inge van Ditshuizen (haar kinderen zitten op de PPS), initiatiefnemer van een petitie tegen de plannen (371 handtekeningen vandaag), vindt het opvallend dat ouders van de Brinkschool zich niet laten horen. Navraag bij hen op het schoolplein levert daarvoor een mogelijke verklaring. Volgens een bezorgde moeder volgt de directie van de Brinkschool het gemeentebeleid, terwijl er ook ouders zijn die de gang van zaken zeer onprettig vinden. “De communicatie over alle plannen laat te wensen over”, zegt zij. Waar ouders en directie van de PPS eendrachtig optrekken, zou dat bij de Brinkschool niet het geval zijn.

Brinkschool veel te klein voor 300 leerlingen.

Harenerholt
Bewoners van de nieuwe wijk Harenerholt mengen zich ook in de discussie. Het gaat o.a. om Douwe Zeldenrust, die zijn kinderen op CBS de Borg heeft en hun route loopt ook via de Oosterweg en/of Rummerinkhof. In een brief aan de gemeenteraad stelt hij dat zijn kinderen op de Rummerinkhof een verkeerschaos in fietsen. Dat kan dus alleen maar erger worden. In zijn brief vraagt Zeldenrust zich af waarom er niet wordt gezocht naar alternatieve locaties, zoals de oude zusterflat Beatrixoord, de leegstaande OBS de Linde (Hertenlaan) of de Biotoop. De brief schreef hij namens meer ouders van CBS de Borg die in Harenerholt wonen (dat is de nieuwe woonwijk langs de Oosterweg).

Inge van Ditshuizen vindt de tijdsdruk een probleem. Zij wijst erop dat het plan pas begin september is toegelicht tijdens een inloopavond. Reeds op 11 september werd het in de raadscommissie besproken (met veel insprekers) en op 24 september wil de wethouder het aan de raad voorleggen. “Ik heb haast”, zegt hij. “Want als we in de loop van 2019 de Brinkschool willen helpen, moet er nog veel gebeuren en dat vraagt tijd.” Van Ditshuizen zegt: “Stel het plan uit en onderbouw het beter. Neem de goede maatregelen.”

5 reacties

R.Leon zegt:

Goed zo! OpRutte met je plan .

12 september 2018 om 19:04
A Wedda zegt:

Klopt het dat met de bouw vh nwe Zernike #kerklaan al bekend was dat deze locatie zou worden gesloten en zo ja wie wisten ervan en hoe denkt de gemeente dat dit overkomt bij #burgers en de #klankbordgroep van toen? Is er weer gelogen? En daarbij, Zernike zou max 1200 ll herbergen en nu blijken er al 1600 ll te zitten? En hoezo wethouder “het gaat sowieso door?” Klinkt als Verbeek Dus alle betrokkenen wees waakzaam !!! Eerst praten ze je naar de mond, maar ondertussen worden “hun” plannen gewoon doorgedrukt.

12 september 2018 om 19:12
meike zegt:

dat plannen doordrukken en niet luisteren naar de burgers doet de gemeente al jaren !

13 september 2018 om 09:40
L. Bauman zegt:

Toen ik op het Maartenscollege aan de rummerinkhof zat, en we verhuisden naar nieuwbouw/aanbouw bij de Rijksstraatweg, was er naar mijn weten al sprake van sloop. Verrast door gebruik Zernike/Harens Lyceam, en nu dus van tijdelijke/permanente gebruik Brinkschool. Ik begreep dinsdag van mevr. Praamstra-Bos van het CU dat er nog wat boekwaarde op het gebouw zit. Er is nu 41.000 betaald om het Zernikegebouw tijdelijk bewoonbaar voor de Brinkschool leerlingen te maken, terwijl die mogelijk (zeker weten) nog verhuizen naar De Linde ivm lawaai tijdens verbouwen, en aan de Linde hoefde niks gedaan te worden want alles stond er nog. De verbouwing van het Zernike gaat 5-6miljoen kosten volgens de raming. Wat er met de PPS leerlingen moet gebeuren in die verbouwperiode van Zernikegebouw of PPS gebouw, daar heeft niemand over nagedacht, die mogen blijkbaar met de gebakken peren zitten! Raadslid van GVH vroeg er wel naar, maar wethouder Verbeek vond dat nu nog niet van toepassing?! Dus wel voor de Brinkschool, maar niet voor de PPS?!

13 september 2018 om 10:00
R.boer zegt:

Ja ja het is wat met deze kwestie de gemeente Haren zet op de plek van de Linde school liever dure appartementen neer.

20 september 2018 om 12:32

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.