De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 25 februari, 2020

vrijdag 14 februari 2020

Nieuws:

Zestig miljoen voor verbeteren schoolgebouwen

Door: Redactie

De gemeente Groningen investeert de komende jaren miljoenen euro’s om
de schoolgebouwen in de gemeente een stevige kwaliteitsimpuls te geven.
Wethouder onderwijs Carine Bloemhoff: “Goede huisvesting levert een
belangrijke bijdrage aan het geven van goed onderwijs en zorgt voor een
prettig leer- en werkklimaat voor onze leerlingen en leerkrachten.”

In Haren wordt binnenkort een nieuwe school gebouwd aan de Rummerinkhof.
Daar zal vermoedelijk in 2021 of 2022 de Brinkschool worden gehuisvest.
De plannen voor de investeringen in de gebouwen voor primair, speciaal
en voortgezet onderwijs zijn vastgelegd in het Integraal huisvestingsplan:
‘Investeren in onderwijs’. Dit geeft nu voor het eerst een doorkijk in
maatregelen voor de komende 20 jaar (2020 tot 2039). In de eerste
periode (tot en met 2023) gaat het om 18 schoolgebouwen waar
(vervangende) nieuwbouw, verbouw of uitbreiding gerealiseerd wordt.
Hiermee is een gemeentelijke investering van circa 60 miljoen euro
gemoeid.

Planvorming
Het investeringsplan is in nauwe samenwerking met de schoolbesturen opgesteld.
Erik Vredeveld, bestuurder van de VCOG en voorzitter van een werkgroep namens
de scholen: “We zijn begonnen met een gedeelde visie op het onderwijs in de
gemeente. Daarnaast hebben we niet alleen gekeken naar de ruimte behoefte op
basis van het aantal leerlingen en de technische kwaliteit van de gebouwen, maar
voor het eerst hebben we ook onderzocht hoe de gebruikers de schoolgebouwen
ervaren. Dit heeft geleid tot kwaliteitscriteria, op basis waarvan de prioriteiten in
het investeringsplan zijn bepaald.”

Wijkvernieuwing
Naast het kwaliteitsaspect zijn er nog twee zaken waar de gemeente in het
bijzonder naar heeft gekeken bij het opstellen van het plan. Wethouder Bloemhoff:
“Goed onderwijs in een veilige omgeving van een passend schoolgebouw kan de
effecten van armoede en kansenongelijkheid verkleinen. Daarnaast ligt er in een
aantal wijken een flinke wijkvernieuwingsopgave. In dat kader willen we via
onderwijshuisvesting stimuleren dat kinderen uit verschillende sociaal-economische
groepen zoveel mogelijk samen naar school gaan.’

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.