De krant die je leest van A tot Z
Donderdag 18 Juli, 2019

donderdag 22 november 2018

Column:

Column Huub van ‘t Hek (november 2018)

Door: Redactie

Haren Ervaren

Door Huub van ‘t Hek

Naarmate de wereld grootschaliger gaat denken, neemt de behoefte aan kleinschaligheid toe. Communicatie met behulp van satellieten leidt tot de groei van het aantal lokale krantjes en de lokale radio en televisie. Omdat de mens nu eenmaal gebonden is aan zijn eigen standaard, de menselijke maat. Politici en zakenmensen erkennen de wetten van de menselijke maat niet. Zij houden vol dat bedrijven en politiek bestuurlijke eenheden tot in het oneindige kunnen groeien. Zij weten dondersgoed dat zij handelen in strijd met de wetten van het menselijk vermogen, maar zij wanen zich keer op keer groter dan hun voorgangers in de geschiedenis.

Zolang wij ons bewust zijn van deze wetmatige zekerheid houden wij de fusie met Groningen en Ten Boer wel even vol. Omdat wij weten dat de zelfstandigheid van Haren en Ten Boer binnen niet al te lange tijd weer een feit zal zijn. Omdat Haren en Ten Boer niet behandeld kunnen worden als een stad en de stad Groningen nog geen seconde ervaring heeft in het besturen van een of meer dorpen. Omdat de tegenstelling tussen dorp en stad, dat is de tegenstelling tussen stad en platteland, de oudste leefbare tegenstelling ter wereld is. Omdat dorp en platteland leven in overeenstemming met de wetten van de natuur en de stad leeft in overeenstemming met de wetten van de mens. Omdat de wetten van de natuur superieur zijn aan de wetten van de mens, moet de stad het altijd afleggen tegen de dorpen en het platteland.

Om het project “Haren Ervaren” te laten slagen, is het van groot belang dat het dorp Haren zich van meet af aan presenteert als een eenheid. Op zoek dus naar leiderschap dat laat zien dat het ideaal van de zelfstandigheid groter is dan de leider zelf. Leiderschap dat samenwerkt waar het kan en zich verzet waar het moet. Dat is in elke zin en elke betekenis Haren Ervaren.

1 reactie

Antoine zegt:

Dit verhaal lijkt me weinig realistisch. Op de eerste plaats heeft Groningen wel degelijk ervaring met het besturen van dorpen – al zal dat niet het soort bestuur zijn dat dhr. Van ‘t Hek graag wil zien. Pak de kaart van 1900 er maar eens bij. De diverse kernen van Noorddijk en Hoogkerk, én Helpman zijn Haren al voorgegaan. In de praktijk worden dit soort herindelingen nooit teruggedraaid.

Daarbij komt nog dat dhr. van ‘t Hek de afgelopen jaren wel vaker voorspellingen gedaan over de Harense kwestie, en die zijn geen van alle uitgekomen. Deze zal hetzelfde lot treffen, al was het maar omdat dorp Haren al veel meer stadse trekken heeft dan het zelf wil toegeven. Van platteland is hier allang geen sprake meer, behalve in de randdorpen misschien. De tijd heeft hier lang stilgestaan, maar de klok tikt inmiddels alweer decennialang gewoon door!

22 november 2018 om 16:44

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.