De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 26 januari, 2021

woensdag 26 augustus 2020

Column:

Column Huub van ‘t Hek (augustus 2020)

Door: Redactie

Corona: graaivirus,
maar wel het laatste

Huub van ‘t Hek

Hoe moet ik het Corona Virus zien? Is het een spontaan cadeau van de natuur tegen te grote concentraties van dieren en mensen? Of is het een uiterst modern wapen dat een handelsoorlog zou kunnen beslechten? Waarom dook het op op het moment dat de beurskoersen niet meer konden stijgen? Waarom kon er in zo korte tijd aan de beurzen zo veel geld worden overgehouden aan hedgen en shorten? Waarom bracht het nationale en internationale politici tot hun “finest moments”? Waarom mochten zij, onafhankelijk van elkaar, de allerhoogste leningen uit de financiële geschiedenis aangaan? Waarom kreeg iedereen geld cadeau zonder ervoor gewerkt te hebben? Om de werkgelegenheid te redden? Om de effectieve vraag in leven te houden? Om de bestedingen te beïnvloeden? Wie het weet, mag het zeggen.
De heerschappij van het kapitaal gaat terug naar het midden van de 19e eeuw. Toen is vastgelegd dat het kapitaal eigenaar is van de arbeid. Loondienst wordt dat heel keurig genoemd. Dat het kapitaal gerechtigd is om de arbeid te verhandelen. Daar is het begrip “loonslavernij” ontstaan. Alleen daarom is het kapitaal sindsdien gegroeid met, pak weg, een factor 1000 ten opzichte van de arbeid. Die groei gaat vanaf nu tot stilstand komen. Waar in 1863 de slavernij mondiaal werd afgeschaft, wordt rond 2025 de loonslavernij definitief ten grave gedragen. Arbeid en Kapitaal zullen volledig met elkaar in evenwicht worden gebracht.
Politici en kapitalisten zien de bui hangen, geven zich niet gewonnen, laat staan over. Als de Arbeid zo nodig moet integreren met het Kapitaal, dan zal het van meet af aan weten waaraan het begint. Daarom wordt er een mijnenveld aan schulden gecreëerd, dat voor gewone mensen niet is te overzien. Schulden die met arbeid moeten worden terugbetaald. Die dus niet de schuld kunnen zijn van het kapitaal. Maar wel van een ziektebeeld: Corona, de kroon op een mooi kapitalistisch tijdperk.

2 reacties

Ter Beek zegt:

Waarom spinnen katten? Waarom is glas doorzichtig? Hoeveel engelen passen er op de punt van een naald? 1, 12 of ontelbaar? Hoe moet ik dit zien? Wie het weet mag het zeggen.
Serieus: wat een dieptepunt zeg deze column. Virussen komen en gaan, het is de angstige mens die er verhoogde betekenis aan geeft en er meer achter zoekt dan reëel is.

29 augustus 2020 om 19:58
antoine zegt:

Het heeft er inderdaad alle schijn van dat we intellectueel zijn afgedaald naar het niveau van de middeleeuwen.

31 augustus 2020 om 14:32

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.