De krant die je leest van A tot Z
Maandag 13 Juli, 2020

zaterdag 22 juni 2019

Column:

Gastencolumn Ronald Pieters (juni 2019)

Door: Redactie

Waar is de badeend?
Als u in de buurt van struikgewas bent en denkt het geluid van een badeend te horen, dan hoort u waarschijnlijk een spotvogel. Deze vogel wordt door weinigen gezien want hij eet, rust en zingt graag vanuit struikgewas, jong bos, en houtwallen. Daarnaast is hij slechts drie maanden bij ons op bezoek (mei-juli). Al met al, wilt u deze vogel zien, dit is uw kans.
De spotvogel is 12 cm groot, grijsgroen van boven en gelig van onderen. De naam dankt hij aan zijn zang: hij zingt erg gevarieerd en drijft de spot met diverse andere vogels door hun zang te imiteren. Tussen de – soms lange – zang door hoor je het geluid van ‘het knijpen van een badeend’.
De spotvogel moet niet verward worden met de Amerikaanse ‘mockingbird’, de spotlijster. Die zingt lang niet zo mooi en ziet er heel anders uit.
In de aantallen en verspreiding in Nederland heeft de spotvogel heeft in de laatste decennia forse klappen gehad. In de oude gemeente Haren is stand van de spotvogel de laatste twintig jaar redelijk stabiel, met dank aan de vele struwelen en een kleinschalig landschap. De hotspot is rond Mikkelhorst, gevolgd door de Onnerpolder, de rand van Oosterhaar, Hoornsedijk en Sassenhein. Bij de stadsgrens houdt het dan voorlopig op. Maakt u zich geen illusies, de dichtheid aan vogels is laag; vaak is er 1 broedpaar in een gebied en meer dan 3 broedparen per vierkante kilometer komen meestal niet voor. Wel kan hij verrassend verblijven in rustige delen van woonwijken zoals in het Boeremapark en in Viermat. Dus houdt uw oren open en geniet. Dat kan bij de spotvogel tot diep in de nacht.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.