De krant die je leest van A tot Z
Maandag 19 augustus, 2019

dinsdag 11 juni 2019

Nieuws:

Advocaat vindt dat dossier ‘bodemdaling Oosterhaar’ nog niet is afgedaan

Door: Redactie

In Haren de Krant van 20 juni staat een artikel over de schades die aan de Wederikweg zijn ontstaan aan woningen. De oorzaak is bodemdaling, die volgens gedupeerden het gevolg was van het kunstmatig verlagen van het grondwaterpeil door aannemer Reimert Infra (najaar 2018). Dat was nodig voor de bouw van de fietserstunnel naast het station, die nog gaande is.

Opdrachtgever ProRail heeft de zaak onderzocht en zegt nu dat Reimert niets te verwijten valt. Het grondwaterpeil is weliswaar verlaagd, maar dit kan volgens deskundigen niet hebben geleid tot de schades. De werkelijke boosdoener is de droge zomer van 2018, stelt men. Opmerkelijk is dat de schades door de droogte alleen zijn ontstaan in de directe omgeving van de bouwplaats. De gedupeerden zullen dus, volgens deze uitkomst, zelf de kosten van het herstel moeten betalen. Maar klopt dit wel? Kan de schade niet zijn veroorzaakt door de combinatie van kunstmatig verlagen (bemaling) en de droogte? Met andere woorden: had de droogte de schade ook al veroorzaakt, of kwam dit doordat er de bemaling aan werd toegevoegd?

Juridische context
In het artikel laat advocaat mr. Catherine Bungay (foto onder) uit Yde haar licht over de zaak schijnen. Zij komt met een interessante invalshoek. Bungay vindt dat de zaak niet is afgedaan en zegt: “Van een vergunning (voor het verlagen van het grondwaterpeil) mag je gebruik maken, maar de aannemer moet dan wel controleren hoeveel het grondwaterpeil is gezakt, mede door de droogte van het jaar 2018. Als die zakking zover gaat dat bemaling niet nodig is, dan hoeft c.q dient het niet bemaald te worden. Als het een beetje is gezakt moet het net zoveel bemaald worden als nodig is, verdisconteerd de verzakking door de droogte van het jaar 2018. Dus de aannemer had de grondwaterstand moeten controleren alvorens tot bemaling over te gaan. Doordat de aannemer dit niet heeft gedaan zijn er scheuren in de bebouwing ontstaan.”

3 reacties

Takens zegt:

Hoe zo deskundigen onderzoek was wassen neus ze hebben alleen rondje huis gedaan onder de vloer is niemand geweest.
Ze hebben niet naar riolering gekeken onder de vloer
Waarom geeft reimert geen data van de bron bemaling waar door velen om gevraagd is het mocht maximaal 4,6 cm zakken en geen 10 a 12cm .
Ze houden alles onder de pet inrijden tunnel stukken groot fiasco geen plan B om machines of materieel achter de hand hebben.
verzakking van verbindings spoorlijn dam wanden te kort extra weekend door werken.
Het overbrengen van tunnel buis extra kostten van kranen en zwaar materieel.
Geen toezicht van Beleidsmedewerkers van Gemeente aannemer kon gewoon zijn gang gaan met prutsen.
Extra kostten worden betaald van Belastinggeld van de Burgers van Haren omdat contracten van meer en extra werk afgewenteld word op de burgers met dank aan de beleids medewerkers van onze prachtige gemeente
Deze knutselclub staat onder en boven de wet.
Zijn te laf om met de omwonende te praten.

11 juni 2019 om 17:38
Cees zegt:

Logisch verhaal. De bodemopbouw in dit gebied is uitermate complex. Eeuwenlang heeft de Hunze tegen de Hondsrug gemeanderd en heeft zich een lappendeken van veen, klei en overstoven complexen gevormd. Afzettingen zijn dan soms maar tientallen vierkante meters groot . Wat dat betreft is er genoeg wetenschappelijke kennis en soms ook ervaring zoals bij het graven op de Vismarkt.
In een dergelijk complex gebied hebben allerlei grondwaterstromingen een invloed en dat is zeker in een abnormaal droge zomer iets waar men rekening mee moet houden. Grondwatersystemen zijn in dit gebied niet zo voorspelbaar als in de betonnen bak en versteende vlaktes, inclusief bergings-goten die men voor dit gebied aan ons heeft gegeven in het kader van de zogenaamde vooruitgang en modernisering waar niemand om heeft gevraagd en wat men allemaal lekker uit de openbaarheid heeft gehouden.

Het is zoiets als dat een olifant ( bemaling) in een betonnen zwembad geen kwaad kan, maar in een vennetje maakt ie er wel een troep van .
Wie de olifant is en wie het vennetje is aan de lezer.

11 juni 2019 om 22:24
Henk zegt:

De aannemer heeft de grondwaterstand moeten monitoren van de gemeente. Er zijn peilbuizen nabij de woningen geplaatst door de aannemer. Deze gegevens zijn dus vast aanwezig bij het bouw- en woningtoezicht. Misschien heeft de gemeente hier nog iets nuttigs over te melden?

13 juni 2019 om 00:19

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.