De krant die je leest van A tot Z
Maandag 19 augustus, 2019

maandag 10 juni 2019

Nieuws:

Beslag gelegd op 20 hectare grond Hortus Haren

Door: Redactie

Namens zijn cliënt, de heer B. Hoogakker uit Haren, heeft advocaat mr. Bertil Westers (Bout Advocaten) beslag laten leggen om het gehele grondbezit van de Hortus. Of liever, het bezit van eigenaar Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Dit betekent dat de RUG geen grond kan verkopen, totdat het beslag is opgeheven. Westers nam de maatregel, omdat er een procedure loopt tussen de heer B. Hoogakker en de RUG, die inmiddels voor het Gerechtshof Leeuwarden uitgevochten moet worden.

In Haren de Krant, die 20 juni verschijnt, leest u de aanleiding van het dispuut. In de kern komt het er op neer, dat Hoogakker meent met de RUG afspraken gemaakt te hebben over de verwerving van een strook grond naast Huis de Wolf (waar hij woont). De RUG ziet het anders en wil die grond niet verkopen.

1 reactie

prat zegt:

Ergens in mijn achterhoofd speelt dit geschil al jaren. Het gaat o.a. over destijds de overgang vanaf de Rijksstraatweg naar het grondgebied van de RUG/biologie. Dit speelde destijds al tijdens de huisvesting van het verkeerskundig studiecentrum van de RUG. De bemoeienis zal nu wel meer te maken hebben met de voorgenomen ontwikkeling van het biologisch centrum voor de wat duurdere woningbouw. Goed voor Haren en de gemeente Groningen en misschien een reden voor de heer Hoogakker om nu al te protesteren.

10 juni 2019 om 17:33

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.