De krant die je leest van A tot Z
Zaterdag 6 Juni, 2020

vrijdag 12 juli 2019

Nieuws:

Brinkschool krijgt waarschijnlijk op termijn een nieuw gebouw aan de Rummerinkhof

Door: Redactie

Waar wethouder Michiel Verbeek in 2018 het vuur nog na aan de schenen werd gelegd door ouders van schoolkinderen over zijn plan om De Brinkschool te verplaatsen naar de Rummerinkhof, zo stellig en bondig is de gemeente Groningen nu in het maken van haar keuze. Ook voor de Rummerinkhof.

Foto: de huidige (te krappe) Brinkschool.

In een nieuwsbrief stelt men in eenvoudige taal: “De Brinkschool in Haren krijgt een nieuw gebouw aan de Rummerinkhof. De Peter Petersenschool behoudt de huidige uitbreiding in het Visiogebouw en gaat de schooltuin verplaatsen. Dat is de uitkomst van locatieonderzoek door de gemeente naar de beste plekken voor de scholen. De nieuwbouw en uitbreiding zijn nodig om plek te bieden aan het groeiend aantal leerlingen. Tussen beide scholen komt een fietsstraat voor de verkeersafwikkeling. Het gaat om een voorkeursscenario dat de gemeente verder gaat uitwerken. B&W hopen het definitieve ontwerp in 2020 voor te leggen aan de gemeenteraad.”

Discussie
Deze nieuwsbrief, vrijdag 12 juli gepubliceerd, laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Het valt evenwel te verwachten dat het laatste woord hierover nog niet is gesproken. Immers, de ouders van leerlingen van de Peter Petersenschool waren fel gekant tegen de nieuwe buurschool, omdat dit een onaanvaardbare drukte in het verkeer teweeg zou brengen. De gemeente werd vorig jaar danig in het nauw gebracht hieromtrent en liet zelfs verkeersregelaars komen die (nu nog steeds) de ochtendspits begeleiden. Directeur Susanne de Wit van Stichting Baasis toonde zich gisteren tegenover deze krant blij dat er eindelijk een keus gemaakt wordt. Zij pleitte altijd al voor de Rummerinkhof en vond het niet acceptabel als de school zich zou moeten splitsen en verdelen over twee gebouwen (Brinkschool en oude gebouw OBS de Linde).

Het lijkt er nu op dat de Brinkschool na de zomer nog meer groepen gaat onderbrengen in het voormalige Zernike College aan de Rummerinkhof. In afwachting van de nieuwbouw die ongetwijfeld niet eerder dan 2021 gerealiseerd kan worden.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.