De krant die je leest van A tot Z
Maandag 18 januari, 2021

donderdag 03 september 2020

Nieuws:

Diftar volgens ‘Harens model’ gaat het niet worden; schending fusieafspraak of spel met woorden?

Door: Redactie

De gemeenteraad van Groningen gaat op 9 september een beslissing nemen over het afvalbeleid. Meer specifiek gaat men beslissen op welke wijze inwoners hun afval gaan aanbieden en hoe de kosten daarvoor worden doorberekend. Op 2 september werden standpunten hierover voor het voetlicht gebracht, bepleit en besproken. De uitkomst is, dat er waarschijnlijk in de raad op 9 september een nipte meerderheid zal kiezen voor Diftar. Maar let op, dan niet volgens het ‘Harens model’. Dat zullen Harenaars jammer vinden. Vooral Harenaars die weinig kilo’s afval produceren.

Het College van B en W legt de raad in haar nota ‘Minder afval, meer grondstof’ uiteindelijk twee opties voor:
1.Diftar (Gronings model) waarbij inwoners betalen per keer dat zij afval aanbieden.
2.Afrekenen van een vast bedrag op adresniveau (met differentiatie tussen kleine en grote huishoudens)

Mogelijke nadelen
Dit onderwerp maakt al geruime tijd de tongen los. Vooral Harenaars zijn na ruim twintig jaar gewend aan Diftar, waarbij hun afval bij inname wordt gewogen. Zij betalen een laag vastrecht en betalen vervolgens per kilogram afval. De zorgvuldige afvalscheiders worden beloond met een lage nota. Deze optie wordt in het voorstel van de gemeente echter niet aangeboden. Diftar volgens het ‘Gronings model’ houdt in dat mensen die minder vaak afval (frequentie) aanbieden worden beloond met een lagere nota. Oud-wethouder Michiel Verbeek die Diftar destijds in Haren invoerde, verwacht een onwenselijke consequentie van Diftar ‘Gronings model’. Hij zegt desgevraagd: “Mensen proberen straks kosten te drukken door hun container minder vaak aan de weg te zetten. Het afval hoopt zich op en blijft weken in die container zitten. Dat gaat stinken en trekt ongedierte aan.” De werkgroep ‘Toegankelijkheid’ (die zich bezighoudt met belangen van mensen met beperkte mobiliteit) ziet nog een ander bezwaar. Als mensen minder vaak afval aan de weg gaan plaatsen worden containers en zakken zwaarder en voller en moeten ze waarschijnlijk hulp gaat vragen. Het voordeel van deze vorm van Diftar is, dat er geen kosten gemaakt hoeven worden aan weegapparatuur. In een stadse omgeving is Diftar ‘op gewicht’ complex.

Blijft fusie-afspraak overeind?
De SP is tegen Diftar en deelde woensdagavond boekjes uit met 969 redenen om Diftar ‘Gronings model’ af te wijzen. Daan Brandenburg vindt dat het voorkomen van afval in een eerder stadium moet plaatsvinden. Jan-Pieter Loopstra (PvdA) verwacht dat Diftar ‘een ramp’ zal worden in Groningen en hij haalde voorbeelden in het land aan om dit te staven. Jasper Boter (VVD) trok Loopstra nog even aan de jas en herinnerde hem eraan, dat in het bestuursakkoord (fusie) van Groningen en Haren staat dat in Haren Diftar zal blijven bestaan. Als het gaat om die ‘belofte’ aan Haren wordt het opeens weer erg belangrijk om het verschil te kennen tussen het ‘Harens model’ en het ‘Gronings model’. In Haren wordt op gewicht afgerekend, in Groningen op het aantal keren dat afval bij de weg wordt gezet. Loopstra is bereid om dat nuanceverschil naast zich neer te leggen en af te wijken van die afspraak. Bestrijders van de fusie destijds zullen hierin het bewijs zien, dat afspraken sneuvelen als de tijd verstrijkt.

Zoethoudertje
Wethouder Glimina Chakor (GL) heeft een voorkeur voor Diftar ‘Gronings model’, maar sluit niet uit dat later alsnog over kilogrammen kan worden gesproken. Dat lijkt echter een zoethoudertje, want als de gemeente nu nee zegt tegen het wegen van afval, waarom zou men dit dan over een paar jaar wél overwegen? Om in de gehele gemeente Groningen afval te wegen moeten grote investeringen worden gedaan in weegapparatuur. Onderhuids speelt dat waarschijnlijk een rol bij het afwijzen van Diftar ‘Harens model’: hoge kosten. Als de voorstellen volgende week in stemming gebracht worden zou de rol van de VVD cruciaal kunnen blijken. Deze fractie kan beide opties aan een meerderheid helpen.

Analyse
In Haren blijkt uit enquêtes dat 80% van de burgers Diftar ‘op gewicht’ wil behouden. Deze mensen krijgen zeker niet hun zin. Oud-wethouder Michiel Verbeek, die als inspreker probeerde het college te wijzen op de nadelen van hun beide opties, pleitte natuurlijk voor Diftar ‘op gewicht’. Hij vindt dat de gemeente veel te optimistische verwachtingen koestert van de effecten van Diftar ‘Gronings model’. Hij zegt: “De berekende reductie van restafval bij de variant Diftar op frequentie lijkt me veel te optimistisch. Van 146 naar 89 kg. restafval per persoon in 4 jaar tijd. Met Diftar op gewicht kwam Haren niet verder dan 104 kg.” Op 9 september valt de beslissing.

8 reacties

antoine zegt:

‘Als dit geregeld wordt, is onze ja-stem dichtbij. Als het niet kan wordt het lastig om voor diftar per zak of bak te stemmen’, aldus Jasper Boter van de VVD (RTV Noord).

Dus de VVD stemt alleen voor Diftar als de omliggende dorpen hun eigen Diftar houden, en stemt tegen Diftar voor de hele gemeente als dat laatste niet het geval is. Lelijk staaltje chantage-politiek: op die manier kan de VVD ongeacht de uitkomst ‘scoren’.

3 september 2020 om 14:47
Stefan zegt:

Wat is dat nu weer voor raar model? Dat wordt je container zo vol mogelijk stouwen. Mensen doen afval niet meer in zakken, maar alles zo in de container, want dan past er meer in. En dan wachten met aanbieden totdat de boel stampvol zit en loeizwaar is. Ik ben er niet blij mee.
Waarom zitten we bij zo’n wereldvreemde gemeente?

3 september 2020 om 14:52
Wil Legemaat zegt:

In de bestuursovereenkomst van 2017 (door TK en EK en minister Ollongren veelvuldig aangehaald als bewijs dat de belangen van Haren uitstekend geborgd zijn) staat maar één keiharde toezegging: ‘Haren behoudt Diftar’. Uit de handelwijze van Groningen blijkt echter dat men geen enkele moeite heeft gedaan om die afspraak gestand te doen. Integendeel, er is naar een ‘uitweg’ gezocht. De stadsadvocaat adviseert de bestuursovereenkomst ondergeschikt te maken aan ‘het belang van toepassing van dit gelijkheidsbeginsel richting alle inwoners van de gemeente Groningen’. Daaruit trek ik de conclusie dat die bestuursovereenkomst ‘op wc-papier geschreven’ is.

Tot mijn verbazing en teleurstelling is afgelopen woensdag door praktisch geen enkele fractie – behoudens de VVD – aandacht gegeven aan de flagrante schending van de bestuursovereenkomst. Naar ik begreep is het met enige inspanning en creativiteit best mogelijk om het systeem van Diftar-per-kilo in Haren te handhaven. De infrastructuur is er al. Echter, het college van B&W kiest er niet voor zich hiervoor in te spannen. En vrijwel de hele gemeenteraad neemt daar zonder enige kritische noot genoegen mee.

Daarna krijgen we een fopspeen voorgehouden: een totaal ander (en onzinnig) systeem dat óók Diftar (gedifferentieerde tarieven) mag heten. Betalen per keer dat je de bak buiten zet. Maar dat is natuurlijk absoluut niet wat het systeem dat wij hier in Haren hebben en waarvan wij erop vertrouwden dat dat ons niet ontnomen zou worden door de herindeling.

Wat weer een aanslag op het vertrouwen dat wij hier in de politiek kunnen hebben.

Wil Legemaat

3 september 2020 om 17:26
Aleid Slijkerman zegt:

Is boos dat de afspraak wordt geschonden en dat een eerlijk systeem wordt afgewezen.

4 september 2020 om 10:42
WdH zegt:

Alle ellende die voorspeld werd als gevolg van de fusie met Groningen komt daadwerkelijk uit. In plaats van de voordelen die ons als worst werden voorgehouden, mogen we (nog) meer OZB betalen als gevolg van het Forum en ander wanbeleid, wordt hondenbelasting in rekening gebracht en nu weer een nieuwe vorm van nivellering ingevoerd door afschaffing van het Harense Diftar model. Terwijl dit systeem zich juist heeft bewezen in de vorm van afvalreductie en -scheiding. De vervuiler betaald is hier al jaren het motto, naar een ieders tevredenheid. Nu mogen we straks het gemiddelde tarief gaan betalen van alle inwoners die het allemaal minder nauw nemen met het milieu, geen gescheiden afval naar het afvaldepot brengen en alles maar in de container kwakken. Je ziet ze regelmatig staan in de stad, uitpuilende containers met de deksel schuin omhoog. Als we het dan toch hebben over eenheid, eerlijkheid en gerechtigheid in ‘onze nieuwe fusiegemeente’ mevrouw Glimina Chakor: Waarom krijgen we hier niet de eerste anderhalf uur gratis parkeren, zoals in Helpman en Paddepoel wel het geval is? Was artikel 1 van de Grondwet (gelijke behandeling en discriminatieverbod) niet een mantra van Groenlinks? Dus dan niet alleen de ellende en kosten van de stad in Haren doorvoeren, maar dan ook de voordelen voor ons!

5 september 2020 om 22:35
Joop Bakker zegt:

Destijds had Diftar twee belangrijke doelen: goed scheiden aan de huishoudelijke bron dat vervolgens GRATIS kon worden weggebracht, waarmee huishoudens invloed kregen op de huisvuilkosten. De tweede ging uit van het principe “de vervuiler betaald”, dus in geval van Haren betalen per kilogram niet-gescheiden afval cq restafval. Wat mij betreft maakt het niet uit of per keer of per kilo wordt betaald. Als per keer goedkoper is voor huishoudens is dat te prefereren. Belangrijker is dat de doelen van aan de bron zo goed mogelijk scheiden en GRATIS wegbrengen van gescheiden afval gestand blijven. Voor Groningen betekent dit oa het investeren in adequate inzamelpunten. Als dat kan door geen meetapparatuur oo vuilnisautos te hoeven kopen heeft per keer dus de voorkeur. Tenslotte is Diftar voor organisch afval vooral betalen voor water. Voor organisch afval ook Gratis inzamelplaatsen aanbieden en na composteren weer in de handel brengen zou ook deze afval bronscheiding stimuleren en de kosten voor huishoudens reduceren

6 september 2020 om 10:47
Joop F. Bakker zegt:

Destijds had de invoering van DIFTAR in Haren twee hoofd-doelen: 1) het stimuleren van afval scheiden aan de huishoudelijk bron mede door dit te faciliteren met GRATIS afvalzakken en GRATIS wegbreng mogelijkheid (aan de Westerse Drift).
2) het betalen per kilogram rest-afval op basis van het principe “de vervuiler betaald”.
Al in 1998 adviseerde de Milieu Advies Raad (Advies nr 100, 21-10-1998) om ook GFT afval-scheiding te stimuleren door gratis inzameling of wegbreng mogelijkheid. Bij GFT wordt vooral betaald voor het aanwezige water en ook GFT kan na compostering te gelde worden gemaakt als tuinproduct.
Het per bak of keer betalen hoeft niet af te doen aan deze DIFTAR-doelen mits ook in Groningen voldoende GRATIS wegbreng punten zijn en huishoudens zo hun afvalkosten kunnen controleren. Indien niet hoeven investeren in meetapparatuur op vuilniswagens het realiseren van die wegbrengpunten mogelijk maakt is per keer of bak zelfs te verkiezen boven per kilo. Samen met gratis GFT afgifte kan dit zelfs het ontwijkgedrag van afremmen.
Dat mensen hun bak dan zo vol mogelijk doen is ook positief voor het milieu: hoewel de vuilniswagens toch hun routes rijden bespaart het wel op het telkens optrekken en afremmen omdat er per ronde (vermoedelijk) een geringer aantal bakken zal worden aangeboden.

6 september 2020 om 11:41
rolf zegt:

@Joop F. Bakker. Punt 2 ben ik het roerend mee eens. Dat ze niet zoals in de stad naar huishouden laten betalen. Maar 1 is allang achterhaald. Ik heb paar jaar geleden op meende rtv noord een documantaite waaruit bleek dat het bij de Vagron toch weer op 1 bult belande. Dus hoezo gescheiden afval. Bovendien kan je bij het ondergrondse systeem wat een deel van de stad heeft niet eens gescheiden aanleveren, dus hoezo zij niet en wij nog steeds wel?

7 september 2020 om 15:55

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.