De krant die je leest van A tot Z
Donderdag 18 Juli, 2019

zaterdag 23 februari 2019

Column:

Gastencolumn Ronald Pieters (februari 2019)

Door: Redactie

Slaap meesje slaap

Het is u vast wel eens opgevallen dat merels nog voedsel zoeken of roepen in de diepe schemering, terwijl er dan geen huismus meer te bespeuren is. Dit komt omdat verschillende vogelsoorten diverse overlevingsstrategieën hebben, waarbij rust of slaap een rol speelt. Je hebt nachtbrakers zoals de bos- en ransuil die in de nacht actief voedsel zoeken. Maar er zijn ook uilen die dag-actief zijn zoals de velduil. Ook kan bijvoorbeeld de ene zangvogel zoals de roodborst in de nacht nog zingend zijn territorium afbakenen, terwijl de meeste zangvogels dan hun snavel toe hebben. De huismus is een langslaper, die voor de schemering verdwijnt naar een rustplaats en na zonsopkomst daaruit tevoorschijn komt. Veel vogelsoorten slapen in groepen. Dit geldt niet alleen voor vogels die het hier het hele jaar zijn zoals roeken en kauwen, maar ook voor wintergasten zoals de zilverreiger en blauwe kiekendief. Ze hebben in soortverband een slaapplaats met soms van honderden vogels. Een indrukwekkend voorbeeld hiervan vindt plaats in het Diepholz veengebied (Duitsland). Voordat ze aan hun wintertrek beginnen, verzamelen en slapen hier meer dan tachtigduizend kraanvogels. Deze komen dan van heinde en ver vanuit foerageergebieden aanvliegen om hier te rusten. Niet alleen maakt dit aantal indruk, dit fenomeen wordt versterkt door de grootte van de kraanvogels en hun gracieuze vlucht. Enkele soorten vogels slapen niet alleen samen, maar ook nog eens samengepakt. Bijvoorbeeld de boomkruiper. Deze slaapt in boomholten, maar ook onder de nok van een dak of een dakgoot. Als u tegen de schemer een boomkruiper tegen een kozijnrand aan ziet vliegen, ga dan kijken! Deze kruipt dan via de muur omhoog tegen de nok van het dak aan en gaat rusten. Met geluk volgen er meer, want de boomkruiper slaapt graag samen. Zodoende besparen ze energie, wat wel handig is omdat ze klein zijn. Daarentegen slaapt een andere kleine vogel, de winterkoning, alleen. Elk zal hun wijsheid hebben, want elk jaar zien we ze terug.

 

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.