De krant die je leest van A tot Z
Zaterdag 20 Juli, 2019

zaterdag 25 mei 2019

Nieuws:

Gastencolumn Ronald Pieters (mei 2019)

Door: Redactie

Huismus

De huismus (passer domesticus) heeft een toepasselijke naam; hij komt vooral nabij mensen voor en heeft de verspreiding van de mens gevolgd. Je moet er van houden, ze zijn behoorlijk aanwezig als de biotoop in, aan en rond huizen geschikt is. Uitbundig zingen doen ze niet, ze tsjilpen wel actief. De ene tsjilp is de andere niet, soms lokt een man een vrouw, maar meestal babbelen ze met elkaar.
Ondanks de grote mondiale verspreiding, verspreiden huismussen zich niet veel. Ongeveer 90% van de jongen komt niet verder dan een kilometer van de geboortegrond. En dan te bedenken wanneer jongen zelfstandig zijn, de meeste de kolonie moeten verlaten. Geschikte kolonieplaatsen in de buurt zijn dus in een voordeel van de huismus. Daar ontbreekt het echter soms aan. Een geschikte locatie heeft beschutte nestplaaten (bijv. onder een dak), schuilplaatsen (bijvoorbeeld winterdicht groen zoals een hulst), voedselaanbod (zaden en in het broedseizoen ook insecten), wateraanbod en zand voor het nemen van een stofbad. Dit soort locaties zijn er minder dan eerder, doordat er minder braakliggend stukken grond zijn en meer huizen nestlocaties weren. Ook zijn we minder rommelig geworden, worden insecticiden nog steeds veel gebruikt en worden niet-inheemse of gecultiveerde planten geplaatst in plaats van inheemse planten die wel of het juiste zaad en nectar voor insecten afgeven. Hierdoor is de Nederlandse populatie gehalveerd sinds de jaren zeventig. Van de talloze katten heeft de huismus weinig last, een huismus is vaak te slim om erdoor gepakt te worden. Katten pakken meer mezen en merels…. de fitte katten dan.
In Haren en Glimmen zijn huismussen niet verspreid aanwezig; in Onnen en Noordlaren wel. Dat betekent dat er niet overal geschikte locaties zijn; niet alleen voor de huismus, maar waarschijnlijk ook niet voor andere dieren. Dit kan binnen enkele jaren vrij simpel opgelost worden door als buurt de juiste omgevingsfactoren aan te brengen.
De huismus biedt gezelligheid en reuring rond het huis. Als we ze wat ruimte bieden onder daken of met nestkasten, meer ruigten behouden en inheemse plantenstroken aanleggen, dan kan je ze binnen afzienbare tijd in alle buurten zien.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.